Rzsafzr

A rózsafüzér eredetét, keletkezését sokan kutatták, sokan írtak róla. A ma ismert rózsafüzér a 15. században alakult ki, de a 13. században már ehhez hasonló imádságokat végeztek a szerzetesek. Bencések, ferencesek, domonkosok kórusban imádkozták a zsoltárokat, aki nem tudott olvasni, 150 Miatyánkot mondott el. Szent Domonkos kapta az üzenetet, hogy 150 Üdvözlégyet mondjanak el, ő készítette el az első rózsafüzért rózsaszirmokból.

Kezdetben az üdvözlégynek csak az első, szentírási részét imádkozták el. IV. Orbán pápa 1261-ben hozzátette a „Jézus” nevet, majd a karthauzi szerzetesek csatolták a titkokat Jézus életéből, melyekről elmélkedtek. Az üdvözlégy második része (Asszonyunk, Szűz Mária…) csak később lett része az imádságnak. V. Szent Piusz pápa hagyta jóvá ezt az imádságot 1568-ban. Ő vezette be az ünnepséget „Győzedelmes Nagyasszonyunk” tiszteletére 1572. október 7-én, mivel ezen a napon 1571-ben szenvedett vereséget a török hajóhad Lepantónál a rózsafüzér imahadjárat eredményeként. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa 1573. október 7-én megváltoztatta „Rózsafüzér királynője” névre. A tridenti zsinat után vált a kerete ilyenné, ahogy ma imádkozzuk. A titkok változtak az idők folyamán. Nagyon sokfajta régi és mai (országonként más) rózsafüzér létezik. Aki érdeklődik irántuk a www.rozsafuzer.hu honlapon utána nézhet. A www.adorans.hu honlapon tizenkét rózsafüzér elimádkozási módját lehet elolvasni.

A rózsafüzér (rosarium – jelentése rózsakert) az evangélium rövid és népszerű összefoglalója. Az Üdvözlégy Mária kezdetű ima litániaszerű ismétlése elmélkedésre sarkall. Elősegíti a szemlélődést, az összeszedettséget, a belső békét, a lélek újjászületését. Négyféle rózsafüzér van: örvendetes, fájdalmas, dicsőséges és a világosság rózsafüzér. Aki ezt az imádságot hűségesen és odafigyeléssel végzi, sok kegyelemben fog részesülni, „Rózsafüzér igéretek.”
A Rosarium Virginis Mariae apostoli levél alapján, így imádkozhatjuk a szentolvasót:
Hétfő: örvendetes, kedd: fájdalmas, szerda: dicsőséges, csütörtök: világosság, péntek: fájdalmas, szombat: örvendetes és vasárnap a dicsőséges rózsafüzért. Az adventi időben az örvendetes, a nagyböjti időben a fájdalmas és a pünkösdi időben a dicsőséges rózsafüzért lehet imádkozni.

Llek kincstr
Főoldal
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva