Templomunkban muködo közösségek

Templomunkban működő közösségek


Templomunk énekkara

Templomunk énekkara 1998 óta működik. Annak idején Varga Erzsébet, a templom kántora vezetésével kezdtünk zsoltárokat, introitusokat, communiokat, ünnepi szekvenciákat énekelni a vasárnap reggeli szentmiséken. Nagy lelkesedéssel fogadtuk ötleteit, melyhez szívesen csatlakoztak fiatalok és idősebbek egyaránt. Két év múlva az énekkar vezetését Molnár Petra vette át és innentől a karácsonyi éjféli mise előtti hangverseny gondolata is megszületett. Pár év múlva vezető nélkül maradtunk, de ünnepekkor továbbra is örömmel énekeltünk. 2004-től havonta egyszer ... Tovább


Közbenjáró imaközösség

Minden hónap első keddjén közbenjáró imát tartunk a templomban. Az Oltáriszentség előtt, Ágoston atya bevezető imájával kezdjük, majd gyónás és közös imák után, egy vagy két csoportban az oltár előtt azokért imádkozunk, akik ilyenkor eljönnek, hogy az Úrjézustól gyógyulást, segítséget kérjenek vagy köszönetet mondjanak neki. Volt már több olyan eset is, amikor  hosszas kezelések megpróbáltatások után jöttek el hozzánk és ilyen esetekben is tudott Jézus reményt és enyhülést adni. Olyanok is vannak, akik már régebb óta járnak rendszeresen, hisz mindig van miért a jó szándékunkat akár imában kifejezni. Ima előtt a kérő személy mindig elmondja a szándékot, aztán szentségeket közvetítő tárgyakat kap a kezébe, pl. feszület, szenteket ábrázoló képek- és elkezdődik az ima, amely mindenki egyéni indíttatása szerint zajlik, például, hangosan vagy csendben. A közbenjáró imák mindig nagy hatással vannak minden jelenlévőre, segíti lelki életünk kondícióban tartását, hitünk elmélyülését. Az imameghallgatások pedig Isten kegyelmes megerősítő üzenetei.
Imaalkalom betegségekből való gyógyulásért, szabadulásokért


Oltáregylet

Az Oltáregylet a templom felszentelésével egyidős, de korábban is működött ezen a területen hasonló, a közeli lazarista kápolnában.
Maga a közösség az vállalja, hogy imádkozza a teljes szentolvasót. Egy-egy tag a beosztás szerint kap egy-egy tizedet, és ezt minden nap elmondja egy hónapon keresztül. Aki ismeri a rózsafüzért és használja, tudja azt imádkozni, az minden további nélkül beléphet. Ha van lehetőség, jó ha a tag eljön a havi szentségimádásra, de ez nem előírás. A társulat tagja havonta kap egy-egy tizedet, az úgynevezett „titkot”. Ez tulajdonképpen egy szentkép egy jelenettel Jézusról az adott tizedhez kapcsolódva. A titokcsere általában minden hónap első vasárnapján történik, a délutáni szentségimádás előtt és után.
Várunk mindenkit szeretettel: fiatalabbakat, idősebbeket, nőket és férfiakat is!


Családosok közössége

Ágoston atya felkérésére 2008-ban alakult meg a plébániához tartozó kis- és nagyobb gyermekes családok számára a családos közösség. Azóta havonta egyszer, minden hó utolsó péntekjén találkozunk. Közösségünk MÉCS közösség, jelenleg hat család vesz aktívan részt benne. Célunk, hogy mi házaspárok és rajtunk keresztül a családjaink a közösség ereje által keresztény hitünkben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessük meg krisztusi hivatásunkat a világban. Idén választottuk közösségünk védőszentjéül Casciai Szent Ritát.
Nagy öröm, hogy közösségi alkalmainkon rendszeresen velünk van Ágoston atya is.

A MÉCS közösségekről további információ: www.mecs.org.hu


Szeretetláng csoport

Cursillós közösségünk 2009 novemberében alakult. Közös megegyezéssel és némi "felsőbb vezetés" hatására a Szeretetláng elnevezést választottuk, utalva a legfőbb erényre, és tisztelegve a hazánkból kiindult mozgalom előtt, és nem utolsó sorban a Máriához való kötődésünk miatt.
Célunk megegyezik a Cursillo mozgalom céljával: Magyarországot újra kereszténnyé tenni a rendelkezésre álló eszközök segítségével. Ehhez azonban hiteles keresztény életre van szükség, ami a közösségben jobban megélhető, a kiscsoport ezt a célt is szolgálja.
A csoportfoglalkozások meghatározott menetrend szerint zajlanak, "hűséggel a hagyományokhoz". A csatlakozáshoz két dolog szükséges: részt kell venni egy cursillós hétvégén, és egyet kell érteni a mozgalom főbb törekvéseivel.

Bővebb információ a mozgalomról a www.cursillo.hu honlapon található.


Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva