Szeretetláng mozgalom

2012-ben ötvenéves éve, hogy Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszony első sugallatait kapta Jézustól és a Szűzanyától, valamint a Szeretetláng ajándékát. Erre az évfordulóra emlékezve mutatjuk be a hazánkból kiindult és a világ minden táján elterjedt Szeretetláng Mozgalmat.
A Szeretetláng olyan magyar alapítású katolikus lelkiségi világmozgalom, amely a római katolikus egyház tanítását vallva megvalósítani igyekszik az úgynevezett Szeretetláng Lelkinaplóban rögzített tanításokat.

Az alapító élete és a kezdetek

Kindelmann Károlyné - Szántó Erzsébet 1913. június 6-án született Budapesten.
1925-ig bezárólag minden szülője és testvére (testvérei közül kilencen influenza járványban, egy diftériában, ketten balesetben) meghalt. 11 éves korában már önmagát kellett ellátnia. Sok gyermekkori nélkülözés és megpróbáltatás után a Krisztus Király egyházközség plébánosa szép énekhangjára felfigyelve beajánlotta az egyházközség énekkarába. Itt ismerkedett meg a nála 35 évvel idősebb özvegy Kindelmann Károllyal, aki harmadrendi ferences volt. A férfi megkérte a kezét és 1931. május 25-én házasságot kötöttek. 1932 és 1942 között hat gyermekük született. Az egész család segített a rászorulókon, imádságos életet éltek, rendszeresen jártak misére és imádkozták a rózsafüzért is. Kindelmann Károly 1945. április 25-én, Húsvét vasárnap délután 3 órakor hunyt el. Ekkor Erzsébet asszony 32 éves volt. 1946-ban Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Jolánta rendi néven harmadrendi kármelita lett a Budapest, Huba utcai Kármelben.
1961-re minden gyermeke önállóvá vált, és ez évben kapta az "Égi megbízatást". 1962. április 13-tól haláláig kinyilatkoztatásokat kapott az Úr Jézustól és Szűz Máriától, melyeket lelki naplójában jegyzett föl. Már Erzsébet asszony életében elkezdődött a közös engesztelés - közös imaóra keretében - az otthonokban és a templomokban, családokban és imacsoportokban. 1984-ben, Erzsébet asszony utolsó lelki vezetőjével indult először a hívek egy kis csoportja "Szeretetlángot gyújtani". Az ország különböző városainak, falvainak plébániáira hívták őket, és mind többen csatlakoztak hozzájuk. Ma már több száz imacsoportban több ezren végeznek engesztelést a Szeretetláng szellemében. Ebben segítségükre van az "Engesztelő imaóra" című füzet is. 1985. április 11-én. Törökbálinton hunyt el Erzsébet asszony, egy támogatói által biztosított szobában. Halála helyén kápolnát emeltek a Szeretetláng Királynőjének tiszteletére, amely 11 évnyi előkészítés és egy év építkezés után 1997 nyarán készült el. Az oltárba Szent Fausztina nővér csontereklyéje került.

A Szeretetláng Lelkinapló

A Szeretetláng üzeneteket és tanításokat Erzsébet asszony mindig lelke "bensőjében" élte meg. Ennek ellenére mégis világosan tudta, hogy ki az aki beszél, sőt azt is "látta", hogy az Égiek tekintete szomorú, vagy derűs volt. A misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi látomásnak nevezi.

A Szeretetláng Lelkinapló az összes világnyelven olvasható, még kínaiul is. A Lelkinaplóban leírt üzenetek hatására lelki mozgalmak jöttek létre szerte a világon, püspöki, bíborosi jóváhagyással. A napló szerint a Szűzanya imát és áldozathozatalt kér a Szeretetláng kiáradásáért, valamint azt, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony napját a Szeretetláng szellemében ünnepeljék az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén és az ország szívében, a Szűzanya tiszteletére szentelt négy templomban. Ez a kérés 2011. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén teljesült először.

A mozgalom egyházi jóváhagyása Magyarországon

Magyarországon 2009. június 5-én Erdő Péter bíboros érsek hagyta jóvá a mozgalmat.
(494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum)
Június 6-án (Erzsébet asszony születésnapján) Kispesten, a Jézus Szíve Plébánián rendezték meg a X. Országos Szeretetláng Találkozót, ahol Erdő Péter bíboros kihirdette a „Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” jóváhagyását:
2010-ben Nihil obstat- és Imprimaturral (egyházi engedély) a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Lelki Napló kritikai kiadása. A megjelent, teológiailag ellenőrzött és engedélyezett Lelki Naplóhoz is a magyar katolikus egyházfő írt Előszót, hangsúlyozva, hogy a mozgalom, „amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária-tiszteletet hordoz.”

A magyarországi Szeretetláng Lelki Mozgalom tagjának számít regisztráció nélkül is, aki katolikus hite gyakorlása mellett a Szeretetláng Üzenetek és így a mozgalom hitelét, tisztaságát és célját elfogadja és életpéldájával valóra váltani igyekszik azokat, és lehetőség szerint bekapcsolódik valamely magyarországi szeretetláng-közösség életébe. A megvalósítás során a "Szűzanya lélekmentő szándékára" egyénileg vagy közösségben a rózsafüzért rendszeresen imádkozza és az Üdvözlégyekbe vagy a tizedek után hozzáfűzi a Szeretetláng egyetemes könyörgését ilyen formában:
Üdvözlégy Mária ... imádkozzál érettünk bűnösökért és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Ámen.
valamint a tizedek végén: Szűzanyánk, áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Ámen.

A Szeretetláng Mozgalom ünnepét február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tartják. Ilyenkor országosan sok helyen ünneplik a Szűzanya Szeretetláng Mozgalmát, több helyen ünnepélyes „lángátadásra” is sor kerül.

Budapesten 2012. február 2-án az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom: kezdés 16 órakor, mise 18 órakor
Cím: 1056 Bp., Március 15. tér 2.

Máriaremetei Kisboldogasszony Plébániatemplom: kezdés 9 órakor, mise 10.30 órakor
Cím: 1029 Bp.-Máriaremete, Templomkert 1.

Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébániatemplom: kezdés 17 órakor, mise 18 órakor
Cím: 1153 Bp., Bácska u.3.

Kispesti Nagyboldogasszony Főplébániatemplom: kezdés 8.30 órakor, mise 9 órakor
Cím: 1191 Bp., Templom tér 21.

Llek kincstr
Főoldal
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva