Keresztt

A keresztút az a kb. 0,5 km-es útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Ezt nevezik a szenvedés vagy fájdalmak útjának „via dolorosa”, illetve a kereszt útjának „via crucis”. Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben a Kálvária, melynek magyar jelentése, Koponyák hegye. Kálváriának nevezzük még Krisztusnak Pilátus házától a Kálvária hegyig megtett utolsó útját a kereszttel.

Jézus keresztútjának néhány állomását régebben kővel vagy kápolnával jelölték meg. A hagyomány szerint Jézus anyja és egy-egy tanítvány a föltámadás után naponta végigjárta az ún. szent körutat.
A XIV. századtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy ugyanezt az útvonalat, vagy a Praetórium-Szentsír közti 14 emlékhelyet járták keresztútként. A stációk száma változó volt (7,12,14). Varallóban (Itália) 1520 körül 43 stációra bővítették a keresztutat. A 14 stációs keresztút világméretű elterjedése Porto Maurizió-i Lénárdhoz fűződik. Sok helyen, ehhez később 15. állomást (Jézus föltámadása a halálból) is csatoltak. A Ferences rend terjesztette ezt a „szent körjáratot” a legjobban, különösen Porto Maurizió-i Szent Lénárd római ferences. Ő maga 576 keresztutat állított fel, Itália "apostolának" is nevezték. Negyvenéves missziós működése idején 326 népmissziót tartott Észak-és Közép-Itáliában. 1867-ben avatták szentté, 1923-ban a népmissziók védőszentje lett. Ezért a pápák a ferencesek kizárólagos jogává tették a keresztutak felállítását. Csak akkor érvényes egy keresztút, ha minden állomáson egy fakereszt áll.

Az egyik leghíresebb keresztút a római Colosseum keresztútja. Magyarországon a legszebb a selmecbányai, külföldön a frankfurti, lübecki, nürnbergi.

Stációk:

1. Jézust halálra ítélik.
2. Jézus vállára veszi a keresztet.
3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt.
4. Jézus anyjával találkozik a keresztúton.
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet.
6. Egy asszony (Veronika) megtörli kendőjével Jézus arcát.
7. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt.
8. Jézus beszél a síró asszonyokhoz.
9. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt.
10. Jézust megfosztják ruhájától.
11. Jézust keresztre szegezik.
12. Jézus meghal a kereszten.
13. Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe teszik /Piéta/.
14. Jézust sírba helyezik.

Forrás: „Kálvária” és „Keresztút” Wikipédia honlapjai szerint.
Llek kincstr
Főoldal
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva