ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2020.10.25.

1./ A héten a szentmisék a szokott rendben.

2./ Szombaton végezzük az utolsó októberi közös rózsafüzért.

3./ A jövő vasárnap MINDENSZENTEK ÜNNEPE. Itt délelőtt 10 órakor lesz szentmise.

A korona vírus járványára tekintettel ez évben Mindenszentek napján délután a temetőben nem lesz szentmise.
A Szent Imre téri templomban az esti szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk a halottak esti megemlékezést. Előtte ½ 6 órakor első vasárnapi szentséges litánia lesz.

4./ HALOTTAK NAPJÁN itt a Királyerdei templomban reggel 8 órakor és délután 5 órakor lesznek szentmisék.

5./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2020.10.18.

1./ A mai vasárnap perselyadományait a missziók javára juttatjuk.

2./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - 2020.10.11.

1./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

2./ A jövő vasárnap MISSZIÓS  VASÁRNAP, amikor perselyadományaikat a missziók munkájának segítéséhez ajánljuk.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP - 2020.10.04.

1./ A mai vasárnap hálát adunk az év terményeiért és tartjuk az elmaradt Péter-fillér gyűjtést.

2./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.

Külön figyelmükben ajánlom Katona István ny. egri segédpüspök atya kiadásában megjelent Szent Fausztina nővér életét és lelkiségét bemutató könyvet, akinek ünnepét Ferenc pápa az egész világra kiterjesztette október 5-i  megemlékezéssel.
Szent Fausztina nővér képét pedig azoknak ajánlom különösen, akik rendszeresen imádkozzák az Irgalmasság rózsafüzérét is.ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP - 2020.09.27.

1./ Örömmel emlékeztünk meg az elmúlt vasárnap az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójáról.

Egyben megköszönöm a kedves hívek adományait a Szentföld javára tartott gyűjtéshez, melynek összege 36.060.- forint volt.

2./ A héten kedden reggel szentmise.

3./ Október a rózsafüzér hónapja, melyet szentmiséink előtt imádkozunk. Így pénteken, mely első péntek -  az Oltáriszentség előtt, a szombat esti, majd a vasárnap délelőtt szentmisék előtt.

E hónapban legyen a Szentolvasó imádságának egyik közös szándéka a mostani világjárványtól való szabadulásunk, a világ elsődlegesen lelki gyógyulása, Istenhez térése.

4./ Mivel az apostolfejedelmek ünnepéhez kötődő Péter-fillérek gyűjtése is elmaradt, a világegyház ezt október első vasárnapján, vagyis a jövő vasárnap tartja meg. 
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2020.09.20.

1./ Örömteli és hálaadó szívvel emlékezünk meg a mai nap ünnepi szentmiséjében az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójáról.

Köszönet mindazoknak, akik ez időben sokat tettek, ha kellett küzdöttek e templom felépítéséért vagy azóta is gondját viselik és előkészítették e jubileum méltó megünneplését.

2./ Ugyancsak köszönet azoknak, akik részt tudtak venni a Tamariska dombi keresztút járáson.

A három Csepeli Katolikus Plébánia nevében a héten 600.000.- forintot juttattam el az Önkormányzatnak hozzájárulásunkként a helyreállítási munkák költségeihez.
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2020.09.13.

1./ Köszönet az elmúlt vasárnapi gyűjtés adományaiért a megrongált Tamariska dombi kálváriához, melynek összege itt templomunkban 90.150.- forint volt.

2./ A mai -  szombat esti szentmise után szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, hogy tekintsék meg a Csepel-Királyerdei Egyházközség alapítására, életére visszaemlékező filmet és tekintsék meg a készült kiállítási anyagot, mely a további napokban is megtekinthető lesz.

A jövő vasárnap pedig 10 órára hívjuk és várjuk a kedves híveket az egyházközség 80 éves fennállása alkalmával felajánlott hálaadó szentmisére.

3./ Szentatyánk kérése szerint a nagyböjti időben elmaradt gyűjtést a Szentföld javára a mai vasárnap tartjuk meg adományaink felajánlásával és e célra történő továbbításával.

4./ A mai vasárnap tartja egyházmegyénk a bodajki zarándoklatot, melynek keretében a felújított kegyhely megáldása is történik.

Kedves Hívek!

Mindenekelőtt megköszönjük a három Csepeli Katolikus Plébánia Híveinek adományait a megrongált Kálvária helyreállításához. Az adományok összege 596.650.- forint volt, melyet továbbítani fogunk az Önkormányzatnak, akik a helyreállítás munkáit koordinálják.
Ahogy a korábbiakban jeleztük, szeptember 14-én, hétfőn - SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPÉN este 6 órakor közös keresztutat imádkozunk a Tamariska dombi kálváriánál.
Akik részt tudnak és kívánnak lenni, kérjük, hogy szájmaszkot viseljenek és a kellő távolságot tartsák meg egymástól.
Akik nem tudnak jelen lenni, vagy e helyzetben nem kívánnak jelen lenni, kérjük, hogy otthonukban végezzék lélekben velünk együtt a keresztút imáját akár saját gondolattal, vagy a Hozsanna énekkönyvben található imaszöveg szerint.

Imádságos köszöntéssel
Kertész Péter és Kispál György plébánosok

Csepel, 2020.09.13.

KÁLVÁRIA ADOMÁNYOK: BELVÁROS: 292.000.-; CSILLAGTELEP: 214.500.-; KIRÁLYERDŐ: 90.150.-
Összesen: 596.650.-
Bp. Csepel, 2020.09.06-i gyűjtés


ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2020.09.06.

1./ A mai vasárnap perselyadományait Csepel katolikus egyházközségei a megrongált kálvária helyreállítási munkáihoz ajánlják fel, melynek szervezését a Csepeli Önkormányzat vállalta és végzi.

2./ Kedd – Kisboldogasszony ünnepe, Reggel 8 órakor ünnepi szentmise.

3./ Szerdán délután 5 órakor Lach Edéné hamvainak beszentelése szentmise keretében.

4./ Szombaton délután 5 órakor a vasárnapra elővételezett szentmise,
majd azt követően az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójára emlékezve filmvetítés és kiállítás megnyitása lesz.

– Az ünnepi szentmise e jeles évfrodulóra szeptember 20-án, vasárnap 10 órakor.

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2020.08.30.

1./ Hétfőn 5 órakor a szeptember 5-i elsőáldozásra készülő fiúkat és testvérpárokat várom próbára a Szent Imre téri templomba.

2./  A héten megkezdődik az iskola – remélhetően a hit és erkölcstan órák is mihamarabb rendeződnek az órarendekben. Szeretettel várjuk e foglalkozásokra a gyermekeket iskolájukban.

Az óvodai hittan oktatás október hónapban kezdődik.

3./ A héten első péntek, délután szentmise és Szentségimádás.

4./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templom búcsúját tartjuk a jövő vasárnap a fél 10 órai szentmisén, mely egyben a tanévnyitó Veni Sancte is lesz a gyermekeknek. A szentmise végén a templom téri keresztnél rövid ima, szentségi áldás lesz, majd alkalmas idő esetén rövid műsorral köszöntjük templomunk búcsú napját.

5./ A Királyerdei Egyházközség alapításának 80. évfordulójára pedig szeptember 12-én az 5 órai szentmise utáni vetítéssel, majd szeptember 20-án, vasárnap a 10 órai ünnepi szentmisével emlékezünk.2020.08.20.

Megdöbbenve értesültünk, hogy Csepelen, a Tamariska dombon ismételten megrongálták a Kálvária stációit / a 10., 11., 13. és 14. állomásokat/.

Az Önkormányzat szervezésében felállított keresztút helyreállítását az Önkormányzat vállalta magára, de szükségesnek és méltányosnak érezzük, hogy katolikus egyházközségeink is hozzájáruljanak e munkálatokhoz.

Ezért szeptember első vasárnapjára – szeptember 6-ra a három Csepeli Katolikus Egyházközségben közös gyűjtést hírdetünk meg, melyhez bizalommal kérjük a kedves hívek támogató hozzájárulását.

Egyben hívjuk a kedves híveket, hogy szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéneste 6 órakor engesztelő lelkülettel közös kereszut járást végezzük a Tamariska dombi kálváriánál, még akkor is, hogy ha  a helyreállítási munkák addigra nem készülnek el.

Budapest Csepel, 2020. 08.20. – Szent István király ünnepén

Kertész Péter és Kispál György
csepeli  plébánosokÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - 2020.08.16.

A szokott heti szentmisék mellett kiemelkedő ünnepünk csütörtök, augusztus 20.  –  országalapító Szent István királyunk ünnepe.
E napon10 órakor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz.ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - 2020.08.09.

1./Kedden emlékezünk Székelyfi Pál atya halálának 22. évfordulójára. E napon reggel 8 órai szentmisénket ajánljuk érte.

E napon – kedden este 6 órára szeretettel hívom a Képviselőtestület tagjait rövid megbeszélésre – az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójára készülve.
Kérem, hogy a meghívó levelet a sekrestyében olvassák el, és tudomásulvételét aláírásukkal igazolják.

2./ Szombat NAGYBOLDOGASSZONY, Szűz Mária mennybevételének ünnepe.
Délelőtt 10 órakor és este 5 órakor is lesz szentmise.


ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP - 2020.08.02.

A hét szokott miserendje az első pénteki délutáni szentmisével, szentségimádással bővül.

A hét szentmiséi a szokott rendben:

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2020.07.26.

1./ A mai vasárnap Szent Anna és Szent Joachim – Urunk Jézus nagyszüleinek ünnepe.

Mi a nagyszülőkre, a nagymamákra és nagyapákra emlékezünk imádságos szívvel. Megköszönve és kérve továbbra is családjuk iránti szeretetüket.

2./ A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2020.07.19.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2020.07.12.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra

Most már vissza kell térnünk a vasárnapi szentmiséken való személyes részvételre és lehetőségünk van a személyes szentgyónások végzésére is.

A hét kedves ünnepe csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony napja.


ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP - 2020.07.05.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra

Most már vissza kell térnünk a vasárnapi szentmiséken való személyes részvételre és lehetőségünk van a személyes szent gyónások végzésére!


ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2020.06.28.

1./ Hétfőn – Szent Péter és Pál apostolok ünnepén reggel 8 órakor is lesz szentmise.

2./ Kedden ugyancsak reggel 8 órakor szentmise.

Délután 6 órakor pedig a Képviselőtestület tagjait hívom rövid megbeszélésre, tájékoztatásra az elmúlt időszakra visszatekintve.

Kérem, hogy aki közülük jelen van, a sekrestyében aláírásával jelezze a meghívás elfogadását.

3./ A héten első péntek, délután 5 órakor szentmise majd Szentségimádás.

4./ Szombaton a szokott időben délután 5 órakor, de a jövő vasárnaptól vasárnaponként csak délelőtt 10 órakor lesz szentmise – visszatérve a járvány előtti időszakra.


ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2020.06.21.

A vírus járvány enyhülése miatt a továbbiakban nem kötelező a szentmisék alatt a szájmaszk használata. Bekapcsolódhatunk a szentmise énekeibe. Továbbra sem használunk szentelt vizet. Elmarad a béke köszöntés kézfogása. Kézből történik méltóképpen a szentáldozás. Az adományok gyűjtése a szentmisék végén történik.

1./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes kurzus.
2./ Szerdán - Keresztelő Szent János ünnepén Székesfehérváron pap és diakónus szentelés lesz a Prohászka templomban még csak a papaság és a szentelendők rokonságának részvételével.
3./ Szombaton Szent László királyra emlékezünk.
4./ Szentmiséink rendje a héten:
- kedd - 8 óra
- szombaton - délután 5 óra
- vasárnap 8 és 10 óra


ÚRNAPJA - 2020.06.14.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken. Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.
Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor.
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze.
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

1./ Úrnapján ma nem tudjuk a szokásos körmenetet megtartani. Ezért a reggel 8 órai szentmise végén itt a templomban az első és második oltár evangéliumi szakaszaival, könyörgéseivel emlékezünk és kérjük a Szentségi Jézus áldását.
A 10 órai szentmise végén pedig a harmadik és negyedik oltár szertartásait végezzük.
2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.
3./ Mivel e hét péntekje JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE – délután 5 órakor is lesz szentmise, majd elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - 2020.06.07.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken. Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.
Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor.
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze.
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

1./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.
2./ A NEK tervezett programja szerint Úrnapja előtt, 13-re, szombatra országos szentségimádás szerveződött, amely megtartásra is került. Így templomunkban szombat 5 órai szentmise után szentségimádást tartunk.
3./ A jövő vasárnapi úrnapi körmenet megtartására még nincs lehetőség.
Így itt templomunkban a 8 órai szentmise végén az első két oltár evangéliumi szakaszaival és a könyörgésekkel emlékezünk, a 10 órai szentmise végén pedig a 3. és 4. oltár evangéliumi szakaszait olvassuk és részesülünk a szentségi áldásban.
PÜNKÖSD  VASÁRNAPJA - 2020.05.31.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.

Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor. Lehetőségek szerint figyelemmel tartsuk be!
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze. (Erre ne csak a szentmisék alatt figyeljünk, hanem az azt követő litánián is!)
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Ha egy áldoztató van, akkor egyes sorba kövessük egymást, ha lehetőség van több áldoztató lesz, és akkor a hozzánk közelebb eső áldoztatóhoz menjünk. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

Továbbiakban hétköznapokon kedden  reggel 8 és majd első pénteken délután 5 órakor.

1./ Pünkösd ünnepe az Egyház születésnapja. A mai vasárnap egyben a hősök vasárnapja is.
A 10 órai szentmise végén imádkozzuk el közösen május hónap utolsó Máriát köszöntő litániáját.
2./ Pünkösd másodnapja – Szűz Mária az Egyház Anyja ünnep. Itt templomunkban délelőtt 10 órakor lesz szentmise.
4./ Csütörtökön Trianon 100 éves szomorú évfordulóján megszólalnak templomaink harangjai délután ½ 5 órakor.
5./ Szombaton 5 órakor, a jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján pedig reggel 8 és 10 órakor lesznek templomunkban szentmisék.URUNK MENNYBEMENTELE - 2020.05.24.

ÚJRA  EGYÜTT A  SZENTMISÉKEN !

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.

Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor. Lehetőségek szerint figyelemmel tartsuk be!
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze. (Erre ne csak a szentmisék alatt figyeljünk, hanem az azt követő litánián is!)
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Ha egy áldoztató van, akkor egyes sorba kövessük egymást, ha lehetőség van több áldoztató lesz, és akkor a hozzánk közelebb eső áldoztatóhoz menjünk. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:

szombaton 5 órakor elővételezett szentmise,
vasárnap pedig reggel 8 és délelőtt 10 órakor.

Továbbiakban hétköznapokon kedden reggel 8 és majd első pénteken délután  5 órakor.
A szentmisékhez kapcsolódóan májusi litániát végzünk.A Szent Imre téri Kisboldogasszony templom miserendje vasárnap: ½ 8, ½ 10, ½ 11 csendes szentmise, ½  12, du. 3 és este 6 óra.
Az Egyházközség facebook (fészbuk) oldalán még megtartjuk a vasárnap délután 3 órai szentmisét, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia
Hétköznapi miserendünk: Hétfő, kedd és szerda reggel 7 óra, Csütörtök, péntek és szombat (elővételezett szentmisével) este 6 óra.
Május hónapban a hét első napjaiban a reggeli szentmisét, a hét második felében pedig az esti szentmisét követően végezzük a litániát, - vasárnap pedig a délután 3 órai szentmise végén.

Szeretném megköszönni az ezen időszakban is eljuttatott adományokat, egyházi hozzájárulásokat, melyre igen nagy szükségünk van, hiszen két jelentős hónap adományai maradtak el.

A karantén miatt félbe maradt jegyes oktatásokat június hónapban folytatjuk majd a templomban, melynek időpontjáról az érintetteknek értesítést küldök. Rövidesen az elsőáldozásra készülőket is összehívom a templomba. Részükre is email értesítést küldök, úgy, amint felkerestem őket a NEK ez évi elmaradása miatt az új hely és időpont jelzésével.

KERTÉSZ PÉTER plébánosÚJRA  EGYÜTT A  SZENTMISÉKEN ! - 2020.05.17.

Kedves Testvérek!

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására és akár milyen nehéz is elviselni a szájmaszk használata.
A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban május 21-én, csütörtökön kezdjük meg a megszokott szerinti hétköznapi szentmiséket. Mivel e nap Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetelének napja, délután 5 órakor hálaadó szentségimádást tartunk a májusi litániával, majd 6 órakor a napi szentmisét. Ugyan így pénteken este 6 órakor szentmise, majd májusi litánia. Szombaton este 6 órakor pedig már a vasárnapi elővételezett szentmise.
Vasárnapi tervezett miserend, most még bővítve, hogy a távolságok megtartása miatt ne legyünk oly „zsúfoltságban”.
½ 8, ½ 10, ½ 11 csendes szentmise, ½  12 és este 6 óra.
Egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán még megtartjuk a  vasárnap délután 3 órai szentmisét,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Királyerdőben május 22-én, Szent Rita ünnepén délután 5 órakor tarjuk az első szentmisét.
Ezt követően szombaton délután 5 órakor, vasárnap pedig most a még „átmeneti” időben reggel 8 és 10 órakor lesznek szentmisék!
Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

KERTÉSZ PÉTER plébános


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2020.05.17.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járványban örömmel fogadunk minden hírt a  mozgási lehetőségek szélesítéséről. Remélhetőleg pár nap múlva már a szentmiséken is együtt lehetünk hétköznapokon és vasárnapokon is, de mindenképpen figyelni kell azon előírások megtartására, melyet a hatóságok kérnek tőlünk, vagy amit az egyházi rendelkezések kérnek.  

Addig is alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, esetlegesen meg is nyitjuk,  hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek a templomba és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán bekapcsolódhatunk a  vasárnapi szentmiskbe délután 3 órakor,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május  hónapban, melyet különösen is Égi Édesanyánknak, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát  czentochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlékében.

Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Kedves Hívek!
Köszönet azok felé, akik e mindannyiunk számára nehéz időszakban sem felejtkeztek meg templomaink anyagi támogatásáról, hiszen ez időszakban is vannak kiadások az adományok „szűkössége” mellett is.

Kérem, hogy esetleges ügyekben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil telefonszámon.

Május 18-án, hétfőn emlékezünk Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára. Köszönjük meg a Gondviselésnek hogy nekünk adta Őt szolgálatában.

A héten lesz Áldozócsütörtök, majd pénteken Szent Rita ünnepe. A Királyerdei hívek külön is tisztelik és köszöntik őt!
Figyeljük az Egyházközségek honlapjait, melyeken keresztül jelezni fogom, hogy mikor és milyen időpontokban tudjuk kezdeni templomainkban a közös szentmiséket!

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2020.05.10.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is megmarad szűkebb mozgási lehetőségünk, amelynek feloldását egyre inkább várjuk. Még nyilvánosan bemutatott szentmiséket, közösségi liturgiákat nem tarthatunk.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, esetlegesen meg is nyitjuk, hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Továbbra is egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán bekapcsolódhatunk a vasárnapi szentmisékbe délután 3 órakor, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május hónapban, melyet különösen is Égi Édesanyánknak, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát czentochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlétében.
Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Kedves Hívek!
Köszönet azok felé, akik e mindannyiunk számára nehéz időszakban sem felejtkeztek meg templomaink anyagi támogatásáról, hiszen ez időszakban is vannak kiadások az adományok „szűkössége” mellett is.
A közeli napokban egy nagy munkát kell elkezdeni a Szent Imre téri templomnál. A február végi vihar megbontotta a tetőt. Hosszú keresés után találtunk olyan vállalkozót, aki felvállalta e nem kis rizikóval együtt járó munkát a magasság miatt. A közel 4 millió forintba kerülő munkához bizalommal kérem majd segítségeteket.

Kérem, hogy esetleges ügyekben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 / 20-917-7598 mobil telefonszámon.
E héten, szerdán emlékezünk a Szűzanya fatimai jelenésére, szombaton pedig Nepomuki Szent János ünnepe lesz akinek Szent Imre téri szobránál mindannyiunk nevében mécsest gyújtunk.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA - 2020.05.03.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is megmarad szűkebb  mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát még tartani nem lehet.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Magam - még mindig csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként  délután 3 órakor a bemutatott szentmisémhez kapcsolódhassanak,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május  hónapban is, melyet különösen is Égi Édesanyánk, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát czestochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlétében.

Magam már az elmúlt vasárnapra írt hirdetésemben kértem, hogy május hónapban családjainkban imádkozzuk majd – ha lehet közösségben – a Május Királynőjét köszöntő litániát. Később örömmel olvastam  Ferenc pápa levelét is, melyben így ír:

„Kedves Fivéreim és Nővéreim! Immár közel van május, amikor Isten népe különleges erővel fejezi ki Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan e hónapban otthon, a családban imádkozzuk a rózsafüzért. Ezt az otthoni jelleget, amelyre a világjárvány megszorításai kényszerítenek minket, lelki szempontból is meg kell becsülni. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér – imádság (és a Lorettoi litánia) szépségét otthon, május folyamán. Együtt is lehet imádkozni vagy személyesen – döntsék el az adott helyzet szerint… Van egy titka az imádkozásnak: az egyszerűség. Könnyű rátalálni…
…szemléljük együtt Krisztus arcát Mária édesanyánk lelkületével, amely még jobban lelki családdá egyesít bennünket, és segít a megpróbáltatás legyőzésében. Imádkozom értetek… imádkozzatok értem. Szívből köszönöm és megáldalak titeket.” – írja levelében Ferenc pápa.

Sajátos helyzetünk a velünk „karanténban” lévő Czentochowai Szűzanya kegyképe, akit a mai vasárnapon – anyák napján – amikor mi a Mennyi Édesanyával földi életünkben kapott édesanyáinkat is köszöntjük a lengyel néppel együtt, ma május 3-án úgy is tekintünk rá, mint Lengyelország Kirákynőjére – akihez imádságos lélekkel így fordulunk:
„Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért  hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

A mai vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja, amikor papi hivatásokért is fordulunk hozzá imádságainkban. Ez imádságos kérés legyen szívünkben e hónap folyamán. Kérem, hogy esetleges ügyeikben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil telefonszámon.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA - 2020.04.26.

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is szűkebb a mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát tartani nem lehet.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom főkapuját a szélvédő üveg ajtóig nyitva tartjuk, hogy legalább az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czestochowai Szűz Mária kegyképre mely látogatásoknak szinte naponként tanúja vagyok.
Magam, mint plébános minden nap csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként délután 3 órakor szentmisét közvetítsük, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

A továbbiakban is  elimádkozom a rózsafüzért Szűz Mária kegyképe előtt, akihez bizalommal forduljunk, mint Égi Édesanyánkhoz: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki áldozást – természetesen a szentmise közvetítés elején felindított, őszinte bűnbánattal. A lelki áldozáshoz kapcsolódó imádságunk legyen:Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

A mai vasárnap a jó termésért való imanap van. E nehéz időben is bizalommal kérjük a Gondviselőt, hogy most is, de az egész esztendőben jusson, legyen kenyér minden család asztalára.
A héten első péntek is lesz. A januárban megkezdett nagykilencedben ismét csak lelki szentáldozásban tudunk részesülne, de hiszünk és bízunk Jézus Szent Szívének irgalmas szeretetébe.
A napon kezdjük a májusi litániákat is – melyet végezzünk családjainkban a Loretoi litániát imádkozva.
Legyen a hónap első szombatja Mária szeplőtelen szívének ajánlva.

Kérem, hogy halaszthatatlan ügyekben – gondolok itt elsődlegesen a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil számon.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - 2020.04.19.

Kedves Hívek!

Szent II. János Pál pápa – immár 20 éve  - 2000. április 30-át, Húsvét II. vasárnapját az Isteni Irgalmasság vasárnapjává nyilvánította az egész Egyházban. E napon a szentek sorába emelte boldog Fausztina Kowalska nővért, akit az isteni irgalmasság apostolaként ismer az egész világ.

2005. április 2-án lépett a földi világból a mennyei hazába II. János Pál pápa. Ez a nap abban az esztendőben az Isteni Irgalmasság vasárnapját megelőző szombat este volt. Hisszük, hogy már akkor az Isteni Irgalmasság örök szeretetébe fogadta nagy apostolát, akit XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén a boldogok sorába, Ferenc pápa pedig 2014. április 27-én a szentek sorába iktatott.
Jelmondata: „TOTUS TUUS!” – „EGÉSZENT A TIÉD!” vonatkoztatta a Szűz Anyára, akinek Jézushoz hasonlóan hűséges gyermeke akart lenni és az is maradt. Az Égi Anya pedig megmutatta iránta oltalmazó szeretetét, amikor oly csodálatosan megmentette életét. Az a köszöntés pedig, amellyel megválasztásakor lépett a világ elé benne is mindenkorra megmaradt: „NE  FÉLJETEK!” A mai vasárnap szentmisénkben, majd azt követően az Isteni Irgalmasság rózsafüzérében és litániájában bizalommal fordulunk az Isteni Irgalmassághoz.

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is  szűkebb a mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát tartani nem lehet. Alkalmas időjárás esetén a templom főkapuját a szélvédő üveg ajtóig nyitva tartjuk (Csepel Belváros), hogy legalább az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre mely látogatásoknak szinte naponként tanúja vagyok. Magam, mint plébános minden nap csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként  délután 3 órakor szentmisét közvetítsük, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

A továbbiakban is  elimádkozom a rózsafüzért  Szűz Mária kegyképe előtt, akihez bizalommal forduljunk mint Égi Édesanyánkhoz: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért  hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki áldozást – természetesen a szentmise közvetítés elején felindított, őszinte bűnbánattal. A lelki áldozáshoz kapcsolódó imádságunk legyen: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Esztendők óta már Csepel Belvárosban az Isteni Irgalmasság vasárnapján, Királyerdőben pedig a rá következő vasárnap történt a Betegek szentségének közös templomi kiszolgáltatása. Ez évben ezt most megtartani nem tudjuk, de a későbbiekben, amikor a „zártság” feloldódik, még nagyobb reménnyel, bizalommal és hittel várjuk az Úr Jézussal való találkozást e szentmisében – a szentségekben.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ  PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa

Sokan e napokban már elkészítik adóbevallásaikat. Püspöki Karunk kéri, hogy adója 1 %-val támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait.Technikai szám: 0011. A Katolikus Egyház technikai számát adóbevallásukon azok is tüntessék fel, akik ténylegesen adófizetésre nem kötelezettek.
A második 1 % felajánlásával pedig támogassa a Katolikus Karitász szolgáló szeretetét. Adószáma: 19666275-1-43.

Szükséges ügyintézésre kérem, hogy keressenek az alábbi mb. számon: 06 / 20 / 917 – 7598

Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva