ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2021.09.19.

1./ A héten tovább a szokott időben lesznek a szentmisék
- kedden reggel 8 óra,
- szombaton délután 5 óra
- vasárnap ½ 11 óra.

2./ Az iskolai tanév megkezdésével az idei évben is folytatódnak a hit és erkölcstan órák, október hónaptól pedig az óvodai hittanórák.
A Szent Imre téri templomban csütörtökön aza esti szentmise után, ½ 7 órakor ifjúsági hittanóra.
Októbertől pedig tervezett felnőttek részére is katekézis.

3./ Pénteken az esti szentmise után a bérmálkozók, szombaton ½ 10 órakor pedig az elsőáldozók további készülete a Szent Imre téri templomban.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2021.09.12.

1./ A mai vasárnap zárul az 52. Eucharisztikus Világkongresszus itt Budapesten ½ 12 órai szentmisével a Hősök terén, melyet Ferenc pápa mutat be a jelenlévő püspökök és papok koncelebrálásával.

Akik személyesen nem tudnak jelen lenni, lélekben bekapcsolódhatnak ezen ünnepi eseménybe a TV közvetítésen keresztül.

2./ A héten tovább a szokott időben lesznek a szentmisék: kedden reggel 8 óra, szombaton délután 5 óra, vasárnap ½ 11 óra.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2021.09.05.

1./ A Szent Imre téri templom Kisboldogasszony ünnepén tartja búcsúnapján. Mivel ez a nap munkanap, a mai vasárnap ½ 10 órakor a búcsúi szentmise, majd a templomban a Sekrestyeszínpad rövid műsora.

Ma kezdődik a Hősök terén az Eucharisztikus Kongresszus a délutáni ünnepi szentmisével.

A hét folyamán személyes jelenléttel, imádságainkkal kapcsolódjunk be e nagy eseménybe, az Oltáriszentség köszöntésébe, ünneplésébe.

2./ Kedden reggel templomunkban szentmise – annak végén az Oltáriszentség előtt elimádkozzuk az Oltáriszentség litániáját.

Ezt megtesszük szombaton és vasárnap is szentmiséink végén.

2./ Kisboldogasszony ünnepén, szerdán a Szent Imre téri templomban   ½ 10 órakor lesz a napi – ünnepi szentmise.

3./ Előre jelezem, hogy szeptember 12-én, vasárnap az Eucharisztikus Kongresszus zárónapján, amikor Ferenc pápa zárja ünnepi szentmiséjével az Eucharisztikus Kongresszust,  templomainkban a következő lesz a miserend:

A Szent Imre téren reggel ½ 8 és esete 6 órakor,

Királyerdőben pedig délelőtt 9 órakor.

Aki személyesen nem  tud jelen lenni a pápai szentmisén, a TV közvetítéseken keresztül tud imádságos lélekkel bekapcsolódni e nagy eseménybe.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2021.08.29.

1./ A hét első péntek is lesz. Így kedden 8 órakor, pénteken és szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor lesznek a szentmisék.

2./ A Szent Imre téri – templomban szombaton ½ 10 órakor folytatódik az elsőáldozási készület.

3./ A Szent Imre téri templom Kisboldogasszony ünnepén tartja búcsúnapján. Mivel ez a nap munkanap, a jövő vasárnap ½ 10 órakor lesz a búcsúi szentmise, majd a templomban a Sekrestyeszínpad rövid műsora.

E napon kezdődik a Hősök terén az Eucharisztikus Kongresszus a délutáni ünnepi szentmisével.

A hét folyamán személyes jelenléttel, imádságainkkal kapcsolódjunk be e nagy eseménybe, az Oltáriszentség köszöntésébe, ünneplésébe.

4./ Kisboldogasszony ünnepén, szerdán a Szent Imre téri templomban ½ 10 órakor lesz a napi – ünnepi szentmise.

5./ Előre jelezem, hogy szeptember 12-én, vasárnap az Eucharisztikus Kongresszus zárónapján, amikor Ferenc pápa zárja ünnepi szentmiséjével az Eucharisztikus Kongresszust, templomainkban a következő lesz a miserend:

A Szent Imre téren reggel ½ 8 és esete 6 órakor, Királyerdőben pedig délelőtt 9 órakor.

Aki személyesen nem tud jelen lenni a pápai szentmisén, a TV közvetítéseken keresztül tud imádságos lélekkel bekapcsolódni e nagy eseménybe.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2021.07.25.

1./ Hétfő Szent Joachim és Szent Anna ünnepe.
E naphoz kötődik Ferenc pápa ez évben első alkalommal meghirdetett NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJA.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmiséink.

3./ A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira várják a szervezők a regisztrációs jelentkezést, melyhez információt ad a kongresszus honlap oldala: iec2020.hu

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2021.07.18.

1./ Köszönet a Péter fillérek adományáért. melynek összege 40.000.- forint volt.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmiséink.

3./ A mai vasárnap este 6 órakor a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban ezüstmisét mond Mayer László atya, aki 25 évvel ezelőtt Csepel Belvárosban kezdte papi szolgálatát.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2021.07.11.

1./ A mai vasárnap Szent Benedekre, Európa fővédőszentjére is emlékezünk. Nagyos is szüksége van ma Európának az ő közbenjárására, oltalmára.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmiséink.

3./ Pénteken Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. E napon volt az utolsó lourdesi jelenés 1858-ban.

4./ A jövő vasárnap este 6 órakor a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban ezüstmisét mond Mayer László atya, aki 25 évvel ezelőtt Csepel Belvárosban kezdte papi szolgálatát.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2021.06.27.

1./ Kedden reggel a 8 órai szentmisében az apostolfejedelmekre, Szent Péterre és Pálra emlékezünk.
Ünnepüket követi a jövő vasárnap a „Péter fillér” gyűjtés, melynek adományait a Szentatya szándékaira továbbítjuk.

2./ A héten első péntek. Délután 5 órakor szentmise, majd Szentségimádás. A szentmise előtt gyónási lehetőség.

3./ Szombaton 5 órakor elővételezett szentmise, vasárnap pedig a szokott időben a ½ 11 órai szentmise.

4./ Köszönet azokért az adományokért, melyekkel a kedves hívek templomunk, plébániánk működését segítik.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2021.06.20.

1./ A mai vasárnap emlékezünk Szakos Gyula püspök atya halálévfordulójára.

2./ Csütörtökön Székesfehérváron az apostolutód egy áldozópapot és két szerpapot szentelhet Egyházmegyénkben.
Imádkozzunk a szentelendőkért és a jövőbeni papi hivatásokért.


3./ A héten kedden reggel 8 órakor szentmise.

Pénteken 5 órakor gyászmise lesz temetése napján +Gráf Károlynéért, aki oly hűséges őrzője és gondozója volt mindenben templomunknak.

Szombaton 5 órakor, vasárnap pedig a ½ 11 órai szentmise.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 11. VASÁRNAP - 2021.06.13.

1./ A mai vasárnap 13-a lévén a Fatimai jelenés emléknapja, egyben Páduai Szent Antal ünnepe. Imádkozzunk az ő nevét viselő Antal püspökért is a mai napon.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Szombati délután és vasárnap délelőtt szentmisék a szokott időben.

Kertész Péter plébánosÚRNAPJA - 2021.06.06.

1./ A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Itt a templomban és a templomkertben tartjuk meg az Úrnapi körmenetet. A körmenet végi harangszóval pedig a Korona vírus járványban elhunytakért imádkozunk.

2./ A Szent Imre téri templomban hétfőn este 6 órakor folytatódik a jegyesek oktatása.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ E hét pénteken Jézus Szíve ünnepe. – Délután 5 órakor is lesz e napon itt templomunkban is szentmise.

5./ A szombati és vasárnapi szentmisék a szokott időben.

Kertész Péter plébánosSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP - 2021.05.30.

1./Vasárnap - Szentháromság ünnepe egyházmegyénk máriaremetei zarándoknapja ahol ½ 11 órakor lesz püspöki szentmise. E nap egyben a hősök vasárnapja is.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Péntek első péntek délután 5 órakor szentmise majd Szentségimádás.

Fél 5 órakor Trianon szomorú sorsáa szólalnak meg templomaink harangjai.

4./ Szombaton – Úrnapja előtt az 5 órai szentmisét követően az Eucharisztikus Kongresszusra előkészülve világméretű Szentségimádás lesz, melyhez mi is csatlakozunk templomunkban végzendő Szentségimádásunkkal.

5./ A jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Tekintettel, hogy a járványügyi előírások érvényben vannak, itt a templomban és a templomkertben tartjuk meg az Úrnapi körmenetet.

6./ A Szent Imre téri templomban hétfőn este 6 órakor folytatódik a jegyesek oktatása.
Szombaton pedig ½ 10 órakor az elsőáldozók közös készülete lesz ugyancsak a Szent Imre téri templomban.

Kertész Péter plébánosPÜNKÖSD - 2021.05.23.

1./ A mai vasárnap Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésnapja.

2./ Pünkösd másodnapja bár munkaszüneti nap – egyházilag nem ünnep.
Megkezdődik az évközi időszak.

3./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton délután 5 órakor és vasárnap ½ 11 órakor szentmisék – azt követően a májusi litánia.

4./ A jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja, egyházmegyénk máriaremetei zarándoklata, ahol ½  11 órakor lesz püspöki szentmise.

Kertész Péter plébánosURUNK MENNYBEMENETELE - 2021.05.16.

1./ Május hónapban a szentmiséket követően a Szűzanya köszöntésére elimádkozzuk a Loretoi litániát.

2./ 300 évvel ezelőtt állították fel a középkori Pesti városfalnál Nepomuki Szent János szobrát, amely ma a Szent Imre téren található. Őseink az 1938. árvíz idején Csepel védőszentjévé választották.
Nepomuki Szent János oltalmát kérve kerül – / került / sor közös megemlékezésre az Önkormányzattal szobránál.

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes oktatás.

4./ A jövő vasárnap PÜNKÖSD ÜNNEPE – a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésnapja.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2021.05.09.

1./ Május hónapban a napi szentmiséket követően a Szűzanya köszöntésére elimádkozzuk a Loretoi litániát.

2./ A hét csütörtöke ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, a húsvét utáni 40. nap, - URUNK MENNYBEMENETELE, melyről szentmiséinkben a jövő vasárnap emlékezünk.
Egyházmegyénkben ezen a napon, tehát csütörtökön minden templomban Szentségimádást tartunk a délutáni órákban. Ehhez kapcsolódunk mi is itt templomunkban, amikor 5 órakor szentmise és azt követően a szentségimádási óra, melynek zárása lesz a májusi litánia végzése. Bár ezen a napon itt templomunkban a külön imacsoportok szoktak együtt lenni - kérem, hogy ezen alkalommal legyenek együtt a szentmisén és az azt követő Szentségimádáson!

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes oktatás.

4./ Szombaton megkezdődött ez elsőáldozók előkészülete. Kérem, hogy a megbeszéltek szerint a szülők figyeljenek oda a hitoktatóktól folyamatosan küldendő hittananyagok elsajátítására gyermekeikkel - és nem utolsó sorban várjuk a családokat a vasárnapi szentmisékre!

5./ Köszönet a tisztítószer adományokért, melyet még a hét folyamán is kaptunk továbbításra.

6./ Ismételten kérjük, hogy temetések alkalmával a katolikus szertartást ne a temetkezési vállalkozóknál kérjük, hanem az illetékes plébánostól a saját területi plébánián.

7./ A Püspöki Kar intézkedést adott ki a részben már csökkenő járványhelyzetre. Lassan – lassan törekedjünk visszatérni templomainkba a vasárnapi szentmisékre, de továbbra is figyelve a járványügyi előírásokra.  

8./ A jövő szombati 14. Élő Rózsafüzér Zarándoklat  Budapest körül a  korábbi évek szokása szerint érinti templomunkat is. A megjelent program  szerint ½ 10 óra magasságába érnek ide a Királyerdei templomhoz.

Kertész Péter plébánosA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi intézkedései

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a Covid-19-járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:
1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.
2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.
3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. május 7.

A Magyar Katolikus Püspöki KonferenciaHÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2021.05.02.

1./ Május hónapban a napi szentmiséket követően a Szűzanya köszöntésére elimádkozzuk a litániát. Ezt tesszük már a mai szombaton – holnap a ½ 11 órai, kedden a reggel 8 órai és az első pénteki 5 órai szentmiséket követően. Pénteken a litániához kapcsolódóan Szentségimádást is tartunk.

2./ A mai vasárnap – anyák napja.  Az édesanyákért és a nagyanyákért kérjük ma Mária oltalmazó szeretetét, segítségét.

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban megkezdődik a jelentkezettek részére a jegyes oktatás.

Szombaton ½ 10 órakor pedig az elsőáldozási előkészület, melyre a jelentkezett gyermekek és szüleik külön levelet is kaptak.

4./ Köszönet a tisztítószer adományokért, melyet a hét folyamán eljuttatunk a Kisegítő  Iskolában tanul gyermekek családjai részére.

5./ Ismételten kérjük, hogy temetések alkalmával a katolikus szertartást ne a temetkezési vállalkozóknál kérjük, hanem az illetékes plébánostól a saját területi plébánián.  

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA - 2021.04.25.

1./ A mai VASÁRNAP Jó Pásztor vasárnapja, amikor imádkozunk a papi hivatásokért – „Hívj Urunk munkásokat aratásodba!”

Egyben ma, Szent Márk apostol ünnepén imádkozunk az esztendő jó és bő terméséért.

2./ Szentmisék a héten a szokott rendben – kedden 8 órakor, szombaton délután 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor.

3./ Szombat – május 1. – Szent József ünnepe – akire ez esztendőben külön is emlékezünk a neki szentelt Szent József évben.

E napon, mely első szombat is, kezdődnek a májusi litániák.
Itt templomunkban a szentmiséket követően imádkozzuk el a Május Királynőjét köszöntő litániákat.

4./ Köszönet a tisztítószer gyűjtéshez történt hozzájárulásokért. Az adományokat a Kisegítő Iskolában tanuló gyermekek családjaihoz juttatjuk el.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA - 2021.04.18.

A „Corona” vírus járvány közepette öröm számunkra, hogy újra tarthatunk nyilvánosan, közösen szentmiséket templomunkban.
Továbbra is figyelemmel kell lennünk a járványügyi előírásokra, így a maszk használata, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés, a kézből való áldozás, a szenteltvíz használat mellőzése, a perselyadományok szentmise végén való gyűjtése.

Továbbra is ügyeljünk arra, hogy aki bármilyen formában is érzi a vírus hatását szervezetében, maradjon távol a közösségtől.

A szentgyónás végzésének lehetősége továbbra is a sekrestyében kérve történhet a belső hittanteremben.

Megköszönöm ezúton is azokat a juttatott adományokat, melyet a zárlat idején kaptunk, akár összegyűjtött adományként, vagy banki, átutalásban, postai befizetésben.
Ez mindenkor azt jelenti, hogy a kedves testvérek ezen időben is gondoltak, gondolnak a templom fenntartására.

A korábban meghirdetett tisztítószer gyűjtést a jövő vasárnappal bezárólag folytatjuk és az adományokat eljuttatjuk a rászoruló családoknak a Kisegítő Iskolán keresztül.

Kertész Péter plébánosISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - 2021.04.11.

Kedves Hívek!

A mai vasárnap húsvét ünnepét követően az Isteni Irgalmasság Vasárnapja.

Ezen a vasárnap jelezhetem a kedves hívek felé, hogy újra találkozhatunk templomainkban a szentmisék alkalmával.

A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban péntek este 6 órakor lesz az első nyilvános szentmise, mely nap Soubirous Szent Bernadett emlékezete.
Szombaton este 6 órakor a vasárnapi elővételezett szentmise.
Vasárnap a szokott időrendben, ½ 8, ½ 10, ½ 12 és este 6 órakor.

Királyerdőben pedig szombaton délután 5 órakor és vasárnap pedig ½ 11 órakor tartunk szentmisét.

A hétköznapi szentmisék a továbbiakban az adott napok eddigi időpontjában lesznek.

Öröm számunkra, hogy sokunk fohászát meghallgatta az Úr !
Szeretettel várjuk a találkozást!

Köszöntéssel

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT VASÁRNAPJA - 2021.04.04.

Kedves Hívek!

Mennyivel örömtelibb lenne, ha nem e sorokon keresztül tudnám küldeni köszöntésemet, hanem a templomban, a szentmise imádságos közösségében tudnám e szavakat elmondani és mindannyian a Feltámadott szeretetteljes áldásával és békéjével térhetnénk haza otthonainkba szeretteink közé.

A járványügyi helyzet továbbra is kell, hogy elgondolkoztasson minket, felelősségteljes óvatosságra intsen!
Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánába - visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk – továbbra is azt jelzem, hogy akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja megnyitni templomait a szentmisékre.

Reméljük imádságos szívvel, hogy a húsvét vasárnapját követő Isteni Irgalmasság Vasárnapja még közelebb hozza Isten ajándékaként a mielőbbi templomi találkozás örömét.

Kérem továbbra is a kedves hívek megértését!

Áldott és békés húsvéti napokat kívánva, s örömmel ünnepelve:

 KRISZTUS FELTÁMADT !

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter plébánosVIRÁGVASÁRNAP - 2021.03.28.

Kedves Hívek!

A járványügyi helyzet továbbra is kell, hogy elgondolkoztasson minket, felelősségteljes óvatosságra intsen!
Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánába - visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk – továbbra is azt jelzem, hogy akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja megnyitni templomait a szentmisékre.

Így a nagyheti három szent napon és húsvét napjaiban sem tudunk nyilvános szertartásokat, szentmiséket tartani.

A Szent Imre téri templom előtere napközben nyitva a betérő, imádkozó hívek előtt rátekinthetőségi lehetőséggel a Szentsírra.
Kérem továbbra is a kedves hívek megértését!

Megköszönöm azokat a segítő adományokat, melyet e napokban is eljutnak postai vagy banki átutalásokon, templomi perselyadományokon keresztül.

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel a megjelenő hirdetéseket a plébániák honlapjain, melyben jelezni fogom a nyilvános szentmisék újra kezdésének lehetőségét.

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA - 2021.03.21.

Kedves Hívek!

A járványügyi helyzet újabb és megdöbbentő számú helyzete kell, hogy továbbra is elgondolkoztasson minket, felelősségteljes óvatosságra intsen!
Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánában -  visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk – továbbra is azt jelzem, hogy akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja megnyitni templomait a szentmisékre.
A Szent Imre téri templom előterem napközben nyitva a betérő, imádkozó hívek előtt.
Kérem továbbra is a kedves hívek megértését!

Megköszönöm azokat a segítő adományokat, melyet e napokban juttattak postai vagy banki átutalásokon keresztül.
Így köszönöm meg a katolikus iskolák támogatására juttatott 50.805.- forint adományt.

A mai vasárnap a világegyház a Szentföldre gondol adományaival. Ezt mi majd egy később meghirdetett időpontban fogjuk megtartani és e nemes szándékra juttatni.
A szentföldi kegyhelyek fenntartása az egész világegyháznak kell, hogy szívügye legyen, hiszen Urunk Jézus által megszentelt emlékhelyek fennmaradásáról van szó. Akiknek alkalmuk nyílt a korábbiakban szentföldi zarándoklatra, ők különösen is érzik e zarándoklat lelki erejét, fennmaradó örömét. E napokban újra maguk elé idézhetik a Getszemáni kertet, az utolsó vacsora termét, a kereszút sikátorait, majd azt a templomot, amely magában őrzi a Kálvári hegyét és a Szentsírt.

A nagyböjti időre meghirdetett tisztítószer gyűjtés eddig érkezett adományait is megköszönve, a későbbiekben történő hirdetés szerint folytatni fogjuk.

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel a megjelenő hirdetéseket, melyben jelezni fogom a nyilvános szentmisék újra kezdésének lehetőségét.

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA - 2021.03.14.

Kedves Hívek!

A járványügyi helyzet újabb és újabb figyelmeztetése mégis csak kell, hogy elgondolkoztasson minket.
A napi kilencezer körüli új fertőzött, a kórházba kerültek, a lélegeztető gépre kerültek megdöbbentő száma mind figyelmeztetés az óvatosságra, a védekezésre.

Most is úgy ítélem, hogy nem félelem, hanem elővigyázatosság a nyilvános szentmisék mellőzése, de a reményt nem adjuk fel, hogy mielőbb újra együtt lehetünk a közösen bemutatott és együtt imádkozott szentmiséken. Találkozhatunk Jézussal és szívünkbe fogadhatjuk a szentáldozásban.

Amikor e héten – március 19-én Szent Józsefet köszöntjük és ünnepeljük, kérjük nagy bizalommal mint a Szent Család gondviselőjét, hogy Szent Fia mostani földi családját is védelmezze a Szűz Anyával együtt közbenjárásával e Szent József évben. Aki teheti e napon köszöntse őt a Szent József litánia elimádkozásával.

Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk, akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja nyitni templomait a szentmisékre.
Ebben továbbra is kérem a kedves hívek megértését!

A nagyböjti időre meghirdetett tisztítószer gyűjtést a későbbiekben történő hirdetés szerint fogjuk folytatni.

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter atyaNAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA - 2021.03.07.

A MKPK e járványügyi helyzetben az egyes egyházmegyékre bízza a liturgikus rend szabályozását.
Egyházmegyénk főpásztora mai napon kiadott rendelkezése pedig ezt felelősségteljes vállalással az egyes közösségek lelkipásztorára ruházza.

A magam részéről megfontolva – több irányba is tájékozódva arra kérem a kedves híveket, hogy itt a főváros szomszédságában azt az iránymutatást kövessük, amit Budapest is tart.

Ennek értelmében március 8-tól, hétfőtől nyilvános szentmiséket nem tartunk. Az ezen időszakra kért szentmiséket a pap az adott napon a nép nélkül végzett szentmiséjében felajánlja.

A híradásokból hallva a járvány terjedését – helybeli orvossal is konzultálva, ahol öt teszt vizsgálat közül átlagosan négy pozítív lett, szükséges a felelősségteljes óvakodás. Annak a reményében, hogy a vírus fertőződéséből mielőbb megszabaduljunk, most célszerűbbnek látszik az elővigyázatosság.
Ennek szellemében kérem a kedves hívek megértését.

A TV csatornák, a Katolikus és Mária rádió rendszerességgel közvetít szentmiséket. Ezen adásokba bekapcsolódva töltekezzünk lélekben e napokban.
Remélem mielőbb az „újra indulásról” tudom majd a kedves híveket tájékoztatni. Addig is imádkozzunk egymásért – a járvány mielőbbi megszűnéséért.

Kertész Péter atyaNAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA - 2021.02.28.

1./ A mai szentmise perselyadományaival az országos gyűjtéshez járulunk hozzá a katolikus oktatási intézmények- iskolák javára.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Első pénteken 5 órakor szentmise – majd azt követően közös keresztutat imádkozunk.

4./ A Püspöki Kar ez év nagyböjtjére is meghirdette a tartós élelmiszer gyűjtést.
A Belvárosban esztendők óta e gyűjtést mi tisztítószerek adományozására váltottuk fel, melyet a kisegítő iskola növendékei és családjaik részére juttatunk el.
Kérem, hogy itt is ehhez a célhoz kapcsolódjunk. A tisztítószer adományokat március 7 és 14 között itt a sekrestyében kérném leadni, melynek szétosztásában az iskola vezetése vállalta fel a korábbi esztendőkhöz hasonlóan

Kertész Péter atyaNAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA - 2021.02.21.

1./ A mai nap a szentmisék végén hamvazunk.

Az Istentiszteleti Kongregáció rendelkezése szerint az idei évben a hamvazást úgy végezzük, hogy a hamu megáldása után a pap csak egyszer monda el a hamvazás alatti felszólítást: „Emlékezzél ember – porból vagy és porrá leszel!”
Ezt követően hamut hint a jelenlévők fejére. A női testvéreknél csak úgy lehet megtenni, hogy arra az időre sapkájukat, kalapjukat leveszik fejükről. Kérjük tőlük ennek mostani megértését!

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Pénteken délután 5 órakor keresztutat imádkozunk.

4./ Ne felejtkezzünk meg a nagyböjti idő pénteki hústilalmi napjairól!

5./ A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a katolikus oktatási intézmények- iskolák javára.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 6. VASÁRNAP - 2021.02.14.

1./ A mai vasárnap könyörgő nap a világ éhezőiért.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Szerda HAMVAZÓ SZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE!
SZIGORÚ BÖJTI NAP - tartózkodunk a húsétel fogyasztásától, 21 és 60 év között pedig csak háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól.

A nagyböjti idő pénteki napjai is hústilalmi napok! – Próbáljuk e napokat böjtben megtartani!

4./ Hamvazó szerdán itt templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise, melynek keretében hamuszentelés és hamvazás.

Az Istentiszteleti Kongregáció rendelkezése szerint az idei évben a hamvazást úgy végezzük, hogy a hamu megáldása után a pap csak egyszer monda el a hamvazás alatti felszólítást:

„Emlékezzél ember – porból vagy és porrá leszel!”

Ezt követően hamut hint a jelenlévők fejére. A női testvéreknél csak úgy lehet megtenni, hogy arra az időre sapkájukat, kalapjukat leveszik fejükről. Kérjük tőlük ennek mostani megértését!

Szombaton este és vasárnap is a szentmise végén hamvazás lesz.

5./ A nagyböjti idő péntekjein délután 5 órakor kérem, hogy imádkozzák el itt a templomban a keresztutat.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 5. VASÁRNAP - 2021.02.7.

1./ A mai vasárnap a Balázs áldásban kérjük a vértanú Püspök közbenjárását a torokbaj és minden más testi betegséggel szemben.

2./ Csütörtök a Szűz Anya lourdesi megjelenésének ünnepe – egyben a betegek világnapja.
Remélhetően a vírus járvány mielőbbi megszűnése után lehetőségünk lesz a Betegek szentségének közös felvételére itt templomban szentmise keretében.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 4. VASÁRNAP - 2021.01.31.

1./ A héten kedd, február 2-a Urunk templomi bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe.
Templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise és gyertyaszentelés.

2. Szerda Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. E naphoz kötődő Balázs áldásban a jövő vasárnap kérjük a vértanú püspök közbenjárását a torokbaj és minden más betegség ellen.
Közbenjárásában most különösen is bízunk és remélünk.

3./ Első pénteken 5 órakor szentmise, majd Szentségimádás.

4./ Szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor a szentmisék.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 3. VASÁRNAP - 2021.01.24.

1./ A mai vasárnap Isten Igéjének vasárnapja – egyben a Keresztény egységhét zárása.

2./ Szentmisék templomunkban a szokott és hirdetett rendben:

kedd – reggel 8 óra
szombaton – délután 5 óra
vasárnap pedig ½ 11 óra

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - 2021.01.17.

1./ A mai vasárnaptól templomunk vasárnapi szentmiséje ½ 11 órakor kezdődik.

E mai vasárnap a Keresztény Egységhét kezdete is. Az idei évben „szűkebb” formában tartjuk meg itt Csepelen is. Katolikus részről hétfőn este 6 órakor a Jézus Szíve templomban lesz közös imádság.

2./ Kedd reggel 8 órakor szentmise. E nap Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

3./ Szerda Szent Fábián és Sebestyén ünnepe. Szent Sebestyénhez kötődik őseink fogadalma a pestis járvány megszűnéséért. Most is van miért kérni az ő segítő és oltalmazó közbenjárását.

Csütörtök Szent Ágnes vértanú ünnepe. – Shvoy Lajos püspök atya halál évforduló napja – ( + l968. )

Péntek Boldog Batthyány Strattmann László emlékezete.

4./ Szombaton délután 5 órakor – vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokott szentmisék.

A jövő vasárnap a Keresztény Egységhét zárása. Ferenc pápa erre az Évközi 3. vasárnapra tette új megemlékezésként az ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJÁT.

Kertész Péter atya
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2021.01.10.

1./ A mai vasárnapon emlékezzünk mindannyian saját keresztelésünkre is, ami istengyermeki életünk kezdete volt. Legyünk ehhez mindig méltók!

2./ A jövő vasárnaptól a délelőtti szentmise fél órával később, tehát ½ 11 órakor kezdődik, mivel Püspök atya ideiglenes jelleggel Zámbó Károly atyát helyettesítésre küldte.
Kérem a megértést, mert így tudom biztosítani, hogy mindkét templomban meglegyenek a vasárnap délelőtti szentmisék.

A kedd reggeli és szombat délutáni szentmisék a szokott időben maradnak.

3./ Várom az elsőáldozásra, az esetlegesen elmaradt keresztelésekre, az őszi bérmálásra és az ez évre tervezett házasságra készülők jelentkezését.

Kertész Péter atya
KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA - 2021.01.03.

1./ Ma  vasárnap Jézus Szent Nevének emlékezete is.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Szerda, január 6-a VIZKERESZT ünnepe – parancsolt ünnep. Itt délután 5 órakor lesz a szentmise és az ünnepélyes vízszentelés.

Tekintettel a munkanapra a Szent Imre téri templomban kedden este 6 órakor az ünnepre elővételezett szentmise. Szerdán ott reggel ½ 8, ½ 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék

4./ A hitoktatókon keresztül várjuk az elsőáldozásra, elmaradt keresztelésre vagy az őszi bérmálásra való jelentkezést.

Kertész Péter atyaSZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - 2020.12.27.

1./ Ma Szent Család vasárnapja van mely nap egyben Szent János apostol ünnepe. Szentmisénk végén bort szentelünk.

2./ Hétfőn az aprószentekre emlékezünk. Engeszteljünk az el nem fogadott életekért.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Csütörtök Szent Szilveszter napja. Az 5 órai szentmise keretében tartjuk meg az év végi hálaadást.

5./ Péntek újév napja – parancsolt ünnep. Szentmise délelőtt 10 órakor.
E nap egyben első péntek. Remélve, hogy ez évben már megtarthatjuk hazánkban az Eucharisztikus Kongresszust, kezdjük első pénteki nagy kilencedet Jézus Szíve szándéka szerint. Január és szeptember hónapjaihoz kapcsolódva.
Újév napjára tekintettel e napon most délutáni külön szentségimádást nem tartunk.

6./ Szombaton 5 órakor, vasárnap 10 órakor szentmise.

7./ Várom azon jegyespároknak jelentkezését, akik a jövő esztendőben szeretnének házasságot kötni. Kérem, hogy akiknek ez évben elmaradt a vírus járvány miatt az esküvőjük, időpont egyeztetésre keressenek fel.

Kertész Péter atyaADVENT 4. VASÁRNAPJA - 2020.12.20.

1./ A Szent Imre téri Betlehemnél ma délután 4 órakor lesz a negyedik adventi gyertya gyújtása.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise lesz.

3./ Szerdán reggel 6 órakor lesz a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban az utolsó adventi hajnali szentmise.

A karácsonyi ünnepkörben templomunk miserendje:

december 24-én – Karácsony vigília napján délután 5 órakor lesz az előre hozott „éjféli” szentmise

december 25, 26 és 27-én – Karácsony és Szent Család ünnepnapjain, valamint január 1-jén, Újév napján délelőtt 10 órakor lesz a szentmise

december 31-én – Szilveszter napján pedig délután 5 órakor tartjuk szentmise keretében az év végi hálaadást.

A hirdetőtáblán, az Egyházközségek honlapjain, valamint a Csepeli Hírmondóban olvasható részletesen is, hogy a csepeli katolikus templomokban mikor lesznek karácsony ünnepkörében a szentmisék.

Kertész Péter atyaADVENT 3. VASÁRNAPJA - 2020.12.13.

1./ Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án Ferenc pápa meghirdette a Szent József évet 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig. Hozzá hasonlóan mi is bizalommal forduljunk a Szent Család Gondviselő Őre, az Egyház védőszentje felé.
Boldog IX. Piusz pápa 150 ével ezelőtt, 1870. december 8-án nevezte meg így Szent Józsefet: - az Anyaszentegyház oltalmazója.

2./ A Szent József év meghirdetésével az ádventi idő mai harmadik vasárnapja való az örvendezés vasárnapja lett, amikor meggyújtottuk az ádventi koszorú harmadik gyertyáját.
A Szent Imre téri Betlehemnél délután 4 órakor lesz a gyertyagyújtás.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmisénkben a boldoggá avatott Brenner Jánosra emlékezünk. E napon mécses gyújtunk a Brenner János téren álló szobránál.
Ezen a napon kezdődik karácsony ünnepe előtt a Szállást keres a Szent Család ima kilenced is.

4./ Szombaton az esti szentmise előtt, vasárnap pedig a 10 órai szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az ádventi koszorú negyedik gyertyáját.

5./ A mostani vírus időszakra tekintettel előre jelezzük, hogy itt a Királyerdei templomban

december 24-én – Karácsony vigília napján
délután 5 órakor lesz az előre hozott „éjféli” szentmise

december 25, 26 és 27-én – Karácsony és
Szent Család ünnepnapjain, valamint január 1-jén, Újév napján délelőtt 10 órakor lesz a szentmise

december 31-én – Szilveszter napján pedig
délután 5 órakor tartjuk szentmise keretéven  az év végi hálaadást.

Mivel nem tudni, hogy esetlegesen milyen további intézkedések, „lazítások” vagy „szigorítások” lesznek az ünnepekre, így előre tudjuk jelezni és rögzíteni szentmiséin időpontjait.

A hirdetőtáblán, valamint a Csepel Belvárosi és Királyerdei Egyházközségek honlapjaink olvasható részletesen is, hogy a csepeli katolikus templomokban hogyan lesznek karácsony ünnepkörében a szentmisék.

6./ Ismételten megköszönöm a kedves hívek templomi perselyadományait, valamint az egyházi hozzájárulások juttatását, ami ezen időkben is biztosítja a templom és plébánia működését.


Kertész Péter atyaKARÁCSONY  ÜNNEPKÖRÉNEK SZERTARTÁSI RENDJE CSEPEL KATOLIKUS TEMPLOMAIBAN

A mostani nehéz és bizonytalan helyzetre szeretnék előre jelezni kedves híveinknek a karácsonyi ünnepkörre előre tervezett templomi szolgálataink – szentmiséink rendjét, amit kérünk hogy fogadjanak megérftéssel.

DECEMBER 24. –  KARÁCSONY VIGILIA NAPJA
Belváros – Szent Imre tér
14 óra – vigília mise
18 óra – előre hozott „éjféli” szentmise

Béke tér – Jézus Szíve templom
15 óra – Betlehem nyitása
18 óra – előre hozott „éjféli” szentmise

Királyerdő
17 óra – előre hozott „éjféli” szentmise

DECEMBER 25, 26 és 27. – KARÁCSONY ÜNNEPEI és SZENT CSALÁD VASÁRNAP
valamint JANUÁR 1. – ÚJÉV NAPJA
a szokott vasárnapi miserend – Belváros:  ½ 8, ½ 10, ½ 12, és 18 óra
Jézus Szíve templom: 7, 9, 11 és 18 óra
Királyerdő: 10 óra

DECEMBER 31. – SZILVESZTERI ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Belvárosban és a Jézus Szíve templomban – 18 órakor
Királyerdőben – 17 órakor

Kertész Péter és Kispál György
csepeli plébánosokADVENT 2. VASÁRNAPJA - 2020.12.6.

1./ Köszönet a Szent Erzsébet ünnepéhez kötődő karitász gyűjtésért, melynek összege itt templomunkban 70.000.- forint volt.

2./ Az adventi időben a Szent Imre téri templomban minden hétköznap – reggel 6 órakor roráté szentmise van.

3./ Itt templomunkban e héten kedden, mely nap a Szeplőtelen fogantatás ünnepe -  délután 5 órakor lesz szentmise, melyet temetési évforduló napján Ágoston atyáért ajánlunk.

4./ A szombati és vasárnapi szentmisék a szokott rendben és időben.

5./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra a járvány időszakában! Az előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást. Ügyeljünk a méltó,  kézből történő szentáldozásra!

Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást. Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!
Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért.

Kertész Péter atyaADVENT 1. VASÁRNAPJA - 2020.11.29.

1./ A mai vasárnap  az új egyházi év kezdete. A szombati és vasárnapi szentmisék kezdetekor ünnepélyesen gyújtjuk meg itt a templomban az adventi koszorú gyertyáit.

2./ A Szent Imre téri templomban minden hétköznap – szombati napokon is reggel 6 órakor roráté szentmise van.

Itt templomunkban e héten kedden 8 órakor és első pénteken délután 5 órakor lesz szentmise, majd az első pénteki Szentségimádás.

A szombati és vasárnapi szentmise a szokott rendben.

4./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra a járvány időszakában! Az előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást. Ügyeljünk a méltó, kézből történő szentáldozásra!
Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást.
Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!

Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért.

5./ A Szent Imre téri templomnál a mai vasárnap a szentmisék időszakában az Etalon kiadó kiadványai kaphatók.

6./ Előre jelezzük, hogy december 8-n, a jövő hét keddjén Ágoston atya temetési évforduló napján nem reggel, hanem délután 5 órakor lesz szentmise, melyet érte ajánlunk fel.

Kertész Péter atyaKRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA - 2020.11.22.

1./ A mai vasárnap KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE, az egyházi év utolsó vasárnapja.
Szent Erzsébet ünnepét követően pedig a mai nap templomi adományait a karitász munka támogatásához ajánljuk fel.
E gondolathoz tartozik Borbély Lénárd polgármester úr levele, felhívása is – mely olvasható lesz a hirdetőtáblán is.

2./ A jövő vasárnap már az új egyházi év kezdete. Szombaton az esti szentmise kezdetekor és az ádventi vasárnapokon ünnepélyesen gyújtjuk meg itt a templomban is az adventi koszorú gyertyáit.

3./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra a járvány időszakában! Az előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást. Ügyeljünk a méltó,  kézből történő szentáldozásra!
Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást.
Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!

4./ Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, valamint e hónapban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára felajánlható búcsúnyerés szándékával is.


Kertész Péter atya „EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETET”

Az idei esztendőben a koronavírus járvány miatt a csepeli önkormányzat nem rendezi meg a hagyományossá vált Szent Erzsébet Jótékonysági Bált, melynek célja évek óta a rászoruló vagy hátrányos helyzetű családok, közösségek támogatása.
Kérem, legyen partnerem és csatlakozzon Ön is a jótékonysági akcióhoz, hogy minél több szempár ragyogjon és jóleső boldogság töltse el az ajándékozott és ajándékozó szívét! A mottó „egy cipősdoboznyi szeretet!”

Mit kell tennie?
Egy jó állapotban lévő cipősdobozt töltsünk meg ajándékokkal (játék, iskolai eszközök, édesség, higiéniai eszközök stb.). Fontos, hogy a feldíszített dobozra írja rá, milyen korú lánynak/fiúnak szánják a meglepetést. Az akció keretében lehetőségük van tartós élelmiszercsomag összeállítására is. Kérjük, hogy az ajándékdobozra vagy az élelmiszercsomagra írják rá: „Szent Erzsébet – Csepel” Az összeállított cipősdobozokat vagy az élelmiszercsomagokat 2020. december 15-ig Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata portáján (Csepel, Szent Imre tér 10.)van lehetőségük leadni. A szeretet mindenkié!

Csepel, 2020. november 16.
Segítségét, támogatását megköszönve: Borbély Lénárd polgármester

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - 2020.11.15.

1./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra! A járvány időszakára előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást.
Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást.
Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!

2./ Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, valamint e hónapban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára felajánlható búcsúnyerés szándékával is.

3./ A mai vasárnap Ágoston atya halálévforduló napja.
Temetése évforduló napján – december 8-án is szentmisét ajánlunk érte.

4./ A héten Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Így a jövő vasárnap tartjuk a szokásos karitász gyűjtést.

5./ A jövő vasárnap egyben az egyházi év utolsó vasárnapja – KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE. E nap előestéjén, tehát szombaton az előző esztendőhöz hasonlóan az Eucharisztikus Kongresszusra készülve az esti szentmise után Szentségimádást tartunk, Így csatlakozva az országos, de mondható világviszonylatban is tartandó Szentségimádáshoz.
Aki azonban személyesen nem tud jelen lenni, otthon végzett imáival is csatlakozhat az imádkozók közösségéhez.


Kertész Péter atyaÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  - 2020.11.08.

1./ Kérem, hogy egymás egészségét is tiszteletben tartva a vírus időszakára előírt védekezések tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást.
Legyen gondunk a méltó kézből történő szentáldozásra!

2./ Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, valamint e hónapban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára felajánlható búcsúnyerés szándékával.MINDENSZENTEK ÜNNEPE - 2020.11.01.

1./ MINDENSZENTEK  NAPJÁN az üdvözült lelkekre emlékezünk.
A korona vírus járványára tekintettel ez évben e nap délutánján a temetőben nem lesz szentmise.
A Szent Imre téri templomban az esti szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk a halottak esti megemlékezést. Előtte ½ 6 órakor első vasárnapi szentséges litánia lesz.

2./ HALOTTAK  NAPJÁN itt a Királyerdei templomban reggel 8 órakor és délután 5 órakor lesznek szentmisék.
E napokban a halottakért nyerhető búcsút az Apostoli Szentszék a következők szerint módosította – terjesztette ki: (ld. mellékelve)

3./ Kedden reggel és első pénteken is lesznek a szokott rendben a héten szentmisék.

4./ Köszönet az október hónapban megtartott gyűjtések adományaiért.
A Péter-fillér gyűjtése 40.350.- forint volt. a Missziós gyűjtés pedig 59.970.- forint.A halottak napi búcsú elnyerésének lehetősége

Az Apostoli Penitenciária rövid dekrétumot tett közzé, mely a világjárvány rendkívüli körülményeire alkalmazza a mindenszentek és halottak napja ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének feltételeit.
Az Apostoli Penitenciária Ferenc pápa különleges rendelkezése révén elrendeli erre az évre: a teljes búcsút, melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért, kiterjesztik a hónap végéig.
November 2-án, halottak napján, az elhunyt lelkekre való emlékezés kapcsán teljes búcsút nyerhetnek azok, akik templomot látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. E búcsú elnyerhető november hónap bármelyik napján.
Az idősek, a betegek és mindazok, akik súlyos oknál fogva nem hagyhatják el a lakásukat, a szokásos feltételeket elvégezve: a szentgyónást, a szentáldozást és a Szentatya szándékára végzett imádságot, teljes búcsút nyerhetnek. Az imádság – Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végezve, az elhunytakért fohászkodva – lehet rózsafüzér imádság, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, az elhunytakért végzett egyéb imádság, vagy az Istennek felajánlott irgalmasságcselekedet, felajánlva életünk fájdalmait, nehézségeit.
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2020.10.25.

1./ A héten a szentmisék a szokott rendben.

2./ Szombaton végezzük az utolsó októberi közös rózsafüzért.

3./ A jövő vasárnap MINDENSZENTEK ÜNNEPE. Itt délelőtt 10 órakor lesz szentmise.

A korona vírus járványára tekintettel ez évben Mindenszentek napján délután a temetőben nem lesz szentmise.
A Szent Imre téri templomban az esti szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk a halottak esti megemlékezést. Előtte ½ 6 órakor első vasárnapi szentséges litánia lesz.

4./ HALOTTAK NAPJÁN itt a Királyerdei templomban reggel 8 órakor és délután 5 órakor lesznek szentmisék.

5./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2020.10.18.

1./ A mai vasárnap perselyadományait a missziók javára juttatjuk.

2./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - 2020.10.11.

1./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

2./ A jövő vasárnap MISSZIÓS  VASÁRNAP, amikor perselyadományaikat a missziók munkájának segítéséhez ajánljuk.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP - 2020.10.04.

1./ A mai vasárnap hálát adunk az év terményeiért és tartjuk az elmaradt Péter-fillér gyűjtést.

2./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.

Külön figyelmükben ajánlom Katona István ny. egri segédpüspök atya kiadásában megjelent Szent Fausztina nővér életét és lelkiségét bemutató könyvet, akinek ünnepét Ferenc pápa az egész világra kiterjesztette október 5-i  megemlékezéssel.
Szent Fausztina nővér képét pedig azoknak ajánlom különösen, akik rendszeresen imádkozzák az Irgalmasság rózsafüzérét is.ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP - 2020.09.27.

1./ Örömmel emlékeztünk meg az elmúlt vasárnap az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójáról.

Egyben megköszönöm a kedves hívek adományait a Szentföld javára tartott gyűjtéshez, melynek összege 36.060.- forint volt.

2./ A héten kedden reggel szentmise.

3./ Október a rózsafüzér hónapja, melyet szentmiséink előtt imádkozunk. Így pénteken, mely első péntek -  az Oltáriszentség előtt, a szombat esti, majd a vasárnap délelőtt szentmisék előtt.

E hónapban legyen a Szentolvasó imádságának egyik közös szándéka a mostani világjárványtól való szabadulásunk, a világ elsődlegesen lelki gyógyulása, Istenhez térése.

4./ Mivel az apostolfejedelmek ünnepéhez kötődő Péter-fillérek gyűjtése is elmaradt, a világegyház ezt október első vasárnapján, vagyis a jövő vasárnap tartja meg. 
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2020.09.20.

1./ Örömteli és hálaadó szívvel emlékezünk meg a mai nap ünnepi szentmiséjében az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójáról.

Köszönet mindazoknak, akik ez időben sokat tettek, ha kellett küzdöttek e templom felépítéséért vagy azóta is gondját viselik és előkészítették e jubileum méltó megünneplését.

2./ Ugyancsak köszönet azoknak, akik részt tudtak venni a Tamariska dombi keresztút járáson.

A három Csepeli Katolikus Plébánia nevében a héten 600.000.- forintot juttattam el az Önkormányzatnak hozzájárulásunkként a helyreállítási munkák költségeihez.
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2020.09.13.

1./ Köszönet az elmúlt vasárnapi gyűjtés adományaiért a megrongált Tamariska dombi kálváriához, melynek összege itt templomunkban 90.150.- forint volt.

2./ A mai -  szombat esti szentmise után szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, hogy tekintsék meg a Csepel-Királyerdei Egyházközség alapítására, életére visszaemlékező filmet és tekintsék meg a készült kiállítási anyagot, mely a további napokban is megtekinthető lesz.

A jövő vasárnap pedig 10 órára hívjuk és várjuk a kedves híveket az egyházközség 80 éves fennállása alkalmával felajánlott hálaadó szentmisére.

3./ Szentatyánk kérése szerint a nagyböjti időben elmaradt gyűjtést a Szentföld javára a mai vasárnap tartjuk meg adományaink felajánlásával és e célra történő továbbításával.

4./ A mai vasárnap tartja egyházmegyénk a bodajki zarándoklatot, melynek keretében a felújított kegyhely megáldása is történik.

Kedves Hívek!

Mindenekelőtt megköszönjük a három Csepeli Katolikus Plébánia Híveinek adományait a megrongált Kálvária helyreállításához. Az adományok összege 596.650.- forint volt, melyet továbbítani fogunk az Önkormányzatnak, akik a helyreállítás munkáit koordinálják.
Ahogy a korábbiakban jeleztük, szeptember 14-én, hétfőn - SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPÉN este 6 órakor közös keresztutat imádkozunk a Tamariska dombi kálváriánál.
Akik részt tudnak és kívánnak lenni, kérjük, hogy szájmaszkot viseljenek és a kellő távolságot tartsák meg egymástól.
Akik nem tudnak jelen lenni, vagy e helyzetben nem kívánnak jelen lenni, kérjük, hogy otthonukban végezzék lélekben velünk együtt a keresztút imáját akár saját gondolattal, vagy a Hozsanna énekkönyvben található imaszöveg szerint.

Imádságos köszöntéssel
Kertész Péter és Kispál György plébánosok

Csepel, 2020.09.13.

KÁLVÁRIA ADOMÁNYOK: BELVÁROS: 292.000.-; CSILLAGTELEP: 214.500.-; KIRÁLYERDŐ: 90.150.-
Összesen: 596.650.-
Bp. Csepel, 2020.09.06-i gyűjtés


ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2020.09.06.

1./ A mai vasárnap perselyadományait Csepel katolikus egyházközségei a megrongált kálvária helyreállítási munkáihoz ajánlják fel, melynek szervezését a Csepeli Önkormányzat vállalta és végzi.

2./ Kedd – Kisboldogasszony ünnepe, Reggel 8 órakor ünnepi szentmise.

3./ Szerdán délután 5 órakor Lach Edéné hamvainak beszentelése szentmise keretében.

4./ Szombaton délután 5 órakor a vasárnapra elővételezett szentmise,
majd azt követően az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójára emlékezve filmvetítés és kiállítás megnyitása lesz.

– Az ünnepi szentmise e jeles évfrodulóra szeptember 20-án, vasárnap 10 órakor.

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2020.08.30.

1./ Hétfőn 5 órakor a szeptember 5-i elsőáldozásra készülő fiúkat és testvérpárokat várom próbára a Szent Imre téri templomba.

2./  A héten megkezdődik az iskola – remélhetően a hit és erkölcstan órák is mihamarabb rendeződnek az órarendekben. Szeretettel várjuk e foglalkozásokra a gyermekeket iskolájukban.

Az óvodai hittan oktatás október hónapban kezdődik.

3./ A héten első péntek, délután szentmise és Szentségimádás.

4./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templom búcsúját tartjuk a jövő vasárnap a fél 10 órai szentmisén, mely egyben a tanévnyitó Veni Sancte is lesz a gyermekeknek. A szentmise végén a templom téri keresztnél rövid ima, szentségi áldás lesz, majd alkalmas idő esetén rövid műsorral köszöntjük templomunk búcsú napját.

5./ A Királyerdei Egyházközség alapításának 80. évfordulójára pedig szeptember 12-én az 5 órai szentmise utáni vetítéssel, majd szeptember 20-án, vasárnap a 10 órai ünnepi szentmisével emlékezünk.2020.08.20.

Megdöbbenve értesültünk, hogy Csepelen, a Tamariska dombon ismételten megrongálták a Kálvária stációit / a 10., 11., 13. és 14. állomásokat/.

Az Önkormányzat szervezésében felállított keresztút helyreállítását az Önkormányzat vállalta magára, de szükségesnek és méltányosnak érezzük, hogy katolikus egyházközségeink is hozzájáruljanak e munkálatokhoz.

Ezért szeptember első vasárnapjára – szeptember 6-ra a három Csepeli Katolikus Egyházközségben közös gyűjtést hírdetünk meg, melyhez bizalommal kérjük a kedves hívek támogató hozzájárulását.

Egyben hívjuk a kedves híveket, hogy szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéneste 6 órakor engesztelő lelkülettel közös kereszut járást végezzük a Tamariska dombi kálváriánál, még akkor is, hogy ha  a helyreállítási munkák addigra nem készülnek el.

Budapest Csepel, 2020. 08.20. – Szent István király ünnepén

Kertész Péter és Kispál György
csepeli  plébánosokÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - 2020.08.16.

A szokott heti szentmisék mellett kiemelkedő ünnepünk csütörtök, augusztus 20.  –  országalapító Szent István királyunk ünnepe.
E napon10 órakor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz.ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - 2020.08.09.

1./Kedden emlékezünk Székelyfi Pál atya halálának 22. évfordulójára. E napon reggel 8 órai szentmisénket ajánljuk érte.

E napon – kedden este 6 órára szeretettel hívom a Képviselőtestület tagjait rövid megbeszélésre – az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójára készülve.
Kérem, hogy a meghívó levelet a sekrestyében olvassák el, és tudomásulvételét aláírásukkal igazolják.

2./ Szombat NAGYBOLDOGASSZONY, Szűz Mária mennybevételének ünnepe.
Délelőtt 10 órakor és este 5 órakor is lesz szentmise.


ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP - 2020.08.02.

A hét szokott miserendje az első pénteki délutáni szentmisével, szentségimádással bővül.

A hét szentmiséi a szokott rendben:

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2020.07.26.

1./ A mai vasárnap Szent Anna és Szent Joachim – Urunk Jézus nagyszüleinek ünnepe.

Mi a nagyszülőkre, a nagymamákra és nagyapákra emlékezünk imádságos szívvel. Megköszönve és kérve továbbra is családjuk iránti szeretetüket.

2./ A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2020.07.19.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2020.07.12.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra

Most már vissza kell térnünk a vasárnapi szentmiséken való személyes részvételre és lehetőségünk van a személyes szentgyónások végzésére is.

A hét kedves ünnepe csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony napja.


ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP - 2020.07.05.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra

Most már vissza kell térnünk a vasárnapi szentmiséken való személyes részvételre és lehetőségünk van a személyes szent gyónások végzésére!


ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2020.06.28.

1./ Hétfőn – Szent Péter és Pál apostolok ünnepén reggel 8 órakor is lesz szentmise.

2./ Kedden ugyancsak reggel 8 órakor szentmise.

Délután 6 órakor pedig a Képviselőtestület tagjait hívom rövid megbeszélésre, tájékoztatásra az elmúlt időszakra visszatekintve.

Kérem, hogy aki közülük jelen van, a sekrestyében aláírásával jelezze a meghívás elfogadását.

3./ A héten első péntek, délután 5 órakor szentmise majd Szentségimádás.

4./ Szombaton a szokott időben délután 5 órakor, de a jövő vasárnaptól vasárnaponként csak délelőtt 10 órakor lesz szentmise – visszatérve a járvány előtti időszakra.


ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2020.06.21.

A vírus járvány enyhülése miatt a továbbiakban nem kötelező a szentmisék alatt a szájmaszk használata. Bekapcsolódhatunk a szentmise énekeibe. Továbbra sem használunk szentelt vizet. Elmarad a béke köszöntés kézfogása. Kézből történik méltóképpen a szentáldozás. Az adományok gyűjtése a szentmisék végén történik.

1./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes kurzus.
2./ Szerdán - Keresztelő Szent János ünnepén Székesfehérváron pap és diakónus szentelés lesz a Prohászka templomban még csak a papaság és a szentelendők rokonságának részvételével.
3./ Szombaton Szent László királyra emlékezünk.
4./ Szentmiséink rendje a héten:
- kedd - 8 óra
- szombaton - délután 5 óra
- vasárnap 8 és 10 óra


ÚRNAPJA - 2020.06.14.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken. Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.
Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor.
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze.
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

1./ Úrnapján ma nem tudjuk a szokásos körmenetet megtartani. Ezért a reggel 8 órai szentmise végén itt a templomban az első és második oltár evangéliumi szakaszaival, könyörgéseivel emlékezünk és kérjük a Szentségi Jézus áldását.
A 10 órai szentmise végén pedig a harmadik és negyedik oltár szertartásait végezzük.
2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.
3./ Mivel e hét péntekje JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE – délután 5 órakor is lesz szentmise, majd elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - 2020.06.07.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken. Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.
Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor.
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze.
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

1./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.
2./ A NEK tervezett programja szerint Úrnapja előtt, 13-re, szombatra országos szentségimádás szerveződött, amely megtartásra is került. Így templomunkban szombat 5 órai szentmise után szentségimádást tartunk.
3./ A jövő vasárnapi úrnapi körmenet megtartására még nincs lehetőség.
Így itt templomunkban a 8 órai szentmise végén az első két oltár evangéliumi szakaszaival és a könyörgésekkel emlékezünk, a 10 órai szentmise végén pedig a 3. és 4. oltár evangéliumi szakaszait olvassuk és részesülünk a szentségi áldásban.
PÜNKÖSD  VASÁRNAPJA - 2020.05.31.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.

Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor. Lehetőségek szerint figyelemmel tartsuk be!
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze. (Erre ne csak a szentmisék alatt figyeljünk, hanem az azt követő litánián is!)
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Ha egy áldoztató van, akkor egyes sorba kövessük egymást, ha lehetőség van több áldoztató lesz, és akkor a hozzánk közelebb eső áldoztatóhoz menjünk. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

Továbbiakban hétköznapokon kedden  reggel 8 és majd első pénteken délután 5 órakor.

1./ Pünkösd ünnepe az Egyház születésnapja. A mai vasárnap egyben a hősök vasárnapja is.
A 10 órai szentmise végén imádkozzuk el közösen május hónap utolsó Máriát köszöntő litániáját.
2./ Pünkösd másodnapja – Szűz Mária az Egyház Anyja ünnep. Itt templomunkban délelőtt 10 órakor lesz szentmise.
4./ Csütörtökön Trianon 100 éves szomorú évfordulóján megszólalnak templomaink harangjai délután ½ 5 órakor.
5./ Szombaton 5 órakor, a jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján pedig reggel 8 és 10 órakor lesznek templomunkban szentmisék.URUNK MENNYBEMENTELE - 2020.05.24.

ÚJRA  EGYÜTT A  SZENTMISÉKEN !

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.

Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor. Lehetőségek szerint figyelemmel tartsuk be!
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze. (Erre ne csak a szentmisék alatt figyeljünk, hanem az azt követő litánián is!)
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Ha egy áldoztató van, akkor egyes sorba kövessük egymást, ha lehetőség van több áldoztató lesz, és akkor a hozzánk közelebb eső áldoztatóhoz menjünk. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:

szombaton 5 órakor elővételezett szentmise,
vasárnap pedig reggel 8 és délelőtt 10 órakor.

Továbbiakban hétköznapokon kedden reggel 8 és majd első pénteken délután  5 órakor.
A szentmisékhez kapcsolódóan májusi litániát végzünk.A Szent Imre téri Kisboldogasszony templom miserendje vasárnap: ½ 8, ½ 10, ½ 11 csendes szentmise, ½  12, du. 3 és este 6 óra.
Az Egyházközség facebook (fészbuk) oldalán még megtartjuk a vasárnap délután 3 órai szentmisét, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia
Hétköznapi miserendünk: Hétfő, kedd és szerda reggel 7 óra, Csütörtök, péntek és szombat (elővételezett szentmisével) este 6 óra.
Május hónapban a hét első napjaiban a reggeli szentmisét, a hét második felében pedig az esti szentmisét követően végezzük a litániát, - vasárnap pedig a délután 3 órai szentmise végén.

Szeretném megköszönni az ezen időszakban is eljuttatott adományokat, egyházi hozzájárulásokat, melyre igen nagy szükségünk van, hiszen két jelentős hónap adományai maradtak el.

A karantén miatt félbe maradt jegyes oktatásokat június hónapban folytatjuk majd a templomban, melynek időpontjáról az érintetteknek értesítést küldök. Rövidesen az elsőáldozásra készülőket is összehívom a templomba. Részükre is email értesítést küldök, úgy, amint felkerestem őket a NEK ez évi elmaradása miatt az új hely és időpont jelzésével.

KERTÉSZ PÉTER plébánosÚJRA  EGYÜTT A  SZENTMISÉKEN ! - 2020.05.17.

Kedves Testvérek!

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására és akár milyen nehéz is elviselni a szájmaszk használata.
A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban május 21-én, csütörtökön kezdjük meg a megszokott szerinti hétköznapi szentmiséket. Mivel e nap Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetelének napja, délután 5 órakor hálaadó szentségimádást tartunk a májusi litániával, majd 6 órakor a napi szentmisét. Ugyan így pénteken este 6 órakor szentmise, majd májusi litánia. Szombaton este 6 órakor pedig már a vasárnapi elővételezett szentmise.
Vasárnapi tervezett miserend, most még bővítve, hogy a távolságok megtartása miatt ne legyünk oly „zsúfoltságban”.
½ 8, ½ 10, ½ 11 csendes szentmise, ½  12 és este 6 óra.
Egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán még megtartjuk a  vasárnap délután 3 órai szentmisét,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Királyerdőben május 22-én, Szent Rita ünnepén délután 5 órakor tarjuk az első szentmisét.
Ezt követően szombaton délután 5 órakor, vasárnap pedig most a még „átmeneti” időben reggel 8 és 10 órakor lesznek szentmisék!
Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

KERTÉSZ PÉTER plébános


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2020.05.17.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járványban örömmel fogadunk minden hírt a  mozgási lehetőségek szélesítéséről. Remélhetőleg pár nap múlva már a szentmiséken is együtt lehetünk hétköznapokon és vasárnapokon is, de mindenképpen figyelni kell azon előírások megtartására, melyet a hatóságok kérnek tőlünk, vagy amit az egyházi rendelkezések kérnek.  

Addig is alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, esetlegesen meg is nyitjuk,  hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek a templomba és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán bekapcsolódhatunk a  vasárnapi szentmiskbe délután 3 órakor,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május  hónapban, melyet különösen is Égi Édesanyánknak, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát  czentochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlékében.

Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Kedves Hívek!
Köszönet azok felé, akik e mindannyiunk számára nehéz időszakban sem felejtkeztek meg templomaink anyagi támogatásáról, hiszen ez időszakban is vannak kiadások az adományok „szűkössége” mellett is.

Kérem, hogy esetleges ügyekben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil telefonszámon.

Május 18-án, hétfőn emlékezünk Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára. Köszönjük meg a Gondviselésnek hogy nekünk adta Őt szolgálatában.

A héten lesz Áldozócsütörtök, majd pénteken Szent Rita ünnepe. A Királyerdei hívek külön is tisztelik és köszöntik őt!
Figyeljük az Egyházközségek honlapjait, melyeken keresztül jelezni fogom, hogy mikor és milyen időpontokban tudjuk kezdeni templomainkban a közös szentmiséket!

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2020.05.10.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is megmarad szűkebb mozgási lehetőségünk, amelynek feloldását egyre inkább várjuk. Még nyilvánosan bemutatott szentmiséket, közösségi liturgiákat nem tarthatunk.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, esetlegesen meg is nyitjuk, hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Továbbra is egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán bekapcsolódhatunk a vasárnapi szentmisékbe délután 3 órakor, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május hónapban, melyet különösen is Égi Édesanyánknak, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát czentochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlétében.
Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Kedves Hívek!
Köszönet azok felé, akik e mindannyiunk számára nehéz időszakban sem felejtkeztek meg templomaink anyagi támogatásáról, hiszen ez időszakban is vannak kiadások az adományok „szűkössége” mellett is.
A közeli napokban egy nagy munkát kell elkezdeni a Szent Imre téri templomnál. A február végi vihar megbontotta a tetőt. Hosszú keresés után találtunk olyan vállalkozót, aki felvállalta e nem kis rizikóval együtt járó munkát a magasság miatt. A közel 4 millió forintba kerülő munkához bizalommal kérem majd segítségeteket.

Kérem, hogy esetleges ügyekben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 / 20-917-7598 mobil telefonszámon.
E héten, szerdán emlékezünk a Szűzanya fatimai jelenésére, szombaton pedig Nepomuki Szent János ünnepe lesz akinek Szent Imre téri szobránál mindannyiunk nevében mécsest gyújtunk.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA - 2020.05.03.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is megmarad szűkebb  mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát még tartani nem lehet.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Magam - még mindig csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként  délután 3 órakor a bemutatott szentmisémhez kapcsolódhassanak,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május  hónapban is, melyet különösen is Égi Édesanyánk, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát czestochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlétében.

Magam már az elmúlt vasárnapra írt hirdetésemben kértem, hogy május hónapban családjainkban imádkozzuk majd – ha lehet közösségben – a Május Királynőjét köszöntő litániát. Később örömmel olvastam  Ferenc pápa levelét is, melyben így ír:

„Kedves Fivéreim és Nővéreim! Immár közel van május, amikor Isten népe különleges erővel fejezi ki Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan e hónapban otthon, a családban imádkozzuk a rózsafüzért. Ezt az otthoni jelleget, amelyre a világjárvány megszorításai kényszerítenek minket, lelki szempontból is meg kell becsülni. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér – imádság (és a Lorettoi litánia) szépségét otthon, május folyamán. Együtt is lehet imádkozni vagy személyesen – döntsék el az adott helyzet szerint… Van egy titka az imádkozásnak: az egyszerűség. Könnyű rátalálni…
…szemléljük együtt Krisztus arcát Mária édesanyánk lelkületével, amely még jobban lelki családdá egyesít bennünket, és segít a megpróbáltatás legyőzésében. Imádkozom értetek… imádkozzatok értem. Szívből köszönöm és megáldalak titeket.” – írja levelében Ferenc pápa.

Sajátos helyzetünk a velünk „karanténban” lévő Czentochowai Szűzanya kegyképe, akit a mai vasárnapon – anyák napján – amikor mi a Mennyi Édesanyával földi életünkben kapott édesanyáinkat is köszöntjük a lengyel néppel együtt, ma május 3-án úgy is tekintünk rá, mint Lengyelország Kirákynőjére – akihez imádságos lélekkel így fordulunk:
„Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért  hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

A mai vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja, amikor papi hivatásokért is fordulunk hozzá imádságainkban. Ez imádságos kérés legyen szívünkben e hónap folyamán. Kérem, hogy esetleges ügyeikben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil telefonszámon.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA - 2020.04.26.

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is szűkebb a mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát tartani nem lehet.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom főkapuját a szélvédő üveg ajtóig nyitva tartjuk, hogy legalább az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czestochowai Szűz Mária kegyképre mely látogatásoknak szinte naponként tanúja vagyok.
Magam, mint plébános minden nap csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként délután 3 órakor szentmisét közvetítsük, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

A továbbiakban is  elimádkozom a rózsafüzért Szűz Mária kegyképe előtt, akihez bizalommal forduljunk, mint Égi Édesanyánkhoz: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki áldozást – természetesen a szentmise közvetítés elején felindított, őszinte bűnbánattal. A lelki áldozáshoz kapcsolódó imádságunk legyen:Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

A mai vasárnap a jó termésért való imanap van. E nehéz időben is bizalommal kérjük a Gondviselőt, hogy most is, de az egész esztendőben jusson, legyen kenyér minden család asztalára.
A héten első péntek is lesz. A januárban megkezdett nagykilencedben ismét csak lelki szentáldozásban tudunk részesülne, de hiszünk és bízunk Jézus Szent Szívének irgalmas szeretetébe.
A napon kezdjük a májusi litániákat is – melyet végezzünk családjainkban a Loretoi litániát imádkozva.
Legyen a hónap első szombatja Mária szeplőtelen szívének ajánlva.

Kérem, hogy halaszthatatlan ügyekben – gondolok itt elsődlegesen a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil számon.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - 2020.04.19.

Kedves Hívek!

Szent II. János Pál pápa – immár 20 éve  - 2000. április 30-át, Húsvét II. vasárnapját az Isteni Irgalmasság vasárnapjává nyilvánította az egész Egyházban. E napon a szentek sorába emelte boldog Fausztina Kowalska nővért, akit az isteni irgalmasság apostolaként ismer az egész világ.

2005. április 2-án lépett a földi világból a mennyei hazába II. János Pál pápa. Ez a nap abban az esztendőben az Isteni Irgalmasság vasárnapját megelőző szombat este volt. Hisszük, hogy már akkor az Isteni Irgalmasság örök szeretetébe fogadta nagy apostolát, akit XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén a boldogok sorába, Ferenc pápa pedig 2014. április 27-én a szentek sorába iktatott.
Jelmondata: „TOTUS TUUS!” – „EGÉSZENT A TIÉD!” vonatkoztatta a Szűz Anyára, akinek Jézushoz hasonlóan hűséges gyermeke akart lenni és az is maradt. Az Égi Anya pedig megmutatta iránta oltalmazó szeretetét, amikor oly csodálatosan megmentette életét. Az a köszöntés pedig, amellyel megválasztásakor lépett a világ elé benne is mindenkorra megmaradt: „NE  FÉLJETEK!” A mai vasárnap szentmisénkben, majd azt követően az Isteni Irgalmasság rózsafüzérében és litániájában bizalommal fordulunk az Isteni Irgalmassághoz.

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is  szűkebb a mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát tartani nem lehet. Alkalmas időjárás esetén a templom főkapuját a szélvédő üveg ajtóig nyitva tartjuk (Csepel Belváros), hogy legalább az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre mely látogatásoknak szinte naponként tanúja vagyok. Magam, mint plébános minden nap csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként  délután 3 órakor szentmisét közvetítsük, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

A továbbiakban is  elimádkozom a rózsafüzért  Szűz Mária kegyképe előtt, akihez bizalommal forduljunk mint Égi Édesanyánkhoz: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért  hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki áldozást – természetesen a szentmise közvetítés elején felindított, őszinte bűnbánattal. A lelki áldozáshoz kapcsolódó imádságunk legyen: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Esztendők óta már Csepel Belvárosban az Isteni Irgalmasság vasárnapján, Királyerdőben pedig a rá következő vasárnap történt a Betegek szentségének közös templomi kiszolgáltatása. Ez évben ezt most megtartani nem tudjuk, de a későbbiekben, amikor a „zártság” feloldódik, még nagyobb reménnyel, bizalommal és hittel várjuk az Úr Jézussal való találkozást e szentmisében – a szentségekben.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ  PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa

Sokan e napokban már elkészítik adóbevallásaikat. Püspöki Karunk kéri, hogy adója 1 %-val támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait.Technikai szám: 0011. A Katolikus Egyház technikai számát adóbevallásukon azok is tüntessék fel, akik ténylegesen adófizetésre nem kötelezettek.
A második 1 % felajánlásával pedig támogassa a Katolikus Karitász szolgáló szeretetét. Adószáma: 19666275-1-43.

Szükséges ügyintézésre kérem, hogy keressenek az alábbi mb. számon: 06 / 20 / 917 – 7598

Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva