Templomunkban muködo közösségek

Templomunkban működő közösségek


Mária Szíve Kórus

Templomunk énekkara 1998 óta működik. Annak idején Varga Erzsébet, a templom kántora vezetésével kezdtünk zsoltárokat, introitusokat, communiokat, ünnepi szekvenciákat énekelni a vasárnap reggeli szentmiséken. Nagy lelkesedéssel fogadtuk ötleteit, melyhez szívesen csatlakoztak fiatalok és idősebbek egyaránt. Két év múlva az énekkar vezetését Molnár Petra vette át és innentől a karácsonyi éjféli mise előtti hangverseny gondolata is megszületett. Pár év múlva vezető nélkül maradtunk, de ünnepekkor továbbra is örömmel énekeltünk. 2004-től havonta egyszer ... Tovább
Oltáregylet

Az Oltáregylet a templom felszentelésével egyidős, de korábban is működött ezen a területen hasonló, a közeli lazarista kápolnában.
Maga a közösség az vállalja, hogy imádkozza a teljes szentolvasót. Egy-egy tag a beosztás szerint kap egy-egy tizedet, és ezt minden nap elmondja egy hónapon keresztül. Aki ismeri a rózsafüzért és használja, tudja azt imádkozni, az minden további nélkül beléphet. Ha van lehetőség, jó ha a tag eljön a havi szentségimádásra, de ez nem előírás. A társulat tagja havonta kap egy-egy tizedet, az úgynevezett „titkot”. Ez tulajdonképpen egy szentkép egy jelenettel Jézusról az adott tizedhez kapcsolódva. A titokcsere általában minden hónap első vasárnapján történik, a délutáni szentségimádás előtt és után.

Várunk mindenkit szeretettel: fiatalabbakat, idősebbeket, nőket és férfiakat is!Karizmatikus Imaóra

Karizmatikus Imaóra, Csütörtök esténként 18:00-19:30
Dicsőítés, imádság a Szentírással
Itt, a Királyerdei Plébániatemplomban

- Spontán imában együtt, közösségben egymással
- „Lanttal és a Zsoltár szavával” énekelve (Zsolt 98,5)
- Kapcsolódva az angyalok és szentek szüntelen dicsőítéséhez
- Közbenjárva, a Szentírás szavait követve
- Isten közelségében, Rá figyelve, a Szentlélek vezetését keresve
- Isten igéjén keresztül Őt megismerve
- Békességet lelve

„Hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban” (Fil 4, 6-7).

Mindenkit szeretettel várunk!

"Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába..."

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy együtt imádkozzunk minden hónap harmadik keddjén papjainkért, papi hivatásokért.
A szándék fontosságát valószínűleg nem szükséges külön hangsúlyozni, hiszen mindenki számára ismeretes, hogy Magyarország milyen súlyos paphiánnyal küzd, és papjaink mennyire túl vannak terhelve. Ezért szeretettel kérjük testvéreinket, ha lehetőségük van részt venni ezeken az alkalmakon, csatlakozzanak hozzánk, hogy minél többen tudjunk együtt imádkozni erre a szándékra.

Egy alkalom hossza kb. egy óra: ének és ima meghatározott formában.
/Helyszín: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus templom 1213 Bp. Szent István út 216./

Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva