Ezen az oldalon olyan ájtatosságokat és gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket Egyházunk jóváhagyott és javasol lelki életünk elmélyítéséhez. Bízunk abban, hogy az itt leírtak megismerése után ki-ki a maga igényei és lehetőségei szerint merít ebből a lélek kincstárból.


Rózsafüzér

A rózsafüzér eredetét, keletkezését sokan kutatták, sokan írtak róla. A ma ismert rózsafüzér a 15. században alakult ki, de a 13. században már ehhez hasonló imádságokat végeztek a szerzetesek. Bencések, ferencesek, domonkosok kórusban imádkozták a zsoltárokat, aki nem tudott olvasni 150 Miatyánkot mondott el. Szent Domonkos kapta az üzenetet, hogy 150 üdvözlégyet mondjanak el, ő készítette el az első rózsafüzért rózsaszirmokból.

Tovább


Keresztútjárás

A keresztút az a kb. 0,5 km-es útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Ezt nevezik a szenvedés vagy fájdalmak útjának „via dolorosa”, illetve a kereszt útjának „via crucis”. Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben a Kálvária, melynek magyar jelentése, koponyák hegye. Kálváriának nevezzük még Krisztusnak Pilátus házától a Kálvária hegyig megtett utolsó útját a kereszttel.

Jézus keresztútjának néhány állomását régebben kővel vagy kápolnával jelölték meg. A hagyomány szerint Jézus anyja és egy-egy tanítvány a föltámadás után naponta végigjárta az ún. szent körutat. 

TovábbKeresztút

Szívünk, lelkünk most kitárjuk, útad Jézus, veled járjuk.
Kérjük, mélyen belevéssed szíveinkbe szenvedésed.

Isteni Üdvözítőnk, mi bűnösök vétkeztünk, és te szenvedtél ártatlanul a keresztúton és a kereszten. Ide juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk életünk minden bűnét, amelyekkel téged, legnagyobb jótevőnket hálátlanul megbántottunk.
Hogy szeretetünket megmutassuk és vétkeinkért engeszteljünk, követünk keresztutadon.
Add meg lelkünk üdvösségére és a tisztítótűzben szenvedő testvéreink segítségére Anyaszentegyházadnak a keresztút járására engedélyezett búcsúit. Ámen. Tovább »  † I. stáció †Elsőpéntek

Jézus Szívének tisztelete

Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is. - Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteket gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.
Tovább

Elsőszombat

Szűz Mária Szívének tisztelete

Az elsőszombat a hónap elsőszombatja, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-tiszteletének napja. - A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a világnak, hogy megígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást követő hónap első szombatján meggyónnak, megáldoznak, elimádkozzák a rózsafüzért és egy negyed óráig társamul szegődnek az elmélkedésben.” - Az elsőszombat gyakorlata világszerte elterjedt, Budapesten mindig más templomban nyilvánosan is megtartják. A Szeplőtelen Szív elsőszombati ájtatossága napjainkban is élő szokás.
Tovább

Isteni Irgalmasság üzenete

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.

Szent Fausztina nővér napló feljegyzéseiből, 1931.február 22-én kapott látomás alapján:
"Este amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány... Kis idő múlva azt mondta Jézus: "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned." (Napló 47)
Imáim alatt ezeket a szavakat hallottam bensőmben: "A két sugár a vért és a vizet jelenti. - A halvány sugár a vizet, mely a lelkeket tisztítja meg; a piros a vért, ami a lelkek élete... E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa haldokló szívemet megnyitotta a kereszten. Ezek a sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől. Boldog, aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el." (Napló 299) "A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára." (Napló 570)

"Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!" (Napló 49) "Azt kívánom - mondta Jézus - hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére." (Napló 699) "Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el." (Napló 300) "Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is." (Napló 699) "Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat." (Napló 570)

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére
Kilenced az Isteni Irgalmassághoz
Szent Faustyna Kowalska

Szertetláng Mozgalom

2012-ben ötvenéves éve, hogy Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszony első sugallatait kapta Jézustól és a Szűzanyától, valamint a Szeretetláng ajándékát. Erre az évfordulóra emlékezve mutatjuk be a hazánkból kiindult és a világ minden táján elterjedt Szeretetláng Mozgalmat.
A Szeretetláng olyan magyar alapítású katolikus lelkiségi világmozgalom, amely a római katolikus egyház tanítását vallva megvalósítani igyekszik az úgynevezett Szeretetláng Lelkinaplóban rögzített tanításokat.

Tovább
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva