PÜNKÖSD - 2024.05.19.

1./ Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.

2./ Május hónapban az Égi Édesanyát, Szűz Máriát is köszöntjük a májusi litániákkal szentmiséink végén .
Ezen litániákat a Béke Királynőjének közbenjárását kérve a világ békéjéért ajánljuk fel.

3./ Hétfőn, Pünkösd másodnapja a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja ünnepe. Itt templomunkban reggel 8 órakor is lesz szentmise.
Bodajkon egyházmegyei napot tartanak – program olvasható a hirdető táblán.

4./ Kedden ugyancsak reggel 8 órakor szentmise.

5./ Szombaton délután 3 órai szentmisében a Betegek szentségének kiszolgáltatása lesz a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban melyet felvehet minden 60 év feletti, vagy ha ennél fiatalabb, de súlyos betegségben van.
A szentség felvételéhez szokás szerint jelentkezési lapot osztunk, melyet kérem, hogy értelem szerint kitöltve – név, életkor, lakcím hozzunk magunkkal.
Készüljünk fel a szentgyónás bűnbánatával és a szentmisén járuljuk szentáldozáshoz. Ezt követően ½ 5 órától a Szent Imre közösségi házba várjuk a szentmise résztvevőit, az egyházköszégi fiatalokat családjaikkal Zöldfarsang estére.
Itt szombaton 5 órakor nem lesz szentmise.

6./ Szerdán este 6 órára a Képviselőtestület tagjainak már meghívót küldtem ide a plébániára.

Kertész Péter plébánosURUNK MENNYBEMENETELE - 2024.05.12.

1./ Május hónapban az Égi Édesanyát, Szűz Máriát köszöntjük a májusi litániákkal szentmiséink végén.
Ezen litániákat a Béke Királynőjének közbenjárását kérve a világ békéjéért ajánljuk fel.

2./ A héten szentmiséink a szokott rendben és időben.

3./ A jövő vasárnap PÜNKÖSD – A SZENTLÉLEK ELJÖVETELE.

4./ 25-én, szombaton délután 3 órakor a Szent Imre téri templomban a betegek szentségének kiszolgáltatása lesz. Így ezen a szombati napon itt délután 5 órakor nem lesz szentmise.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2024.05.05.

1./ A mai vasárnap – május első vasárnapja ANYÁK NAPJA. Köszöntjük az édesanyákat, a nagyanyákat.

2./ Május hónapban az Égi Édesanyát, Szűz Máriát is köszöntjük a májusi litániákkal szentmiséink végén.
Ezen litániákat a Béke Királynőjének közbenjárását kérve a világ békéjéért ajánljuk fel.

3./ Kedd Boldog Gizella ünnepe. 8 órakor szentmise.

4./ Csütörtök az egyetemes egyházban Urunk mennybemenetelének ünnepe - áldozócsütörtök. Egyházmegyénkben e napon minden templomban 5 órától Szentségimádás lesz.

5./ Szombaton lesz az élő rózsafüzér zarándoklat Budapest körül. A zarándokok megállnak a Királyerdei és a Szent a Imre téri templomnál.

6./ Köszönet az egyházmegyei gyűjtés adományaiért, mely templomunkban 35.000.- forint volt.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2024.04.28.

1./ A mai vasárnap könyörgő nap a jó termésért a búzaszentelésben.

2./ Csütörtökön, pénteken és szombaton az esti 6 órai szentmisék alkalmával tartunk lelkigyakorlatunkat húsvét fényében a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban.
A lelkigyakorlatot Dr. GÁBOR ELEMÉR atya a budapesti felsőkrisztinavárosi plébános tartja – gondolatköre: „MARADJATOK MEG AZ ÉN SZERETETEMBEN !”
E lelkigyakorlatra hívom és várom Királyerdő híveit is. Igy Királyerdőben e héten csak kedden reggel 8 órakor lesz szentmise. /Pénteken és szombaton nem!/
Pénteken délután 4 órától a Belvárosban Szentségimádás.
A lelkigyakorlat minden napján a 6 órai szentmise előtt – ¾ 6 órakor májusi litániát imádkozunk.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA - 2024.04.20.

1./ A mai vasárnap imanap a papi hivatásokért.
Templomi perselyadományainkat pedig egyházmegyei gyűjtésként a székesfehérvári Karitász RÉV Szenvedélybetegeket-segítő Ambulancia új épületének felújítására ajánljuk.

2./ Csütörtökön az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz a Szent Imre téri templomban.

3./ Heti szentmisék a szokott rendben
- kedden 8 óra – Szent Adalbert püspök ünnepe
-szombat délután 5 óra,
-vasárnap ½ 11 óra
egyben könyörgő nap a jó termésért – búzaszentelő.

4./ Május 2-3-4-én húsvét fényében tartjuk a lelkigyakorlatot az esti 6 órai szentmiséken a Szent Imre téri templomban,

5./ A betegek szentségének kiszolgáltatása szentmise keretében május 25-én szombaton du. 3 órakor lesz ugyan csak ott.
Így 3-án és 4-én, valamint 25-én itt a Királyerdőben délután 5 órakor nem lesznek szentmisék.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA - 2024.04.14.

1./Hétfőn este 6 órakor a bérmálkozók megbeszélése – próbája lesz szombati bérmálásra a Szent Imre téri templomban.
Csütörtökön az esti szentmise után ½ 7 órakor pedig szentgyónásukat végzik.
A bérmálás szombaton délután 5 órakor kezdődő szentmisében lesz. – Így szombaton itt a Királyerdőben nem lesz szentmise.
Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy a Szentlélek töltse őket, formája szívüket és tegye őket hűségessé Krisztus követésében.

2./ Heti szentmiséink itt Királyerdőben – kedden reggel 8 óra és vasárnap ½ 11 óra.

3./ A jövő vasárnap a papi hivatások vasárnapja. E napon egyházmegyei gyűjtést tartunk a székesfehérvári RÉV ambulancia
felújítási munkáihoz.

Kertész Péter plébánosISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - 2024.04.07.

1./ A mai vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja. A szokott imák – Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy – végzésével a Szentatya szándékára, és szentáldozás felajánlásával teljes búcsút nyerhetünk.

2./ Heti szentmiséink:
kedden reggel 8 óra,
szombaton du. 5 óra,
vasárnap de. fél 11.

3./ Előre jelzem, hogy április 20-án szombaton du. 5 órakor a Kisboldogasszony templomban bérmálás lesz. Így ezen alkalommal itt nem lesz szentmise.

4./ Május 2-3-4-én ugyancsak a Kisboldogasszony templomban húsvét fényében tartjuk a lelkigyakorlatot az este 6 órai szentmise keretében.

5./ Terveink szerint a betegek szentségének kiszolgáltatása szentmise keretében május 25-én szombaton du. 3 órakor lesz ugyancsak a Kisboldogasszony templomban.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT - 2024.03.31.

1./ Húsvét másodnapján – tehát hétfőn is lesz ½ 11 órakor szentmise

2./ Kedden reggel 8 órakor, első pénteken és szombaton délután 5 órakor, a jövő vasárnap mely az Isteni irgalmasság vasárnapja ½ 11 órakor szentmise.

3./ Amikor áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok megköszönöm a nagyheti szertartásokon való jelenlétet – ehhez kapcsolódva a templom takarítását, díszítését, a sekrestyési, kántori szolgálatokat, a templomnak juttatott adományokat.

Kertész Péter plébánosVIRÁGVASÁRNAP - 2024.03.24.

1./ Köszönet a vasárnapi perselyadományokért a Szentföld javára melynek összege 45.000.- forint volt.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Nagycsütörtökön 5 órakor az utolsó vacsora miséje - majd rövid virrasztás.

4./ Nagypéntek szigorú böjti nap.
12 órakor a Tamariska dombnál, 3 órakor itt a templomban keresztút. A nagypénteki szertartások 5 órakor kezdődnek.

5./ Nagyszombaton ugyancsak 5 órakor kezdődnek a szertartások, majd ünnepi szentmise és emlékezés Jézus feltámadására.

6./ Húsvét vasárnap a ½ 11 órai szentmise keretében ételszentelés lesz.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA - 2024.03.17.

1./ A mai vasárnap perselyadományait a Szentföldjavára juttatjuk.

2./ Kedden Szent József ünnepe - reggel 8 órakor szentmise

3./ Csütörtökön Kisboldogasszony templomban az esti szentmise után, ½ 7 órakor ifjúsági katekézis.

4./ Péntek hústilalmi nap. 5 órakor szentmise, előtte pedig keresztúti ájtatosság.

5./ A szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék a szokott rendben,

6./ A jövő vasárnap VIRÁGVASÁRNAP. A szentmise keretében barkaszentelés lesz.

7./ Egyházközségi elnökünk szombat 9 órától templomkerti takarítást szervez. Magamm is kérem a segítséget. Aki ebben részt tud venni, kérem, hogy Juhász István elnök úrnak jelezze.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA - 2024.03.10.

1./ Hétfőn este 6 órakor a Belvárosban folytatódik a jegyesoktatás

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Csütörtökön Kisboldogasszony templomban az esti szentmise után, ½ 7 órakor felnőttek katekézise.

4./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi napok. Pénteken 5 órakor szentmise, előtte pedig keresztúti ájtatosság.

5./ A szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék a szokott rendben.

6./ A jövő vasárnapi templomi perselyadományokat a Szentföld javára juttatjuk.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA - 2024.03.03.

1./ Köszönet az elmúlt vasárnapi adományokért a katolikus oktatási intézmények javára, melynek összege 70.000.- forint volt.

2./ Március 4-én, tehát most hétfőn este 6 órakor a Szent Imre közösségi - Kolping Házban „Tavaszköszöntő” címmel várják a Kolping Család tagjait, de minden érdeklődőt.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

4./ Csütörtökön Kisboldogasszony templomban az esti szentmise után, ½ 7 órakor ifjúsági katekézis.

5./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi napok. Pénteken 5 órakor szentmise, előtte pedig keresztúti ájtatosság.

6./ Március 9-én, szombaton pedig délelőtt 10 órakor KERESZTÚT járás lesz a Tamariska dombon az felajánlja a papokért és papi hivatásokért.

7./ A szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék a szokott rendben.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA - 2024.02.25.

1./ A mai vasárnap a szentmise persely adományát a katolikus oktatási intézmények javára juttatjuk el.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Csütörtökön Kisboldogasszony templomban az esti szentmise után, ½ 7 órakor felnőttek katekézise.

4./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi napok.
Első péntek lévén 5 órakor szentmise, előtte pedig keresztúti ájtatosság.

5./ A szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék a szokott rendben.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA - 2024.02.18.

1./ A mai vasárnap a szentmisék végén hamvazás.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Csütörtökön Kisboldogasszony templomban az esti szentmise után, ½ 7 órakor ifjúsági katekézis – készülve a bérmálásra.

4./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi napok.
Délután 5 órától szentmise majd keresztúti ájtatosság lesz.

5./ A szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék a szokott rendben.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 6. VASÁRNAP - 2024.02.11.

1./ A mai vasárnap emlékezünk a Szűz Anya lourdesi jelenésére.
A nap a betegek világnapja és könyörgő nap a világ éhezőiért.
A betegek szentségének közös kiszolgáltatására a későbbi időpontban kerül sor majd a Kisboldogasszony templomban.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Szerda HAMVAZÓSZERDA a nagyböjti idő kezdete.
Szigorú böjti nap – Tartózkodunk a húsételek fogyasztásáról, 21 és 60 éves kor között pedig csak háromszor étkezhetünk.
A délután 5 órai szentmisén hamuszentelés és hamvazás lesz.

4./ Csütörtökön Kisboldogasszony templomban az esti szentmise után, ½ 7 órakor az felnőttek katekézise lesz a Filoména teremben.

5./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi napok.
Délután 5 órától szentmise majd keresztúti ájtatosság lesz.

6./ A szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék végén is lesz hamvazás.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 5. VASÁRNAP - 2024.02.04.

1./ A mai vasárnap a szentmisék végén Balázs áldásban kérjük a vértanú püspök közbenjárását a torok baj és más testi betegséggel szemben.

2. / Heti szentmiséink
- kedd – 8 óra
- szombat – délután 5 óra
- vasárnap – ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után, ½ 7 órakor bérmálkozók ifjúsági katekézise lesz.

4./ A jövő vasárnap a Lourdesi Boldogasszony ünnepe, mely egyben a betegek világnapja és könyörgő nap a világ éhezőiért.

5./ Az Új Ember hetilap ára február hónaptól 420.- forint lett.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 4. VASÁRNAP - 2024.01.28.

1./ A mai vasárnappal zárul a KERESZTÉNY EGYSÉGHÉT.

2. / Heti szentmiséink
- kedd – 8 óra
- első péntek – délután 5 óra – Szentségimádással
- szombat – délután 5 óra
- vasárnap – ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után felnőttek katekézise.

4./ Péntek egyben GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE. A szentmise keretében gyertyaszentelés.

5./ Szombat SZENT BALÁZS ÜNNEPE. E napon és a jövő vasárnap a szentmisék végén Balázs áldás lesz.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 3. VASÁRNAP - 2024.01.21.

1./ A mai vasárnap Isten igéjének vasárnapja. E nappal kezdődik a KERESZTÉNY EGYSÉGHÉT.

Ennek imanapjai:
21-e, vasárnap Evangélikus imaház
22-e, hétfő Béke téri Jézus Szíve templom
23-a, kedd Baptista imaház
24-e, szerda Görög katolikus templom
25-e, csütörtök Királyerdei református imaház
26-a, péntek Központi református imaház
A közös imaórák este 6 órakor kezdődnek.

2./ Heti szentmisék szokott rendje:
- kedd reggel 8 óra,
- szombat du. 5 óra,
- vasárnap de. fél 11.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után ifjúsági katekézis, melyre várjuk azokat a fiatalokat, akik bérmálásra jelentkeztek. Ők a hét első napjaiban értesítést is kapnak.
A felnőtt korú bérmálkozókat a későbbiekben fogjuk ugyanúgy felkeresni.

4./ Január hónapban várom a házasságkötésre készülő jegyesek jelentkezését.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - 2024.01.14.

1./ A Vízkereszt ünnepén szentelt vízből vihetünk otthonaikba.

2./ A héten csütörtökön az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz a Szent Imre téri templomban.

3./ Heti szentmisék a szokott rendben –
kedd – 8 óra
szombat – délután 5 óra
vasárnap – fél 11 óra.

4./ A hét ünnepei jeles ünnepei:
- csütörtök – Árpád-házi Szent Margit
- szombat – Szent Fábián és Sebestyén vértanúk
- a jövő vasárnap Isten igéjének vasárnapja.

5./ E nappal kezdődik a KERESZTÉNY EGYSÉGHÉT.

Ennek imanapjai:
21-e, vasárnap evangélikus imaház
22-e, hétfő Béke téri Jézus Szíve templom
23-a, kedd Baptista imaház
24-e, szerda görög katolikus templom
25-e, csütörtök Királyerdei református imaház
26-a, péntek Központi református imaház
A közös imaórák este 6 órakor kezdődnek.

6./ Január hónapban várom a házasságkötésre készülő jegyesek jelentkezését.

Kertész Péter plébánosURUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2024.01.07.

1./ A mai vasárnap befejeződik a karácsonyi ünnepkör.

2./ A megszentelt vízből vigyünk otthonainkba.

3./ Heti miserendünk:
- kedd – reggel 8 óra
- szombat – délután 5 óra
- vasárnap – ½ 11 óra

Kertész Péter plébánosSzent Család vasárnapja - 2023.12.31.

1./ A mai vasárnap Szent Család vasárnapja, és egyben az esztendő utolsó napja.
Most a ½ 11 óra szentmise után tartjuk meg az év végi hálaadást is.

2./ Holnap Újév napja – parancsol ünnep. Szentmise ½ 11 órakor.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Péntek első péntek. Délután Szentségimádás majd 5 órakor már elővételezett Vízkereszti szentmise és vízszentelés.

5./ Szombat – Vízkereszt ünnepe – parancsolt ünnep ½ 11 órakor szentmise. Szenteltvizet vihetünk otthonaikba.

6./ A jövő vasárnap Urunk megkeresztelésének ünnepe. Szentmise ½ 11 órakor.

Kertész Péter plébánosAdvent 4. vasárnapja - 2023.12.24.

1./ A mai vasárnap délután 3 órakor tartjuk a vigília misét.
Éjféli szentmisénkben pedig köszöntjük a megszületett Istengyermeket.

2./ Karácsony mindkét napján délelőtt ½ 11 órakor lesznek a szentmisék.

3./ A héten
- szerda Szent János apostol,
- csütörtök Aprószentek ünnepe.

4./ Szombaton délután 5 órakor szentmise.

5./ A jövő vasárnap Szent Család vasárnapja. A ½ 11 órai szentmiséében tartjuk az év végi hálaadást.

6./ Újév napja parancsolt ünnep – szentmise ugyancsak ½ 11 órakor.

7./ Köszönet mindazok munkájáért, akik templomunkat a karácsonyi ünnepekre előkészítették!

Kertész Péter plébánosAdvent 3. vasárnapja - 2023.12.17.

1./ Az önkormányzat szervezésében a mai vasárnap is délután 4 órakor lesz gyertyagyújtás a Szent Imre téren. A jövő vasárnap pedig a 4. gyertya meggyújtása de. fél 11-kor.

2./ A Szent Imre téri belvárosi templomban minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk. Az utolsó roráte szentmise szombaton reggel lesz.

3./ Kedden reggel a szokott időben, reggel 8 órakor szentmise.
Szombaton du. 5 órakor lesz szentmise.

4./ Csütörtökön az esti szentmise után a felnőttek katekézise lesz a belvárosi templomban, a Filoména teremben.

5./ December 24-én, advent 4. vasárnapján szentmisék lesznek:
- de. fél 11,
- du. 3 órakor vigilia mise,
- éjféli szentmise.

6./ December 25-én és 26-án a szentmise de. fél 11 órakor lesz.

Kertész Péter plébánosAdvent 2. vasárnapja - 2023.12.10.

1./ Az önkormányzat szervezésében a mai vasárnap is délután 4 órakor lesz gyertyagyújtás a Szent Imre téren.

2./ A Szent Imre téri belvárosi templomban minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk.

2./ Szentmiséink rendje itt templomunkban a héten:
kedden reggel 8 óra, - Quadalupei Boldogságos Szűz,
szombaton du. 5 óra,
vasárnap fél 11 óra.

3./ Pénteken délután 5 órakor mécsest gyújtunk Boldog Brenner Jánosra emlékezve szobránál.

Kertész Péter plébánosAdvent 1. vasárnapja - 2023.12.03.

1./ A mai vasárnappal megkezdődött az új egyházi év. Az adventi koszorú meggyújtott gyertyái jelzik karácsony ünnepének közeledését.
Az önkormányzat szervezésében vasárnap délutánonként 4 órakor lesz gyertyagyújtás a Szent Imre téren.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra,
pénteken 5 órakor - Szeplőtelen fogantatás ünnepén emlékezünk Ágoston atya halálévfordulójára.
szombaton du. 5 óra,
vasárnap fél 11 óra.

Kertész Péter plébánosKrisztus Király vasárnapja - 2023.11.26.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra,
első pénteken 5 órakor Szentségimádással,
szombaton du. 5 óra,
vasárnap fél 11 óra.

2./ Köszönet az elmúlt vasárnapi perselyadományokért a karitász javára, melynek összege 50 ezer ft. volt.
Ugyancsak köszönet azoknak, akik részt vettek az elmúlt hét szombatján a templom kerti takarításnál.

3./ Csütörtökön ifjúsági katekézis lesz a belvárosban a Filoména teremben.

4./ Jövő vasárnap már az új egyházi év kezdete, Advent 1. vasárnapja. Az adventi koszorú első gyertyáját a szombat esti szentmise keretében gyújtjuk meg.

5./ Az önkormányzat szervezésében pedig az adventi gyertyagyújtások a Szent Imre téren az első három adventi vasárnapon du. 4 órakor, az utolsó alkalommal pedig – december 24-én – fél 11 órakor lesz.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - 2023.11.19.

1./A mai vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Templomi gyűjtést tartunk a Karitász javára.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra,
szombaton du. 5 óra,
vasárnap fél 11 óra.

3./ Csütörtökön felnőttek katekézis lesz a belvárosban a Filoména teremben.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 32. VASÁRNAP - 2023.11.12.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden  reggel 8 óra,
szombaton du. 5 óra,
vasárnap fél 11 óra.

2./ Csütörtökön ifjúsági katekézis lesz a belvárosban a Filoména teremben.

3./ Egyházközségünk elnöke szombatra a templom kertjének rendbetételéhez kért és kér segítséget 9 órai kezdettel. Magam is megköszönöm e munkában résztvevők segítését.

4./ A püspöki kar család bizottsága szombaton Országos Életvédelmi Napot tart Székesfehérváron. Ennek részletes programja olvasható a Belvárosi egyházközség honlapján.

Ugyanezen a napon a Gyermekek és fiatalok imája a békéért – lesz a Budapesti Szent István Bazilikában este 7 órakor.

5/ A jövő vasárnap, mely Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, országos templomi gyűjtés lesz a Karitász javára.
E nap egyben a szegények világnapja.

A ½ 10 órai szentmisét követően Sekrestye színpadunk Szent Erzsébet élettörténetét mutatja be a Szent Imre közösségi házban, ahová a szentmisét követően várják a kedves híveket, érdeklődőket.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 31. VASÁRNAP - 2023.11.05.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra,
szombaton du. 5 óra,
vasárnap fél 11 óra.

2./ Aki november 1. és 8. között temetőt látogatva lélekben imádkozik az elhunytakért, teljes búcsút ajánlhat fel értük.

3./ Csütörtökön felnőtt katekézis lesz a belvárosban a Filoména teremben.

4./ Köszönet a missziós gyűjtésért, melynek összege 40e forint volt.

5./ November 6-án hétfőn este 6 órakor a Szent Imre közösségi házban a Kolping család összejövetelén „Trianon100” címmel Földes János tart vetített képes úti beszámolót.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2023.10.29.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra,
szerdán, Mindenszentek ünnepén du. 5 órakor,
csütörtökön, halottak napján du. 5 órakor,
első pénteken du. 5 órakor és Szentségimádás,
szombaton du. 5 órakor.
vasárnap fél 11 órakor.

2./ Szerdán Mindenszentek ünnepén, mely parancsolt ünnep, és halottak napján itt templomunkban du. 5 órakor lesz szentmise.
Aki november 1. és 8. között temetőt látogatva lélekben imádkozik az elhunytakért, vagy Mindenszentek és halottak napján templomot látogatva egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik, teljes búcsút ajánlhat fel az elhunytakért.
A temetőben mindkét napon du. 4 órakor Kispál György atya mutat be szentmisét.

3./ Szombaton du. 3 órakor a Mindenszentek ünnepéhez kötődő Sekrestye Színpad által szervezett rendezvény kezdetén a Szent Imre téri templomban szentmise, majd mécses gyújtás Szent Imre szobránál, akinek másnap – vasárnap – van ünnepe. Ezt követően a meghívás szerint a Szent Imre közösségi házba várják a gyermekeket és családjaikat. Erre meghívást is kaptak hitoktatóikon keresztül.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2023.10.22.

1./ A mai vasárnap a missziók szent ügyéért imádkozunk és templomi perselyadományainkat a missziók javára juttatjuk.
E nap egyben Szent II. János Pál pápa emléknapja is.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra,
szombaton du. nem lesz szentmise,
vasárnap ¾ 9 óra.
Ezen alkalmakkor közösen imádkozzuk az októberi rózsafüzért.

3./ Szerdán este 6 órakor a Képviselőtestület tagjait hívom rövid megbeszélésre, melyre e-mailen keresztül is meghívást kaptak.

4./ Csütörtökön este felnőtt katekézis lesz a Szent Imre téri templom Filoména termében.

5./ Előre jelzem, hogy Mindenszentek ünnepén és halottak napján itt templomunkban du. 5 órakor lesznek szentmisék.
A temetőben mindkét napon du. 4 órakor Kispál György atya mutat be szentmisét.
A Szent Imre téren Mindenszentek ünnepén reggel fél 8-kor, fél 10-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.
Halottak napján pedig reggel 7 órakor és este 6 órakor.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - 2023.10.15.

1./ Huba atya temetése hétfőn 11 órakor lesz az Egyetemi Templomban.
A Szent Imre téri templomban e napon este 6 órakor ajánlunk fel érte szentmisét.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.
Ezen alkalmakkor közösen imádkozzuk az októberi rózsafüzért.

3./ Csütörtökön este indul újra az ifjúsági katekézis a templomi Filoména teremben.

4./ Jövő vasárnap missziós vasárnap. A missziók támogatására ajánljuk fel a vasárnapi perselyadományokat.

5./ Jövő évi naptárak, kalendárium már kaphatók.

6./ Október 28-án és 29-én változik templomunk miserendje.
Október 28-án, szombaton elmarad a délután 5 órai szentmise. A Belvárosba hívjuk e napon a kedves híveket.
29-én vasárnap pedig itt templomunkban ¾ 9 órakor kezdődik szentmisénk.

Kertész Péter plébánosMAGYAROK NAGYASSZONYA - 2023.10.08.

1./ Ma este órakor a Máriaremetei kegytemplom szabadtéri oltáránál gyertyás rózsafüzér lesz Magyarország jövőjéért.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

Ezen alkalmakkor közösen imádkozzuk az októberi rózsafüzért.

3./ Csütörtökön este felnőttek katekézise lesz a Szent Imre házban.

4./ A jövő évi naptárak, kalendárium már kapható.

5./ Október 28-án és 29-én változik templomunk miserendje.
Október 28-án, szombaton elmarad a délután 5 órai szentmise. A Belvárosba hívjuk e napon a kedves híveket.
29-én vasárnap pedig itt templomunkban ¾ 9 órakor kezdődik szentmisénk.

Kertész Péter plébánosSzentmise Rózsa Huba atyáért

Vasárnap, október 8-án fél 12-kor a Szent Imre téri templomban Huba atyáért ajánljuk fel a szentmisét.
Kérjük a Képviselőtestület tagjait, hogy lehetőség szerint ezen a szentmisén vegyenek részt.
A temetés időpontját jelezni fogjuk, majd ez alkalomból ugyancsak szentmisét ajánlunk érte templomukban ahol 1977-től, 43 éven keresztül általában a 1/2 12 órai szentmisét mutatta be és sokan miatta jöttek el erre a szentmisére, hogy felemelő szentbeszédeit, tanítását hallgassák.

A fotó június 18-án készült, ez volt az utolsó kép, melyen Huba atya látható templomunkban.
Huba atya életútjáról itt olvashatnak > Huba atya életútjaÉVKÖZI 26. VASÁRNAP - 2023.10.01.

1./ A mai vasárnappal kezdjük szentmiséinkhez kapcsolódóan az októberi rózsafüzér imádságokat.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
első péntek du. 5 óra, majd Szentségimádás
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.
Szombat Rózsaüzér Királynőjének, vasárnap Magyarok Nagyasszonyának ünnepe.

4./ Szombaton 9 órára várom a Szent Imre téri templomba az elsőáldozásra készülőket.

5./ A 20 éves Sekrestye Színpad a jövő szombaton délután 3 órakor a Királyerdei Művelődési Házban bemutatja Boldog Brenner János atya életéről szóló ”ÁT TUDNÁM ÖLELNI A VILÁGOT!” című darabját, mellyel Brenner János boldoggá avatásának 5
éves évfordulójára emlékezik.
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Aki szeretné megtekinteni, kérem, hogy jelezze a sekrestyében.

6./ Ugyancsak október 7-én a Verbita Missziós Atyák a VILÁGMISSZIÓ ÜNNEPÉT tartják a Budatétényi Missziós Házukban – Budapest XXII. Bajcsy Zs.u. 3-5. A nap programja olvasható a hirdető táblán.

7./ A jövő évi naptárak, kalendárium már kapható.

8./ Október 28-án és 29-én változik templomunk miserendje.
Október 28-án, szombaton elmarad a délután 5 órai szentmise. A Belvárosba hívjuk e napon a kedves híveket. 29-én vasárnap pedig itt templomunkban ¾ 9 órakor kezdődik szentmisénk.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2023.09.24.

1./ A mai vasárnap Szent Gellért püspök ünnepe. Kérjük a Szent Imrét is nevelő püspök közbenjárását a hitoktatók, nevelők munkájához.
Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe is a mai nap. Makkos Márián ½ 12 órakor püspöki szentmise lesz.
Egyben e vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz a Szent Imre házban.

4./ Szombaton 9 órára várom a Szent Imre téri templomba az elsőáldozásra készülőket.

5./ A jövő vasárnap már október 1-je, amikor e hónapban a szentmiséink kapcsolódóan imádkozzuk a rózsafűzért.

6./ A mai vasárnap Budapesten, a Városház u. 4. szám alatt megtekinthető az Istenanya Alapítvány által szervezett MÁRIA KIÁLLÍTÁS délután 3 és este 7 óra között. /A Városház utca a Kossuth Lajos utcánál található a pesti Ferenciek terénél/

7./ A 20 éves Sekrestye Színpad október 7-én, szombaton délután 3 órakor a Királyerdei Művelődési Házban bemutatja Boldog Brenner János atya életéről szóló ”ÁT TUDNÁM ÖLELNI A VILÁGOT!” című darabját, mellyel Brenner János boldoggá avatásának 5 éves évfordulójára emlékezik. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Aki szeretné megtekinteni, kérem, hogy jelezze a sekrestyében.

8./ Ugyancsak október 7-én a Verbita Missziós Atyák a VILÁGMISSZIÓ ÜNNEPÉT tartják a Budatétényi Missziós Házukban – Budapest XXII. Bajcsy Zs.u. 3-5. A nap programja olvasható a hirdető táblán.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2023.09.17.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ A 2024. évre megjelenő naptárak, kalendárium már kapható.

3./ Megkezdődik az iskolaév. A gyermekeket szeretettel várjuk a hit- és erkölcstan órákra.

4./ Szerdán délután 5 órakor a Szent Imre házban a Kolping Család tartja megbeszélését. Várják az új érdeklődőket is.

5./ A jövő vasárnap tartja egyházmegyénk a Makkos–Máriai zarándoklatot.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2023.09.10.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra - Szűz Mária nevének ünnepe
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Megkezdődik az iskolaév. A gyermekeket szeretettel várjuk a hit- és erkölcstan órákra.

3./ Csütörtökön a Szent Imre házban felnőttek katekézise lesz.

4./ Szombaton és vasárnap tartja egyházmegyénk a bodajki zarándoklatot – emlékezve az 1948-as Boldogasszony évre.
E napok programjai olvashatók a hirdető táblán.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2023.09.03.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Megkezdődik az iskolaév. A gyermekeket szeretettel várjuk a hit- és erkölcstan órákra. A Szent Imre téri templomban jövő vasárnap a fél 10 órai szentmisében tartjuk a tanévnyitót és az elmúlt évekhez hasonlóan megáldjuk az iskolatáskákat és tanszereket. E szentmisére a gyerekek a hitoktatókon keresztül külön meghívót kapnak.

3./ E héten pénteken Kisboldogasszony ünnepe, a Szent Imre téri templom búcsúnapja. Az esti 6 órai ünnepi szentmisére innen is várjuk a Kedves Híveket.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 21. VASÁRNAP - 2023.08.27.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra
pénteken – 5 óra – és első pénteki Szentségimádás
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Megkezdődik az iskolaév. A gyermekek szeretettel várjuk a hit és erkölcstan órákra.

3./ Örömmel látjuk a templom környezetének megújulását.
Köszönjük, akik az egyházi hozzájárulásokkal, templomi perselyadományokkal segítik plébániák életét.

4./ A Julians Tours utazási iroda zarándoklatot hirdet MEDJUGERJEBE szeptember 18-21 között. Ajánlatuk olvasható a hirdető táblán.

Kertész Péter plébánosSZENT ISTVÁN KIRÁLY - 2023.08.20.

1./ A mai vasárnap országalapító Szent István királyunkra emlékezünk.
A kenyérszentelésben kérjük Isten áldását, hogy bőséggel jusson minden család asztalára.

A Tamariska dombon l órakor lesz az önkormányzat által szervezett kenyérmegáldás.

A budapesti Szent István bazilikában pedig 5 órakor lesz az ünnepi szentmise és a Szent Jobb körmenet.

2./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden reggel 8 óra – Szűz Mária királynő ünnepe
szombaton du. 5 óra vasárnap ½ 11 óra.

3./ A Julians Tours utazási iroda zarándoklatot hirdet MEDJUGERJEBE szeptember 18-21 között. Ajánlatuk olvasható a hirdető táblán, valamint IDE kattintva.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - 2023.08.13.

1./ Szentmiséink rendje e héten:

hétfőn du. 5 óra (Nagyboldogasszony vigilia miséje)
kedden du. 5 óra (Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep, napi szentmise)
szombaton du. 5 óra
vasárnap ½ 11 óra - Szent István király ünnepe, Magyarország fővédőszentje.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 18. VASÁRNAP - 2023.08.06.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden 8 órakor,
pénteken 5 órakor Székelyfi Pál atya halálnak 25 éves évfordulójára,
szombaton 5 órakor,
vasárnap ½ 11 órakor.

2./ A jövő vasárnap a Katolikus Rádió 10 órai szentmiséjén a Szent Imre téri templomból közvetíti.

Kertész Péter plébánosAugusztus 6.

Templomunk felszentelésének napja

1967. augusztus 6-án szentelte fel templomunkat Shvoy Lajos megyéspüspök atya, akinek 40 éves püspöki jubileumára engedte meg az akkor állami vezetés e templom felépítését.

A KATOLIKUS RÁDIÓ AUGUSZTUS 6-ÁN DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR
A KIRÁLYERDEI TEMPLOMBÓL KÖZVETÍTI A VASÁRNAP SZENTMISÉT!
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2023.07.30.

1./ Szentmiséink rendje e héten:
kedden 8 órakor,
első pénteken délután 5 órakor – majd Szentségimádás,
szombaton 5 órakor.

2./ A jövő vasárnap Urunk színeváltozásának ünnepe, templomunk felszentelési évfordulója.
E napon a Katolikus Rádió innen közvetíti a vasárnap szentmisét délelőtt 10 órakor. Így e nap a szentmise a szokott időnél korábban kezdődik!
Augusztus 13-án pedig a Szent Imre téri templomból lesz 10 órakor a szentmise közvetítése.

3./ Csütörtökön a Szent Imre házban felnőttek katekézise lesz.

A KATOLIKUS RÁDIÓ AUGUSZTUS 6-ÁN A KIRÁLYERDEI TEMPLOMBÓL,
AUGUSZTUS 13-ÁN A SZENT IMRE TÉRI TEMPLOMBÓL KÖZVETÍTI DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR A VASÁRNAP SZENTMISÉKET!
FIGYELJÜNK A SZENTMISÉK KEZDETI IDŐPONTJÁRA!

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2023.07.23.

1./ A mai vasárnap a nagyszülők és idősek világnapja – közeledve Szent Anna és Szent Joachim szerdai emléknapjához.

2./ Szentmiséink rendje a heti megszokott.
Kedden Szent Jakab apostolora és Szent Kristófra emlékezünk.
Szombat pedig Mária, Márta és Lázár emlékezete.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2023.07.16.

1./ A héti szentmisék rendje a megszokott – kedden reggel 8 óra, szombaton du. 5, vasárnap de. fél 11.

2./ A mai vasárnap Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe.
- kedden Szent Hedvigre,
- szombaton Szent Mária Magdolnára emlékezünk.

3./ Szent Anna és Joachim ünnepéhez közeledve a jövő vasárnap a nagyszülők és idősek világnapja.

4./ Csütörtökön este felnőttek katekézise lesz a Szent Imre házban.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 14. VASÁRNAP - 2023.07.09.

1./ Köszönet a Péter fillér adományokért. melynek összege 35.000.- forint volt.

2./ A héten a szentmisék rendje a megszokott – kedden reggel 8 óra, szombaton du. 5, vasárnap de. fél 11.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2023.07.02.

1./ A mai vasárnap templomi perselyadományait Péter fillérként a világegyház a Szentatya szándékára továbbítja.

2./ Ma tartja egyházmegyénk a vértessomlói búcsút, ahol a megszületett életekért adnak hálát.

3./ A héten első csütörtök, az esti szentmise után felnőttek katekézise a Szent Imre Házban.

4./ A héten a szentmisék:
kedden reggel 8 óra, első pénteken du. 5 óra és Szentségimádás, szombaton du. 5, vasárnap de. fél 11.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2023.06.25.

1./ A szentmisék heti rendje a szokásos. Kedd: reggel 8 óra, szombat: du. 5 óra, vasárnap: de. fél 11 óra.

2./ A héten kedd Szent László király ünnepe. Csütörtök az apostol fejedelmek, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. Ezen a napon a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban az esti 6 órai szentmise keretében helyezzük el Szent II. János Pál pápa ereklyéjét. Ezért ezen a napon elmarad az ifjúsági katekézis. A fiatalokat is erre a szentmisére várjuk!

3./ A jövő vasárnap egyben Sarlós Boldogasszony ünnepe, amikor Szűz Mária látogatására emlékezünk Erzsébetnél. E napon tartja egyházmegyénk a vértessomlói búcsút, ahol a megszületett gyermekekért adnak hálát.
Ezen a vasárnapon tartjuk az apostol fejedelmek ünnepét követően a Péter-fillér gyűjtést, amelyet a Szentatya szándékára továbbít az egész világegyház.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 11. VASÁRNAP - 2023.06.18.

1./ A szentmisék heti rendje a szokásos. Kedd: reggel 8 óra, szombat: du. 5 óra, vasárnap: de. fél 11 óra.

2./ Csütörtökön az esti szentmise után felnőtt katekézis lesz a Szent Imre közösségi házban.

3./ Pénteken, 23-án az este 6 órai szentmisét a Szent Imre téri templomban a Plébános atya azokért ajánlja fel, akik az elmúlt hetekben betegsége idején annyit imádkoztak gyógyulásáért és segítségére voltak.

4./ Szombaton Keresztelő Szent János születésének ünnepe, egyházmegyénkben a papszentelés napja, amikor egyházmegyénk püspöke két diakónust szentel áldozópappá és köszönti az esztendő jubiláns papjait. E napon különösképpen is imádkozzunk a szentelendőkért, papi hivatásokért.

Kertész Péter plébánosÚRNAPJA - 2023.06.11.

1./ A mai vasárnap, Úrnapján, Jézust köszöntjük és ünnepeljük az Oltáriszentségben a fél 11 órai szentmise keretében.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise, mely egyben Páduai Szent Antal ünnepe. Neve napján imádkozzunk egyházmegyénk főpásztoráért is.

3./ Csütörtökön az esti szentmise után ifjúsági katekézis lesz a Filoména teremben a Belvárosban.

4./ Pénteken Jézus Szent Szívének főünnepe, ezen a napon du. 5 órakor is lesz szentmise.

5./ Szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.

Kertész Péter plébánosSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - 2023.06.04.

1./ A mai vasárnapon tartja egyházmegyénk a máriaremetei zarándoklatot, ahol 11 órakor ünnepi szentmise lesz.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton du 5 órakor szentmisék.

3./ Csütörtökön az esti szentmise után felnőtt katekézis lesz a Szent Imre közösségi házban.

4./ Jövő vasárnap június 11-én, Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe. Ezen esztendőben, a jelen helyzetben úrnapi körmenetet sem itt a Belvárosban, sem itt Királyerdőben nem tartunk. Itt templomunkban a fél 11 órai szentmise végén imádkozunk és elmélkedünk az úrnapi négy oltár evangéliumi szakaszairól.

Kertész Péter plébánosPÜNKÖSD - 2023.05.28.

1./ Péter atya köszöni és kéri továbbra is a hívek imáit. A hét végére már hazaengedték és örömmel tölti itthon Pünkösd ünnepeit. Még nem tud teljesen szolgálatba állni, mivel további kezelésre a hétköznapokon még vissza kell térnie a kórházba, de bízik abban, hogy egy-egy szentmisét vasárnap a hívek körében tud tölteni.

2./ A mai vasárnap a Szentlélek eljövetelének ünnepe, egyben a hősök vasárnapja is.

3./ Hétfő Pünkösd másodnapja, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe.
Napi szentmise reggel 8 órakor.

4./ Az elmúlt évhez hasonlóan Pünkösdhétfőn Püspök atya zarándoklatot hirdet meg az egyházmegye papjai és hívei számára, melynek során közösen imádkozunk Isten ajándékáért: a papi és szerzetesi hivatásokért és a békéért. A zarándoklat a Bodajki Kegyhelyen kerül megrendezésre május 29-én (hétfő), a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapján. A találkozó ½ 10 órakor kezdődik. Ezen alkalommal a Sekrestye Színpad részletet mutat be a boldog Brenner Jánosról szóló zenés színdarabból.

5./ Kedden a reggeli szentmise után végezzük együtt az utolsó májusi litániát.

6./ Csütörtök a Belvárosban az esti szentmise után ifjúsági katekézis lesz a templom Filoména termében.

7./ Első pénteken du. 5 órakor szentmise és Szentségimádás.

8./ Szombaton du. 5 órakor, vasárnap pedig fél 11-kor szentmise, mely Szentháromság ünnepe. Ezen a napon tartja egyházmegyénk a máriaremetei zarándoklatot, ahol fél 11

9./ Előre jelzem, kérve a Kedves Hívek megértését, hogy június 11-én, Úrnapján, helyzetemre való tekintettel, ez évben úrnapi körmenet sem itt a Belvárosban, sem Királyerdőben nem lesz.

Kertész Péter plébánosURUNK MENNYBEMENETELE - 2023.05.21.

1./ Péter atya továbbra is kéri az imákat, ő pedig a kórházi napok áldozatait és imáit küldi mindazokért, akik ezekben a napokban rá gondoltak és gondolnak.

2./ Köszönet az elmúlt vasárnapi adományokért, melyet majd az Egyházmegye szándékára továbbítunk.

3./ A héten is folytatódnak az eddigi rendben a májusi litániák a napi szentmiséket követően.

4./ Csütörtökön az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz a Szent Imre közösségi Házban.

6./ A jövő vasárnap Pünkösd ünnepe, az Egyház születésének napja, a Szentlélek eljövetele. Kérjük a Szentlélek bőséges kiáradását, melyre korunknak és benne minden embernek szüksége van.

7./ Az elmúlt évhez hasonlóan Püspök atya zarándoklatot hirdet meg az egyházmegye papjai és hívei számára, melynek során közösen imádkozunk Isten ajándékáért: a papi és szerzetesi hivatásokért és a békéért. A zarándoklat a Bodajki Kegyhelyen kerül
megrendezésre Pünkösd másodnapján, május 29-én (hétfő), a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapján. A találkozó ½ 10 órakor kezdődik. Ezen alkalommal a Sekrestye Színpad részletet mutat be a boldog Brenner Jánosról szóló zenés színdarabból. Ezen a napon templomunkban is lesz reggel 8 órakor szentmise.

8./ A jövő vasárnap Urunk mennybemenetelére emlékezünk.HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2023.05.14.

1./ Péter atya átkerült az ORI-ba rehabilitációra, ahol szeretne mielőbb lábra állni, menni és visszatérni Csepelre. Továbbra is kéri az imákat, amiket ő is viszonoz.

2./ A mai vasárnap Egyházmegyei gyűjtés, melynek adományai a székesfehérvári Egyházmegyei Közösségi Ház – a Szent István terem felújítását segítik. Az Egyházmegye az egyházi ingatlanok visszaigénylésekor elsőként ezt az ingatlant kérte vissza, hogy helyet tudjon biztosítani egyházmegyei rendezvényeknek és továbbképzésekre.

3./ A héten a szokott rendben kedden, szombaton és vasárnap lesznek a szentmisék, azt követően pedig a májusi litániát imádkozzuk.

4./ Kedden este 6 órakor imaóra lesz papokért és papi hivatásokért itt a templomban. Ez a nap egyben Nepomuki Szent János ünnepe, akinek szobra a Szent Imre téren áll. Az önkormányzat szerdán du. 5 órai kezdettel emlékezik rá „Nepomuki Szent János emlékművünk sorsa és hatása Csepel településtörténetére” című megemlékezésével.

5./ Csütörtök május 18-a a régi liturgikus rend szerint áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele. Ezen a napon egyházmegyénk minden templomában Szentségimádást tartanak, így templomunkban du. 5 órától lesz Szentségimádás.

6./ Csütörtökön az esti szentmise után ifjúsági katekézis lesz a Kisboldogasszony templom Filoména termében.

7./ Szombaton május 20-án lesz az Élő Rózsafüzér lánc zarándoklat hazánkért, a békéért, Budapestért, Budapest körül kilenc szakaszon. Az egyik csoport a Soroksári templomtól indul, és Csepelen az alábbi helyszíneket érinti: Csepel-Királyerdő, Tamariska domb (ahol keresztutat imádkoznak), Csepeli Gör. kat. templom (Rákóczi tér) és Csepel-Belvárosi templom (Szent Imre tér), ahol Zámbó Károly atya köszönti a zarándok csoportot, akik innen folytatják útjukat a II. RF. úton, az M0 hídon át Nagytéténybe, a Nagyboldogasszony templomhoz, ahol szentmisével zárul a nap. Csatlakozni bármelyik szakaszon lehet.

8./ A jövő vasárnap Urunk mennybemenetelére emlékezünk.HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2023.05.07.

1./ Péter atya köszöni az imákat, amit továbbra is bizalommal kér, hogy mielőbb itt lehessen a hívek között. További kezelésre rehabilitációra került. Ezúton is megköszöni az őt helyettesítő atyák szolgálatát és mindazok segítségét, akik a Plébánia mindennapi dolgait kézben tartják.

2./ A hónap első vasárnapja Anyák napja. Égi Édesanyánk oltalmát kérjük az Édesanyákra, Nagymamákra. Őket köszöntik a fél 10 órai szentmisét követően a belvárosi Kisboldogasszony templomban.

3./ A héten a szokott rendben kedden, szombaton és vasárnap lesznek a szentmisék, azt követően pedig a májusi litániát imádkozzuk.

4./ Ettől a héttől újra csütörtökön lesz a felnőtt katekézis az esti szentmise után a Szent Imre közösségi Házban.

5./ Szombat, május 13-a, a Szűzanya Fatimai jelenésének emléknapja. Ezen a napon történt a merénylet Szent II. János Pál pápa ellen. A kapott ereklyét remélhetőleg minél hamarabb el tudjuk helyezni a Kisboldogasszony templomban. Ugyancsak szombaton Érd-óvárosban du. 5 órakor püspöki szentmise keretében imádkoznak Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért.

6./ A jövő vasárnap Egyházmegyei gyűjtés lesz, melynek adományai a székesfehérvári Egyházmegyei Közösségi Ház – a Szent István terem felújítását segíti. Az Egyházmegye az egyházi ingatlanok visszaigénylésekor elsőként ezt az ingatlant kérte vissza, hogy helyet tudjon biztosítani egyházmegyei rendezvényeknek és továbbképzésekre.HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA - 2023.04.30.

1./ Péter atya köszöni az imákat, amit továbbra is bizalommal kér, hogy mielőbb itt lehessen a hívek között. Pénteken reggel műtötték. Köszöni mindazok segítségét, akik a napi feladatok végzésében áldozatos szeretettel részt vesznek.

2./ Ferenc pápa látogatása alkalmával vasárnap fél 10-kor lesz a Kossuth téri szentmise, így a Szent Imre téren reggel fél 8-kor és este 6-kor, templomunkban pedig reggel 8 órakor lesz szentmise.

3./ Hétfőn kezdődik május, a Szűzanyának szentelt hónap. Itt templomunkban a szentmisék után lesz a Szűzanyát köszöntő litánia. Így kedden a 8 órai, első pénteken és szombaton a du. 5 órai, vasárnap pedig a de. fél 11 órai szentmise után lesz a litánia.

4./ Szerdán este 6 órakor ifjúsági katekézis lesz a Szent Imre téri templomban a Filoména teremben.

5./ Csütörtökön este 7 órakor a Fasang Árpád zeneiskola pedagógusainak hangversenye lesz a Szent Imre téri templomban.

6./ Jövő vasárnap Anyák Napja, a Szent Imre téri templomban a fél 10 órai szentmise végén a Sekrestye Színpad tagjai köszöntik az édesanyákat. Szeretettel hívjuk és várjuk az itteni édesanyákat, nagymamákat is!HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA - 2023.04.23.

1./ Péter atya köszöni az imákat, amit továbbra is kér, hogy mielőbb itt lehessen a hívek között.

2./ Szerdán este 6 órakor felnőtt katekézis lesz a Belvárosban a Filoména teremben.

3./ Heti szentmisék: kedden reggel 8 órakor, szombaton du. 5 órakor.

4./ Pénteken érkezik Ferenc pápa, akinek magyarországi látogatását a médián keresztül is figyelemmel kísérhetjük. Jövő vasárnap a Kossuth téren délelőtt tart szentmisét. Erre való tekintettel templomunkban ezen a vasárnapon reggel 8 órakor lesz a szentmise. Több eseményre majd csak regisztrációval lehet bejutni.IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - 2023.04.16.

1./ A mai vasárnap az Isten Irgalmasság vasárnapja. Isten irgalmára szüksége van mindannyiunknak, családjainknak, nemzetünknek és az egész világnak. A mai napon a szokásos feltételekkel (szentgyónás, szentáldozás, ima a pápa szándékára), teljes búcsú nyerhető.

2./ Kedden reggel, szombaton és vasárnap a szokott időben lesznek a szentmisék.

3./ Április 18-án, kedden este 6 órakor lesz a következő imaóra papokért és papi hivatásokért a királyerdei templomban.

4./ Szerdán este 6 órakor ifjúsági katekézis lesz a Belvárosi templom Filoména termében.

5./ Csütörtökön, pénteken és szombaton az esti 6 órai szentmisék keretében Kispál György atya, a Jézus Szíve templom plébánosa lelkigyakorlatot tart a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban, Húsvét fényében. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Híveket.

6./ A Kedves Hívek is tudják, hogy a Plébános atya orvosi kezelésen van, imáinak kéri, hogy mielőbb újra végezni tudja szolgálatait.

7./ Folyik az április 28-30 közötti pápalátogatás szervezése. Több eseményre majd csak regisztrációval lehet bejutni. De a média élő közvetítésekkel lesz jelen a helyszíneken.HÚSVÉT VASÁRNAP - 2023.04.09.

1./ A mai vasárnap a szentmisék keretében ételáldást tartunk.

2./ Köszönet a Szentföld javára történt gyűjtés adományaiért, melynek összege 37.870.- forint volt.

3./ Holnap – húsvét hétfőn is ½ 11 órakor lesz templomunkban szentmise.

4./ Kedden reggel 8 órakor a szokott napi szentmise.

5./ A jövő vasárnap az Isteni irgalmasság vasárnapja.

6./ Köszönet a templom húsvéti díszítésért, az előkészületekért, e napok szolgálataiért.

7./ Folyik az április 28-30 közötti pápalátogatás szervezése. Több eseményre majd csak regisztrációval lehet bejutni. De a média élő közvetítésekkel lesz jelen a helyszíneken.

Kertész Péter plébánosVIRÁGVASÁRNAP - 2023.04.02.

1./ A mai vasárnap Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Ennek emlékére történik a szentmise kezdetekor a barkaszentelés.
E vasárnap perselyadományait a szentföldi kegyhelyek fenntartásához ajánljuk fel.

2./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor szentmise. E nap emlékezünk megyéspüspöki kinevezési évfordulójára.

3./ Nagycsütörtökön 5 órakor az Utolsóvacsora miséje.

4./ Nagypénteken délben a Tamariska dombnál, délután 3 órakor pedig itt a templomban végzünk keresztutat. Délután 5 órakor pedig a nagypénteki szertartások kezdődnek.
Ne felejtkezzünk el nagypéntek szigorú böjti napjáról.

5./ Nagyszombaton 5 órától a vigília szertartások, majd ünnepi szentmise és feltámadási körmenet.

6./ Húsvét vasárnap a ½ 11 órai szentmise kezdetekor ételmegáldást tartunk.

7./ Folyik az április 28-30 közötti pápalátogatás szervezése. Több eseményre majd csak regisztrációval lehet bejutni. De a média élő közvetítésekkel lesz jelen a helyszíneken.

8./ Az érdeklődök figyelmébe ajánlom a Bp. Városház utcában a HÚSVÉTI MÁRIA KIÁLLÍTÁST, mely április 8-ig tekinthető meg kedd és szombat időszakában délután 3 és este 7 óra között.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA - 2023.03.26.

1./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor szentmise.
Ezen a napom emlékezik Megyéspüspökünk püspökké szentelésének 25. évfordulójára. Imádkozzunk szolgálatáért.

2./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi – böjti napok.
Délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozunk, majd szentmise lesz.

3./ Szombaton este 6 órakor a Budapesti Egyetemi templomban püspöki szentmisével emlékezik egyházmegyénk Prohászka püspök halál évfordulójára. Előtte tudományos megemlékezés lesz.

4./ A jövő vasárnap Virágvasárnap. A szokásos nagyheti szertartásrend olvasható a hirdetőtáblán is.

5./ Folyik az április 28-30 közötti pápalátogatás szervezése. Több eseményre majd csak regisztrációval lehet bejutni. De a média élő közvetítésekkel lesz jelen a helyszíneken.

6./ Az érdeklődök figyelmébe ajánlom a Bp. Városház utcában a HÚSVÉTI MÁRIA KIÁLLÍTÁST, mely április 8-ig tekinthető meg kedd és szombat időszakában délután 3 és este 7 óra között.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA - 2023.03.19.

1./ A mai napon kérjük Szent József oltalmazó közbenjárását.

2./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor szentmise. Este 6 órakor ima a papokért és a papi hivatásokért.

3./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi – böjti napok.
Délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozunk, majd Gyümölcsoltó Boldogasszony elővételezett szentmiséje lesz.

4./ Szombaton 5 órakor – vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokásos szentmisék.

5./ Folyik az április 28-30 közötti pápalátogatás szervezése. Több eseményre majd csak regisztrációval lehet bejutni. De a média élő
közvetítésekkel lesz jelen a helyszíneken.
6./ Az érdeklődök figyelmébe ajánlom a Bp. Városház utcában a HÚSVÉTI MÁRIA KIÁLLÍTÁST, mely április 8-ig tekinthető meg kedd és szombat időszakában délután 3 és este 7 óra között.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA - 2023.03.12.

1./ Hétfőn emlékezünk Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulójára. Most, amikor apostoli látogatásra várjuk hazánkba, különösen is imádkozzunk Péter utódi szolgálatáért.

2./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi – böjti napok.
Délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozunk, majd szentmise is lesz.

4./ Szombaton 5 órakor – vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokásos szentmisék.

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA - 2023.03.05.

1./ Köszönet a múlt vasárnapi adományokért a katolikus oktatási intézmények, óvodák, iskolák támogatására, melynek összege 33.380.- forint volt.

2./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi – böjti napok.
Délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozunk, majd szentmise is lesz.

4./ Szombaton 5 órakor – vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokásos szentmisék.

5./ Szombaton, március 11-én 10 órakor a Tamariska dombnál közös keresztutat imádkoznak a papokért, papi hivatásokért.

6./ Az idei évben nem a nagyböjti időben, hanem majd húsvét fényében tartunk lelkigyakorlatot a Kisboldogasszony templomban április 20, 21, 22. – napjaiban, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti 6 órai szentmisék keretében, melynek megtartására Kispál György atyát kéretem fel.

7./ Ferenc pápa április 28-30 napjaiban hazánkba látogat. A püspöki kar közös imára hív bennünket ezen alkalomra. Ezt az imát most a hirdetések végén – más alkalmakkor pedig az áldozás utáni imákhoz csatolva végezzük.

Kertész Péter plébános

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA - 2023.02.26.

1./ Ma nagyböjt első vasárnapján a szentmise végén hamvazás lesz.

2./ Ma országos gyűjtést tartunk a katolikus oktatási intézmények, óvodák, iskolák támogatására.

3./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ A nagyböjti idő péntekjei hústilalmi – böjti napok.
Délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozunk, majd szentmise is lesz.

5./ Szombaton 5 órakor – a jövő vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokásos szentmisék.

6./ Március 11-én 10 órakor a Tamariska dombnál közös keresztutat imádkoznak a papokért, papi hivatásokért.

7./ Az idei évben nem a nagyböjti időben, hanem majd húsvét fényében tartunk lelkigyakorlatot a Kisboldogasszony templomban április 20, 21, 22. – napjaiban, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti 6 órai szentmisék keretében, melynek megtartására Kispál György atyát kéretem fel.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 7. VASÁRNAP - 2023.02.19.

1./ Templomunk heti miserendje:
kedd 8 óra
hamvazó szerdán délután 5 órakor szentmisében hamuszentelés és hamvazás
nagyböjti idő péntekjein ½ 5 órakor keresztút majd szentmise
szombaton délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Hamvazó szerda szigorú böjti nap. 21 és 60 év közöttieknek csak háromszori étkezés.
A nagyböjti idő minden pénteke hústilalmi nap!

3./ A szombati és jövő vasárnapi szentmisék végén is hamvazás!

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 6. VASÁRNAP - 2023.02.12.

1./ Templomunk heti miserendje:
kedd 8 óra
szombaton délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Szerdán este 6 órakor felnőttek katekézise lesz a Kisboldogasszony templom Filoména termében.

3./ Ökumenikus Egyház néven egy új közösség jelent meg temetések vállalására.
Akit katolikusnak kereszteltek, méltó és illő, hogy így is legyen temetve. A temetési szertartást Királyerdeiek részére a Szent Imre téri templomi irodánál lehet és kell kérni.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 5. VASÁRNAP - 2023.02.05.

1./ A mai napon Szent Balázs püspökre emlékezve a Balázs áldásban kérjük közbenjárását a torokbaj és minden más testi betegség ellen.

2./ Templomunk heti miserendje:
kedd 8 óra
szombaton délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 4. VASÁRNAP - 2023.01.29.

A héten kedden reggel 8 órakor,
csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján és első pénteken délután 5 órakor szentmisék.

Csütörtökön a szentmise keretében gyertyaszentelés -
pénteken pedig, mely Szent Balázs ünnepe, balázsáldás és első pénteki Szentségimádás.

A jövő szombat esti szentmise végén és vasárnap is lesz balázsáldás.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 3. VASÁRNAP - 2023.01.22.

1./ A mai napon emlékezünk Shvoy Lajos püspök atya halálának 55. évfordulójára. Imádkozzunk érte, akinek 40 éves püspökszentelési évfordulójára adott engedély az akkori államhatalom e templom megépülésére.

2./ A holnapi vasárnap a keresztény egységhét zárása – Isten igéjének vasárnapja.

3./ Templomunk heti miserendje:
kedd 8 óra
szombaton délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

4./ Szombaton az 5 órai szentmisére külön is hívom a képviselőtestület tagjait, amikor szeretnék nekik is, de a jelenlévő híveknek is beszámolni a plébánia elmúlt évi életéről, anyagi helyzetünkről.
A képviselőtestület tagjai e héten még külön meghívót is kapnak.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - 2023.01.15.

1./ Templomunk heti miserendje:
kedd 8 óra
szombaton délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ A mai vasárnap kezdődik a Keresztény egységhét. Ezen a napon este 6 órakor a görög katolikus templomban lesz imaóra.

A további imanapok helyszíne:
hétfő – Béke téri Jézus Szíve templom
kedd – Károli G. u. – református imaház
szerda – Szent Imre tér – Kisboldogasszony templom
csütörtök – Királyerdei református imaház
péntek – Baptista imaház
szombat – evangélikus imaház
vasárnap – záró imanap – Károli G. u. – református imaház.

3./ A héten esedékes felnőttek katekézisének résztvevőit is a szerda esti 6 órai imanapra hívjuk a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomba.

Kertész Péter plébánosURUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2023.01.08.

1./ Urunk megkeresztelkedésének ünnepe emlékeztessen saját keresztségünkre, mely istengyermeki életünk kezdete volt.

2./ Vigyünk otthonunkba szenteltvizet.

3./ Templomunk heti miserendje:
kedd 8 óra
szombaton délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

4./ A pesti Szent István bazilikában hétfőn este 6 órakor a Püspöki Kar szentmisét ajánl fel XVI. Benedek pápára emlékezve.

5./ A jövő vasárnap kezdődik a Keresztény egységhét. Ezen a napon este< 6 órakor a görög katolikus templomban lesz imaóra.

Kertész Péter plébánosÚJÉV - 2023.01.01.

1./ A mai napnak első és meghatározó gondolata legyen:
B - izzuk
Ú - jra
É - letünket
K - risztusra !

2./ Szomorú, de számára az örök élet reményével fogadjuk halálhírét és imádkozunk XVI. Benedek pápáért.

3./ Kedd – Jézus Szent nevének ünnepe. Reggel 8 órakor szentmisét tartunk.

4./ Péntek VÍZKERESZT ünnepe – parancsolt ünnep. Egyben első péntek is. Délután 5 órakor szentmise – vízszenteléssel!
A Szent Imre téri templomban már a csütörtök esti szentmisével eleget tehetünk az ünnep megszentelésével, ahol csütörtökön este 6 órakor lesz< az ünnep elővételezett szentmiséje vízszenteléssel.
A Kisboldogasszony templomban e napon reggel ½ 8, ½ 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

5./ A jövő vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ünnepe.

Kertész Péter plébánosKARÁCSONY - 2022.12.25.

1./ Karácsony ünnepén és annak másodnapján is ½ 11 órakor lesz szentmise.

2./ Kedden Szent János apostol ünnepén a szentmise keretében borszentelés.

3./ Szombaton az esztendő utolsó napján az 5 órai szentmise keretében év végi hálaadás.

4./ Újév napján is ½ 11 órakor tartjuk szentmisénket.

Kertész Péter plébánosADVENT 4. VASÁRNAP - 2022.12.18.

1./ Ádvent utolsó hetében is a Kisboldogasszony templomban, a Szent Imre téren hajnali szentmisék vannak reggel 6 órakor. Az utolsó hajnali szentmise pénteken, 23-án lesz.

2./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor a szokott szentmise.

3./ Szombat karácsony vigília napja. Itt templomunkban délután 3 órakor tartjuk a vigília misét.
Éjféli szentmisénkkel Urunk születésére emlékezünk.

4./ A jövő vasárnap SZENTNKARÁCSONY ÜNNEPE. Szentmisénk a szokott időben, ½ 11 órakor lesz.

5./ Várom azon gyermekeknek jelentkezését, akik elmaradt keresztelésüket szeretnék vagy az első áldozásra és bérmálásra szeretnének felkészülni. Ne csak a szülő akarata, hanem a gyermek szándéka is legyen!
Ugyancsak várom a jegyesek jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének templomi házasságot is kötni.

Kertész Péter plébánosADVENT 3. VASÁRNAP - 2022.12.11.

1./ Az adventi időszak minden hétköznapján – szombaton is – a Kisboldogasszony templomban, a Szent Imre téren hajnali szentmisék vannak reggel 6 órakor.

2./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor a szokott szentmise.

3./ Csütörtök Boldog Brenner János vértanú pap emlékezete. Csepel Önkormányzata a Brenner téren – szobránál délelőtt 9 órakor tart csendes megemlékezést. Délután 5 órakor mécsest gyújtunk, majd az esti 6 órai szentmisében emlékezünk rá a Kisboldogasszony templomban.
Ezt követően a szentmise után ifjúsági katekézis.

4./ Szombaton az 5 órai szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját.

5./ A jövő vasárnap a Katolikus Rádió a Kisboldogasszony templomból közvetíti a 10 órai szentmisét.

6./ Az adventi időszak vasárnapjain a Szent Imre téren délután 4 órakor kerül sor az Önkormányzat által állított ádventi koszorú egy-egy gyertyájának meggyújtására.

7./ Várom azon gyermekeknek jelentkezését, akik elmaradt keresztelésüket szeretnék vagy az első áldozásra és bérmálásra szeretnének felkészülni. Ne csak a szülő akarata, hanem a gyermek szándéka is legyen!
Ugyancsak várom a jegyesek jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének templomi házasságot is kötni.

Kertész Péter plébánosADVENT 2. VASÁRNAP - 2022.12.04.

1./ Az adventi időszak minden hétköznapján – szombaton is – a Kisboldogasszony templomban, a Szent Imre téren hajnali szentmisék vannak reggel 6 órakor.

2./ Hétfőn este 6 órakor a Képviselőtestület tagjaival rövid megbeszélést tartunk a plébánián. Szeretettel hívom és várom a testület tagjait.

3./ Templomunkban kedden reggel 8 órakor a szokott szentmise.

4./ Csütörtök SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE.
5 órakor szentmisénket temetési évforduló napján Ágoston atyáért ajánljuk
A Belvárosban az esti 6 órai szentmise után felnőttek katekézise.

5./ Szombaton az 5 órai szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját.

6./ Az adventi idő vasárnapjain a Szent Imre téren délután 4 órakor kerül sor az Önkormányzat által állított ádventi koszorú egy-egy gyertyájának meggyújtására.

Kertész Péter plébánosADVENT 1. VASÁRNAP - 2022.11.27.

1./ A mai adventi vasárnappal megkezdődik az új egyházi év.

2./ Az adventi időszak minden hétköznapján – szombaton is – a Kisboldogasszony templomban, a Szent Imre téren hajnali szentmisék lesznek reggel 6 órakor.

3./ Itt templomunkban kedden reggel 8 órakor a szokott szentmise.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után ifjúsági katekézis.

4./ Péntek első péntek- délután 5 órakor szentmise és a szokott első pénteki szentségimádás.

5./ Szombaton az 5 órai szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az adventi koszorú második gyertyáját.

6./ Az adventi idő vasárnapjain a Szent Imre téren délután 4 órakor kerül sor az Önkormányzat által állított ádventi koszorú egy-egy gyertyájának meggyújtására.

7./ Köszönet az elmúlt vasárnapi karitász gyűjtés adományaiért, melynek összege65.000.- forint volt.

Kertész Péter plébánosKRISZTUS KIRÁLY - 2022.11.20.

1./ Krisztus Király ünnepével vége az egyházi évnek.
E nap perselyadományait Szent Erzsébet ünnepét követően a karitász munkájának támogatására ajánljuk fel.

2./ Kedden reggel 8 órakor a szokott szentmise.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után felnőttek katekézise.

4./ Pénteken emlékezünk a fehérvári bazilika felszentelésére, ahol délután 5 órakor püspöki szentmise lesz.

5./ Szombaton az 5 órai szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját – ami jelzi az új egyházi év kezdetét.

6./ Az adventi idő vasárnapjain a Szent Imre téren délután 4 órakor kerül sor az Önkormányzat által állított ádventi koszorú egy-egy gyertyájának meggyújtására.

7./ Az adventi időben minden hétköznap /szombaton is!/ a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban hajnali szentmisék lesznek.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - 2022.11.13.

1./ Heti miserendünk:
- kedd – 8 óra
- szombat – délután 5 óra
- vasárnap – fél 11 óra.

2./ A halásztelki plébánia templomának felszentelési évfordulóját tartja szombaton, mely 40 évvel ezelőtt történt. E nap délutánján ott püspöki szentmise lesz.

3./ A jövő vasárnap templomi adományainkat Szent Erzsébet napját követően a karitász munkákra ajánljuk fel.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 32. VASÁRNAP - 2022.11.6.

1./ Köszönet a missziós vasárnapi gyűjtésért, melynek összege 27.000.- forint volt.

2./ Heti miserendünk:
- kedd – 8 óra
- péntek – délután 4 órakor temetési szentmise
- szombat – délután 5 óra
- vasárnap – fél 11 óra.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 31. VASÁRNAP - 2022.10.30.

1./ Kedd MINDENSZENTEK ÜNNEPE – parancsolt ünnep. Itt templomunkban reggel 8 órakor lesz szentmise.
A Belvárosban a szentmisék rendje: ½ 8, ½ 10 és este 6 óra. A csepeli temetőben délután 4 órakor lesz szentmise.

2./ Szerda HALOTTAK NAPJA – szentmise itt templomunkban délután 5 órakor lesz.
A Belvárosban e napon reggel 7. ½ 8 és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

3./ A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára búcsú ajánlható fel és nyerhető:
aki nov. 1. és 8. között áhítatos lélekkel temetőt látogat és ott imádkozik az elhunytakért.
aki Mindenszentek ünnepén és halottak napján templomba imádkozik az elhunytakért elmondva egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet és szentáldozást, szükség esetén szentgyónást ajánl fel a megholtakért.

4./ Első pénteken 5 órakor szentmise és a szokásos első pénteki Szentségimádás lesz.

5./ Szombat Szent Imre – a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe. Az esti 6 órai szentmise végén a szent Imre téren szobránál mécses gyújtunk imádkozva ifjúságunkért.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2022.10.23.

1./ A mai vasárnap Missziós vasárnap. Imádságainkkal és perselyadományainkkal is segítsük a missziók szent ügyét.

2./ A mai nap nemzeti ünnepünk – 1956 - október 23-era emlékezve.
A Szent Imre téri templomban ½ 12 órakor szentmisét ajánlanak fel a nemrég elhunyt 56-os hős, Wittner Mária emlékére.
Délután 3 órakor kerül sor a róla elnevezett emlékpart átadására majd ezt követően folytatódik a megemlékezés a Szent Imre téri 56-os emlékműnél.

3./ Október hónapban a szentmisékhez kapcsolódva imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Köszöntve így is Égi Édesanyánkat.

4./ A heti miserend:
- kedd: 8 óra
- szombaton délután 5 óra,
- vasárnap ½ 11 óra.

5./ Csütörtökön a Belvárosban felnőttek katekézise lesz az esti szentmise után. A szentmise előtt ½ 6 órakor rózsafüzér.

6./ Megkezdődött a népszámlálás, mely nemcsak a nemzet számára fontos esemény, hanem katolikus hitünk megvallásával Katolikus Egyházunk számára is fontos jelzés. - Gondoljuk Jézus szavaira: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt!”

7./ Mindenszentek ünnepén itt templomunkban reggel 8 órakor lesz szentmise.
A Belvárosban ½ 8, ½ 10 és esete 6 órakor. A Csepeli temetőben pedig délután 4 órakor lesz szentmise a ravatalozónál.
Halottak napján itt templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise.
A Belvárosban reggel 7, ½ 8 és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2022.10.16.

1./ Október hónapban a szentmisékhez kapcsolódva imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Köszöntve így is Égi Édesanyánkat.
A világegyház október 18-ra hívja közös rózsafüzérre a békéért és a világ egységéért a gyermekeket. A gyermekek közösségét erre elsősorban az egyházi iskolák gyermekeit tudják bevonni.
Mivel e napon reggel itt is lesz rózsafüzér – mint Isten „gyermekei” mi is kapcsolódjunk az imaszándékoz a rózsafüzérrel.

2./ A heti miserend:
- kedd: 8 óra
- szombaton délután 5 óra,
- vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön a Belvárosban ifjúsági katekézis lesz az esti szentmise után. A szentmise előtt ½ 6 órakor rózsafüzér.

4./ Megkezdődött a népszámlálás, mely nemcsak a nemzet számára fontos esemény, hanem katolikus hitünk megvallásával Katolikus Egyházunk számára is.
Gondoljuk Jézus szavaira: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt!”
Ha szükséges, segítsük az idősebbeket is, hogy interneten keresztül is választ adhassanak a népszámláság kérdéseire., mely ebben a formában ma éjfélig adható le.
Akik nem tudtak vagy akartak így adatközlést adni, azokat a számlálóbiztosok keresik fel otthonaikban. Itt is figyeljünk a vallási hovatartozásuk bejegyeztetésére.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - 2022.10.09.

1./ Október hónapban a szentmisékhez kapcsolódva imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Köszöntve így is Égi Édesanyánkat.

2./ Hétfőn emlékezik Egyházmegyén Ottokár püspök születésének 164. évfordulójára, amikor a székesfehérvári Prohászka emlék templomban délután 5 órakor püspöki szentmise, előtt ünnepi megemlékezés lesz.

3./ A heti miserend:
- kedd: 8 óra
- szombaton délután 5 óra,
- vasárnap ½ 11 óra.

4./ Csütörtökön a Belvárosban felnőttek katekézis lesz az esti szentmise után. A szentmise előtt ½ 6 órakor rózsafüzér.

5./ Megkezdődött a népszámlálás, mely nemcsak a nemzet számára fontos esemény, hanem katolikus hitünk megvallásával Katolikus Egyházunk számára is.
Gondoljuk Jézus szavaira: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt!”
Ha szükséges, segítsük az idősebbeket is, hogy interneten keresztül is választ adhassanak a népszámláság kérdéseire.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP - 2022.10.02.

1./ Október hónapban a szentmisékhez kapcsolódva imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Köszöntve így is Égi Édesanyánkat.

2./ A heti miserend:
- kedd: 8 óra
- első pénteken délután 5 óra
- szombaton délután 5 óra,
- vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön a Belvárosban ifjúsági katekézis lesz az esti szentmise után.

4./ Megkezdődött a népszámlálás, mely nemcsak a nemzet számára fontos esemény, hanem katolikus hitünk megvallásával Katolikus Egyházunk számára is. Gondoljuk Jézus szavaira: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt!” Ha szükséges, segítsük az idősebbeket is, hogy interneten keresztül is választ adhassanak a népszámláság kérdéseire.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP - 2022.09.25.

1./ A mai vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja.

2./ Templomunkban a heti miserend:
- kedden 8 óra,
- szombaton délután 5 óra,
- vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön a Szent Imre közösségi házban a felnőttek katekézise lesz a szokott időben, esti 6 órai szentmise után.

4./ Október hónapban a szentmisékhez kapcsolódva imádkozzuk közösen a rózsafüzért.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2022.09.18.

1./ Templomunkban
- kedden 8 órakor,
- szombaton délután 5 órakor,
- vasárnap ½ 11 órakor lesznek a héten is a szentmisék.

2./ A jövő vasárnap tarja egyházmegyénk a Makkosmáriai zarándoklatot.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2022.09.11.

1./ A mai vasárnap van a Szent Imre téri Kisboldogaszony templom búcsúvasárnapja.
A ½ 10 órai szentmisén a Szentlelket is kérjük az új iskolai tanév kezdetét, és megáldjuk a gyermekek munkaeszközeit, táskákat, tanszereket.
A szentmise végén a Sekrestye színpad rövid búcsút köszöntő műsora lesz. Az Etalon kiadó pedig a délelőtt folyamán kiadványait ajánlja.

2./ A mai napon búcsút tart Egyházmegyénk Bodajkon és egykori egyházmegyei zarándokhelyünk Máriaremete.

3./ A héten hétfő Szűz Mária nevének,
- szerda Szent Kereszt felmagasztalásának,
csütörtök pedig a Fájdalmas Szűzanya emléknapja lesz.

4./ Templomunkban
- kedden 8 órakor,
- szombaton délután 5 órakor,
- vasárnap ½ 11 órakor lesznek a héten is a szentmisék.

5./ Szombaton a Budapest Városmajori templomtól Máriaremetére gyalogos zarándoklat lesz.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2022.09.04.

1./ Templomunkban a heti miserend:
kedd – 8 óra
szombat – délután 5 óra
vasárnap – ½ 11 óra.

2./ A héten megkezdődött az új iskolai év is.
A hit és erkölcstan órákra hitoktatóink szeretettel várják a gyermekeket!
Az óvodai hitoktatás októberben kezdődik.

3./ Csütörtök KISBOLDOGSSZONY ÜNNEPE – A Szent Imre téri templom búcsúnapja, ahol este 6 órakor lesz ünnepi szentmisére, melynek főcelebránsa ARANY FERENC egyházmegyénk egyik idei újmisése, aki Tatabányán kezdte meg papi szolgálatát.

4./ Szombaton a Szent Imre téri templomban várom ½ 10 órakor az októberi elsőáldozásra készülőket.

5./ Az idő rohanását jelzik a már jövő évre megjelent naptárak kalendáriumok, melyek kaphatók.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2022.08.28.

1./ Templomunkban a heti miserend:
kedd – 8 óra
első péntek – délután 5 óra
szombat – délután 5 óra
vasárnap – ½ 11 óra.

2./ A héten megkezdődik az új iskolai év is.
A hit és erkölcstan órákra hitoktatóink szeretettel várják a gyermekeket!

3./ Csütörtökön a Szent Imre házban felnőttek katekézise lesz este ½ 7 órától.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP - 2022.08.21.

Templomunkban a héten a szokott miserend.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - 2022.08.14.

1. A mai napon tartja Egyházmegyénk az ercsi búcsút.
Délután 5 órakor pedig Székesfehérváron a felújított székesegyház megáldására kerül sor.

2./ Holnap, hétfő NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE. Bár munkanap, de parancsolt ünnep. Itt templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise.
A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban ½ 8, ½ 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

3./ Kedden reggel 7 órakor szentmise.

4./ Szombat országalapító SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPE. Itt templomunkban ½ 11 órakor lesz szentmise.
A Daru-hegyen ½ 1 órakor lesz a kenyérszentelés.
E szombati napon délután templomunkban nem lesz szentmise.
A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
E hét vasárnap már a szokott miserend lesz.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - 2022.08.07.

1./A heti miserend:

- kedden 8 órakor,
- szombaton délután 5 órakor,
- vasárnap ½ 11 órakor.

2./ Előre jelzem, hogy augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén itt templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise.
Szent István király ünnepén pedig ½ 11 órakor.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP - 2022.07.31.

1./A heti miserend: kedden 8 órakor, első pénteken délután 5 órakor – majd azt követően szentségimádás.

2./ Szombat URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSÁNAK ÜNNEPE.

55 ÉVVEL EZELŐTT – 1967-BEN SZENTELTE FEL TEMPLOMUNKAT Shvoy Lajos megyéspüspök atya, akinek 40 éves püspöki jubileumára engedte meg az akkor állami vezetés e templom felépítését. Erre a jubileumi eseményre emlékezünk szombaton 5 órakor ünnepi szentmisénkkel, melyre szeretettel hívom és várom a kedves híveket és a képviselőtestület tagjait, akik nevemben is meghívást kapnak.

3./ Vasárnap szentmisénk ½ 11 órakor.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2022.07.24.

A heti miserend:
kedden 8 órakor, szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 óra.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2022.07.17.

A heti miserend:
kedden 8 órakor, szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 óra.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2022.07.10.

1./ A heti miserend:
kedden 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 óra.

2./ Köszönet a Péter fillér adományokért, melynek összege 40.000.- forint volt.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP - 2022.07.03.

1./ A mai vasárnap – Szent Péter és Pál ünnepét követően péterfillér gyűjtést tartunk, melyet a Szentatya szándékára továbbítunk.
Ma tartja Egyházmegyén a vértessomlói zarándoklatot, ahol a püspöki szentmisében a születendő gyermekekért imádkoznak.

2./ Kedden 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor tartjuk szentmiséinket.

3./ Csütörtök a Szent Imre közösségi házban felnőttek katekézise. Előtte a Szent Imre téri templomban este 6 órakor szentmise

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2022.06.26.

1./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

2./ Szerdán délben a Szent Imre téri templomban hálaadó szentmise lesz egykori évfolyam és szemináriumi társaimmal pappá szentelésünk 45. évfordulójára emlékezve.

3./ Első pénteken 5 órakor szentmise – Szentségimádás.

4./ Szombat Sarlós Boldogasszony ünnepe –e napon 5 órakor, vasárnap pedig ½ 11 órakor a szentmisék.

5./ A jövő vasárnap – Szent Péter és Pál ünnepét követően péterfillér gyűjtés lesz, melyet a Szentatya szándékára továbbítunk.
Ezen a napon tartja Egyházmegyén a vértessomlói zarándoklatot, ahol a püspöki szentmisében a születendő gyermekekért imádkoznak.

Kertész Péter plébános
ÚRNAPJA - 2022.06.19.

1./ A mai vasárnap ÚRNAPJA, az Oltáriszentség ünnepe. A ½ 11 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk.
Köszönet mindazoknak akik előkészítették az úrnapi kormenetet.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Csütörtökön – Keresztelő Szent János születésének ünnepén Székesfehérváron a Prohászka templomban pap és diakonus szentelés lesz. Imádkozzunk a szentelendőkért.

4./ Csütörtökön a Szent Imre házban felnőttek katekézise lesz.

5./ Péntek JÉZUS SZENT SZÍVE ünnepe. Délután 5 órakor szentmisét tartunk, majd elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

6./ Szombaton és vasárnap a szokott időben a szentmisék.

Kertész Péter plébános
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE - 2022.06.12.

1./ A mai vasárnap Szentháromság ünnepe. Egyházmegyénk máriaremetei zarándoknapja, ahol 11 órakor lesz az ünnepi szentmise.

2./ Kedden reggel 8 órakor – szombaton délután 5 órakor szentmisék.

3./ A jövő vasárnap ÚRNAPJA, az Oltáriszentség ünnepe. A ½ 11 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk.

Kertész Péter plébános
PÜNKÖSD - 2022.06.05.

1./ A mai vasárnap PÜNKÖSD ÜNNEPE – AZ EGYHÁZ SZÜLETÉS NAPJA.

2./ Pünkösd hétfő bár munkaszüneti nap –  egyházilag nem ünnep.
E nap a boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja ünnepe.

Templomunkban reggel 8 órakor szentmise lesz, úgy mint másnap, kedden is.

3./ Szombaton az 5 órai szentmise keretében tesz esküt az új képviselő testület, akiket szeretettel hívok és várok amint azt a meghívó levélben is megtettem.
A szentmisét követően rövid találkozás lesz a plébánia épületben.

4./ A jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. Egyházmegyénk máriaremetei zarándoknapja, ahol ½ 11 órakor lesz a püspöki szentmise.

Kertész Péter plébános
URUNK MENNYBEMENETELE - 2022.05.29.

1./ A mai vasárnap a Hősök vasárnapja. Imádságainkban emlékezzünk meg nemzetünk hőseiről.

2./ Kedden a reggel 8 órai szentmise, utána végezzük az utolsó májusi litániát.

3./ Első pénteken 5 órakor szentmise és Szentségimádás.

4./ Szombaton emlékezünk a trianoni „békediktátum” évfordulójára. Ennek emlékére szólalnak meg délután ½ 5 órakor a Kárpát-medence templomainak harangjai.

5./ Szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor a szentmise.

Kertész Péter plébános
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2022.05.22.

1./Május Királynőjét köszöntjük - e hónapban, amikor a szentmiséket követően a Lorettoi litániát imádkozzuk.

2./ A mai vasárnap a Tömegtájékoztatási világnap.

3./ A héten kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Csütörtök az egyetemes egyház naptára szerint Urunk mennybemenetelének ünnepe – ÁLDOZÓ CSÜTÖRTÖK.
E napon Egyházmegyénk minden templomában Szentségimádást tartunk.
Itt templomunkban is 5 órakor szentmise, majd azt követően szentségimádási óra.

5./ Szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor szentmise.

6./ Előre jelzem, hogy a megújuló Képviselő testület eskü tétele június 11-én, szombaton lesz az 5 órai szentmise keretében.
Kérem, hogy a meghívó levelet az érintettek a sekrestyében vegyék át.

Kertész Péter plébános
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2022.05.15.

1./Május Királynőjét köszöntjük - e hónapban, amikor a szentmiséket követően a Lorettoi litániát imádkozzuk.

2./ A héten kedden reggel 8 órakor,
- szombaton és vasárnap a szokott időkben tartjuk szentmiséinket.

Kertész Péter plébános
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA - 2022.05.08.

1./Május Királynőjét  köszöntjük - e hónapban, amikor a  szentmiséket  követően a Lorettoi litániát imádkozzuk.

2./ A héten kedden reggel 8 órakor,
- szombaton és vasárnap a szokott időkben tartjuk szentmiséinket.

3./ A mai vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz a bodajki Kálvária felújítására.

4./ Csütörtökön a Szent Imre házban a szokott időben felnőttek katekézise lesz.

Kertész Péter plébános
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA - 2022.05.01.

1./ A mai vasárnap május 1-je – anyák napja.

Május Királynőjét is köszöntjük -  azokon a napokon, amikor szentmisét tartunk a szentmiséket követően a Lorettoi litániával, így a mai napon is, melyet az édesanyákért, nagyanyákért ajánljunk fel.

2./ A héten kedden reggel 8 órakor,
-  első pénteken 5 órakor
- szombaton és vasárnap a szokott időkben tartjuk szentmiséinket.

3./ A jövő vasárnap egyházmegei gyűjtés lesz a bodajki Kálvária felújítására.

Kertész Péter plébános
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA - 2022.04.24.

1./ A mai vasárnap AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. A búza szentelésben pedig imádkozunk az esztendő terméséért.

2./ Hétfőn este 6 órakor a Képviselőtestület ülése lesz itt a templomban.

3./ Kedden reggel szentmise 8 órakor.

4./ Csütörtökön folytatódik a felnőttek katekézise a Szent Imre házban.

5./ A jövő vasárnap május 1-je – anyák napja.
Május Királynőjét is köszöntjük azokon a napokon, amikor szentmisét tartunk a szentmiséket követően a Lorettoi litániával.

Kertész Péter plébános
HÚSVÉT VASÁRNAP - 2022.04.17.

1./ Húsvét vasárnapján és másodnapján ½ 11 órakor lesznek a szentmisék. Húsvét vasárnapján a húsvéti ételek megáldása is lesz.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton pedig 5 órakor szentmisék.

3./ A jövő vasárnap AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.

Kertész Péter plébános
VIRÁGVASÁRNAP - 2022.04.10.

1./ Köszönet az elmúlt vasárnapi  perselyadományokért a Szentföld kegyhelyeinek támogatására – melynek összege 42.000.- forint volt.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdető táblán.
Mindhárom nap 5 órakor kezdődnek.

4./ Nagypénteken délben a Tamariska dombnál a Csepeli plébániák hívei együtt imádkozzák a keresztutat. Délután 3 órakor – Jézus halálának órájában pedig szintén keresztutat imádkozunk itt a templomban.

Ne felejtkezzünk el nagypéntek szigorú böjti napjáról. 18 és 60 év között csak háromszori étkezés lehet egyszeri jól lakással.

5./ Remélhetően nagyszombaton újra meg tudjuk tartani a feltámadási körmenetet is.

6./ Húsvét vasárnapján és másodnapján ½ 11 órakor lesznek a szentmisék. Húsvét vasárnapján a húsvéti ételek megáldása is lesz.

7./ A SZJA 1-1 %-nak felajánlásával segíthetjük Katolikus Egyházunk és közösségeink munkáját.

8./ A pünkösdkor megújítandó Egyházközségi Képviselőtestületi tagok jelöltjeinek névsora olvasható ugyancsak a hirdető táblán.

Kertész Péter plébános
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA - 2022.04.03.

1./ A mai vasárnap perselyadományait a Szentföld kegyhelyeinek támogatására ajánljuk fel országos gyűjtésként.

2./ Hétfőn este 6 órakor a jegyes oktatás folytatódik a Szent Imre házban.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Csütörtökön az esti szentmise után ifjúsági katekézis lesz a Szent Imre téri templomban

5./ Pénteken délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozzuk, majd 5 órakor szentmise lesz.

6./ Szombaton délután 5 órakor, vasárnapi pedig a szokott rendben, ½ 11 órakor lesznek a szentmisék. E vasárnap Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A szentmise keretében barkaszentelés lesz.

7./ A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdető táblán.

8./ Nagypénteken délben a Tamariska dombnál a Csepeli plébániák hívei együtt imádkozzák a keresztutat.

9./ A pünkösdkor megújítandó Egyházközségi Képviselőtestületi tagok jelöltjeinek névsora olvasható ugyancsak a hirdető táblán.

Kertész Péter plébános
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA - 2022.03.27.

1./ Az elmúlt vasárnapi perselyadományból az ukrajnai menekülteket támogatására az Egyházmegyei Karitászon keresztül 70.000.- forintot juttattunk.

2./ Hétfőn este 6 órakor a jegyes oktatás folytatódik a Szent Imre házban.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Csütörtökön az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz a Szent Imre téri templomban

5./ Első pénteken délután ½ 5 órakor a keresztutat imádkozzuk, majd 5 órakor szentmise lesz.

6./ Szombaton délután 5 órakor, vasárnap pedig a szokott rendben, ½ 11 órakor lesznek a szentmisék.

7./ A jövő vasárnap templomi perselyadományait a Szentföldi kegyhelyek javára juttatjuk el.

Kertész Péter plébános
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA - 2022.03.20.

1./ A mai vasárnap perselyadományainak megosztásával az ukrajnai menekülteket segítjük az Egyházmegyei Karitászon keresztül.

2./ Hétfőn este 6 órakor a jegyes oktatás folytatódik a Szent Imre házban.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Itt Királyerdőben délután ½ 5 órakor lesz szentmise, majd a keresztutat imádkozzuk.

5./ Szombaton délután 4 órakor a Kisboldogasszony templomban szentmise keretében a Betegek Szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Királyerdőben szentmise így az 5 órai szentmise elmarad.
A Betegek szentségét felvehetik mindazok, akik betöltötték 60. életévüket, vagy ha ennél fiatalabbak, de súlyos betegségük van. A kiosztásra kerülő adatlapot mindenki kitöltve hozza magával!

6./ Vasárnapi szentmise a szokott rendben, ½ 11 órakor.

Kertész Péter plébános
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA - 2022.03.13.

1./ A mai vasárnap emlékezünk Ferenc pápa megválasztásának 9. évfordulójára, aki 2013. március 19-én, Szent József napján kezdte meg legfőbb pásztori szolgálatát.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Csütörtökön, pénteken és szombaton az esti 6 órai szentmise keretében a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban SZLÁBY TIBOR pestszenterzsébeti plébános atya lelkigyakorlatos szentbeszédet tart.

4./ Pénteken és szombaton itt Királyerdőben nem lesz sem keresztút, sem szentmisék. A Kisboldogasszony templomba várjuk szeretettel a híveket!

5. A nagyböjti idő pénteki napjai hústilalmi napok, tartózkodunk a húsételek fogyasztásától.

6./ A lelkigyakorlatos szentmisék előtt, - pénteken ½ 6 órakor, keresztúti ájtatosság, szombaton pedig ¾ 6 órakor Szent József ünnepén az őt köszöntő litánia lesz.

7./ Ahogyan korábban már jeleztem, március 26-án, szombaton délután 4 órakor ugyancsak a Kisboldogasszony templomban szentmise keretében a Betegek Szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Így ezen a szombaton sem lesz 5 órakor Királyerdőben szentmise.

8./ A Püspöki Kar nagyböjti gyűjtéséhez kapcsolódóan a jövő vasárnap ennek támogatásához is kérjük a hozzájárulást. Nem élelmiszert vagy tisztítószert gyűjtünk, hanem pénzbeni támogatás formájában szeretnék segítségünket kifejezni.
Ahogy a Szent Erzsébet napi gyűjtés megosztása történik, az adomány felét továbbítjuk az Egyházmegyei Karitász felé a menekültek támogatására, felhasználásra, a másik része pedig perselyadományként marad a templom szükséges céljaira.

Kertész Péter plébános
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA - 2022.03.06.

1./ A nagyböjti idő kezdetén bűnbánatunk kifejezéseként a szentmise végén hamvazás lesz.

2./ A héten a szentmisék

kedd reggel 8 óra,
pénteken délután 5 órakor – előtte ½ 5 órakor keresztút
szombat délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre házban folytatódik a jegyes oktatás.                         

4./ Csütörtökön este ½ 7 órakor ifjúsági katekézis lesz a Szent Imre templom Filoména termében.

5./ Ne felejtkezzünk meg arról. hogy a nagyböjti idő minden péntekje hústilalmi, tehát böjti nap.

 

Verőcei Gábor atya, aki a korábbiakban Csepel Belvárosban volt káplán, most Budapest Farkasréti plébános hívei felé az alábbiakban részünkről is olvasható lelkipásztori levelet küldte. Van benne számunkra is eligazító!

Kertész Péter plébános
Kedves Testvérek!

1./ Szabad választások és népszavazás előtt állunk.

Ehhez a témához másként közelít a politika és másként az erkölcsteológia. Az erkölcsteológiai szempontok nem mellőzhetők egy keresztény választópolgár számára, ezért szükségesnek látszik ebbéli tájékozódás.
Szabad választásokról beszélünk. Mit jelent a szabadság?
A szabadság nem kötetlenséget jelent, nem arra való jogot, hogy a személy azt tegye, amire éppen kedve van – vagy amire politikacsinálók ösztönzik (pl. érvénytelenül szavazzon, tépje össze a szavazócédulát, stb). Sajnos, az ember tévesen sokszor így értelmezi szabadságát, és ezért súlyosan kell fizetnie. A szabadság nem jelent belső közömbösséget sem a jó és rossz irányban. Az igazi szabadság elsősorban az a képesség, hogy valaki belső meggyőződéssel, odaadással –  külső befolyásoktól mentesen – szabadon fordul Isten felé. Tudatában van annak, hogy e szabadság birtokában sajátos módon tehet tanúságot hitbeli meggyőződéséről, hiszen amikor egy valláserkölcsi vonatkozású kérdésben kiáll a katolikus tanítás mellett, akkor Isten mellett áll ki.
A szabadság ajándéka azt a nagy feladatot állítja az ember elé, hogy helyesen éljen vele. Érett személyiségre utal az, ha döntésében személyes meggyőződés vezeti, és nem elvakult szenvedély, vagy külső ráhatás. A szabad választás az igazi jó cél elérésére törekszik. (vö. Király Ernő: Keresztény élethivatás, 161)

2./ Két út között kell választani.

Mózes ötödik könyvében arról olvasunk, hogy Isten két utat tárt az ember elé: az élet és a halál, az üdvösség és a kárhozat útját. Aki szereti Istent és megtartja parancsait, az üdvösséget nyer; aki elfordul  Istentől és elcsábul, az a kárhozatra jut. „Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé: válaszd az életet!” (MTörv 30,19)
A szabadság Istentől kapott ajándék, mely mindig a jóra törekszik. A rossz választása nem szabadság, hanem szabadosság. A szabadosság pedig bűn. Szent Jakab apostol írja: „Aki tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.” (Jak 4,17)
A rosszat rossznak kell mondani. Nem lehet a tolerancia álszent álarca mögé bújva kitérni az állásfoglalás elől. Ha a rosszra nem mondok nemet, az nem szabadság, hanem a szabadság elferdítése, azaz szabadosság.
Szent Pál apostol a rómaiknak írt levelében nem hallgatta el a pogányok erkölcsi eltévelyedését, nevezetesen azt, hogy „asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel; a férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot.” (Róm 1,26-27) Mindennek oka az Istentől való elfordulásuk volt. Mert ha nem az isteni kinyilatkoztatásban kapott tanítás irányítja a lelkiismeretet, és az isteni kegyelem nem erősíti meg az akaratot, akkor az emberben túlteng az érzékiség.
Mutatis mutandis – némi változtatással – ma is hasonló helyzetben van az emberiség. Az LMBTQ-ideológia természetellenessége kihívást jelent a keresztényeknek. Ha a keresztény erre nem mond nemet, azzal bűnt követ el. Ez az eltévelyedés az isteni igazsággal ellentétes, s ezért sérti az emberi méltóságot. Azok a szirénhangok, melyek azt sugallják, hogy légy toleráns eme eltévelyedéssel szemben, valójában azt célozzák, hogy ismerd el a bűnt normalitásnak. A bűnös iránt toleránsnak kell lenni – hiszen Isten is türelmes a bűnös iránt – de a bűnnel szemben nem lehetséges a tolerencia. A bűnt nevén kell nevezni. Ez az ember érdeke. Az orvos is elmondja a betegnek, hogy mi a baja, mert csak így tud rajta segíteni.
Fel kell ismerni, hogy a szabadság teremtő erő, a bűn viszont pusztító erő.
A szabadság az életet szolgálja, a bűn a pusztulást. Az isteni útmutatás aktuálisan szól a választóknak:„Válaszd az életet!” (MTörv 30,19)

Farkasrét, 2022. február 27. 

Verőcei Gábor atyaÉVKÖZI 8. VASÁRNAP - 2022.02.27.

1./ A mai nap templom perselyadományaival a katolikus oktatási és nevelési intézmények munkáját segítjük az országosan gyűjtéshez csatlakozva.

2./Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./Szerda – HAMVAZÓ  SZERDA - A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE.

Ferenc pápa felhívásához csatlakozva e böjti nap imanap a békéért.”Szenteljük magunkat az imádságnak és a böjtnek, kérve Szűz Máriának, a Béke Királynőjének közbenjárását

E szigorú böjti napon tartózkodunk a húsételek fogyasztásától. 18 és 60 év között pedig csak háromszor étkezhetünk egyszeri jól lakással.
A nagyböjti idő pénteki napjain is hústilalmi napok, tartózkodunk a húsételek fogyasztásától.

Hamvazó szerdán délután 5 órakor lesz szentmise – hamuszenteléssel és hamvazással.

4./ Csütörtökön este ¾ 7 órakor a Szent Imre közösségi házban felnőttek katekézise lesz.

5./ Első pénteken délután ½ 5 órakor keresztutat imádkozunk, majd 5 órakor szentmise. Így lesz ez a nagyböjti idő minden pénteki napján, kivéve a lelkigyakorlatra eső pénteki alkalmat.

6./ A szombati 5 órai és a jövő vasárnapi ½ 11 órai szentmisék végén is lesz hamvazás.

7./ A Vírus járvány miatt már két éve nem volt nagyböjti lelkigyakorlat.
Ez évben március 17, 18 és 19. napjaiban – csütörtök, péntek és szombat a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban– az esti 6 órai szentmisék keretében tartunk lelkigyakorlatot, melyre hívjuk és várjuk a királyerdei híveket is.
A lelkigyakorlatot SZLÁBY TIBOR ATYA pestszenterzsébeti plébános tartja.

8./ A lelkigyakorlat napjai is alkalmat biztosítanak a nagyböjti szentgyónásaink végzésére.

9./ Nem volt lehetőségünk a  BETEGEK SZENTSÉGÉNEK templomi kiszolgáltatására sem. Ezt március 26-án, szombaton délután a 4 órakor kezdődő szentmise keretében szeretnénk megtartani ugyancsak a Kisboldogaszony templomban.

Ezen alkalmak előre jelzése már magába foglalja, hogy
- március 18-án, pénteken itt nem lesz sem keresztút, sem szentmise
- március 19-én és március 26-án is elmaradnak e templomban a szombati elővételezett szentmisék.

De március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján lesz 5 órakor szentmise.

10./ A napok időjárása végre megengedte a Szent Imre közösségi háznál a tetőcserép cseréjét, mely reményeim szerint a hét folyamán be is fejeződnek. Ezt követően a szükséges javításokat is elvégzik itt a Királyerdei templomnál.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP - 2022.02.20.

1./ A héten a szentmisék a szokott napokon és időpontokban:
kedd reggel 8 óra,
szombat délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre házban folytatódik a jegyes oktatás.

3./ Csütörtökön este ½ 7 órakor ifjúsági katekézis lesz a Szent Imre templom Filoména termében.

4./ A jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a katolikus oktatási és nevelési intézmények támogatásához.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP - 2022.02.13.

1./ A héten a szentmisék a szokott napokon és időpontokban:
kedd reggel 8 óra,
szombat délután 5 óra
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Csütörtökön este ¾ 7 órakor felnőttek katekézise lesz a Szent Imre közösségi házban.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP - 2022.02.06.

1./ Szent Balázs e heti ünnepét követve a szentmise végén a Balázs áldásban kérjük a vértanú püspök közbenjárását a torokbaj és minden más betegséggel szemben.

2./ Hétfőn kezdődik a Szent Imre közösségi házban este 6 órakor a jegyesek felkészítése az ez évi házasságkötésekre.

3./ Csütörtökön este ½ 7 órakor ifjúsági katekézis lesz a Szent Imre templom Filoména termében.

4./ Péntek a lourdesi jelenés emléknapja. Este 6 órakor a Szent Imre templomban erre emlékező ünnepi szentmise, majd annak végén a Lourdesi Miasszonyunkat köszöntő litánia.
5./ Szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor szentiséink.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP - 2022.01.30.

1./ A héten több alkalommal lesz szentmise – kedden reggel 8 órakor.

2./ Szerda Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Délután 5 órakor a szentmise keretében gyertyaszentelés.
Aki szeretne saját célra gyertyát szenteltetni, hozza el magával.

3./ Péntek – első péntek – 5 órakor szentmise majd Szentségimádás.

4./ Szombaton délután 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor a szokott szentmisék.

5./ Csütörtökön este ¾ 7 órakor a Szent Imre közösségi házban a felnőttek katekézise.

6./ Az idei évben templomi házasságra készülők jegyes oktatása február 7-én, hétfőn este 6 órakor kezdődik ugyancsak a Szent Imre közösségi házban.

Kertész Péter plébános
ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA - 2022.01.23.

1./ A mai vasárnap fejeződik be a Keresztény egységhét.
Szent II. János Pál pápa így gondolkodik erről:
„A keresztények egysége végeredményben csak a Szentlélek ajándéka lehet!”

2./ Ferenc pápa a keresztény egységhét zárására hirdette meg az Évközi 3. vasárnapra, a mai napra ISTEN IGÉJÉNEK vasárnapját.

3./ Csütörtökön az esti szentmise után ifjúsági katekézis lesz A Szent Imre téri templomban.

4./ Várom a jegyesek jelentkezését még január hónapban, akik ez évben szeretnének egyházi házasságot kötni.

A jegyes oktatások február 7-én kezdődnek, melyre a jelentkezettek értesítést is fognak kapni.

5./ A iskolákban a hitoktatást végző segítőimen keresztül kérem és várom azok jelentkezését, akik a keresztség szentségét szeretnék felvenni, ami eddig náluk elmaradt.

Ugyan így kérem azok jelentkezését, akik első szentáldozásra és bérmálásra szeretnének felelősségteljesen készülni.

6./ A héten a miserend a megszokott:
kedden reggel 8 óra
szombaton délután 5 óra
vasárnap pedig ½ 11 óra.

Kertész Péter plébános
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - 2022.01.16.

1./ A mai vasárnappal kezdődik a Keresztény egységhét.

A jelenlegi „korlátolt” helyzetben itt Csepelen
- kedden a Károli Gáspár utcai református közösségnél,
- szerdán a Béke téri Jézus Szíve templomban,
- csütörtökön a Királyerdei református közösségnél,
- pénteken pedig görög katolikus templomban
lesznek este 6 órakor az imatalálkozók.

Ferenc pápa a jövő vasárnapot, az Évközi 3. vasárnapot jelölte meg az elmúlt évben ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJÁRA, hiszen Isten üzenete a Szentíráson keresztül minden Krisztus-hívő közösségnek szól.

2./ A hét szentmiséi a szokott időpontokban.

3./ Várom azon jegyeseknek jelentkezését még január hónapban, akik ez évben szeretnének egyházi házasságot kötni.

Kertész Péter plébános
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2022.01.09.

1./ A mai vasárnap mindannyian emlékezzünk saját keresztségünkre, mely bennünk is az istengyermeki élet kezdetét jelentette.

Megkezdődik az évközi idő – annak tudatos lelki megélése, hogy Jézusban velünk az Isten.

2./ Szentmiséink a héten a szokott rendben –
- kedd 8 óra
- szombat délután 5 óra
- vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtök este a Belvárosban a szentmise után ifjúsági katekézis.

4./ Várom azoknak a jegyeseknek jelentkezését, akik ez évben szeretnének templomi házasságot kötni. A jegyes oktatások február hónapban kezdődnek.

Kertész Péter plébános
ÚJÉV NAPJA - 2022.01.01.

1./Holnap – a karácsony utáni 2. vasárnap. Szentmisénk ½ 11 órakor.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Csütörtök – január 6-a VIZKERESZT ÜNNEPE – parancsolt ünnep.
A munkanapra tekintettel itt templomunkban délután 5 órakor lesz a szentmise, melynek keretében vízszentelés.
A Szent Imre téri templomban szerdán este 6 órakor elővételezett szentmise – vízszenteléssel.
A nap folyamán ott reggel ½ 8. ½ 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

4./ Péntek első péntek – délután 5 órakor szentmise és Szentségimádás.

5./ Szombaton 5 órakor, a jövő vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokott szentmisék.

Kertész Péter plébános
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - 2021.12.26.

1./ A mai vasárnap külön is kérjük a Szent Család oltalmát családjainkért.

2./ A héten kedden reggel, mely APRÓSZENTEK ÜNNEPE, a szokásos szentmise, melyben engeszteljünk az el nem fogadott, meg nem született életekért.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után ifjúsági katekézis.

4./ Péntek SZILVESZTER NAPJA. Itt templomunkban az 5 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk az év végi hálaadást.

5./ Szombat  ÚJÉV  NAPJA – PARANCSOLT ÜNNEP !
Szentmise a szokott fél 11 órai időben.

Kertész Péter plébános
CSEPEL KIRÁLYERDŐ - KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR SZENTMISE RENDJE:

December 24. – Karácsony vigíliája – 15 óra – vigília mise
24 óra – éjféli szentmise

December 25. – Urunk születése – szentmise ½ 11 órakor

December 26. – Szent Család vasárnapja – szentmise ½ 11 órakor

December 31. – Szilveszter napja – 17 órakor év végi hálaadás

Január 1. – Újév napja – szentmise ½ 11 órakorADVENT 4. VASÁRNAPJA - 2021.12.19.

1./ A Szent Imre téren ma is délután 4 órakor lesz a gyertya gyújtás.
Előtte a Német Önkormányzat köszöntő műsora lesz.

2./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban csütörtökön tartjuk az utolsó hajnali szentmisét.

3./ Itt templomunkban - kedden 8 órakor lesz szentmise.

4./ Csütörtökön A Kisboldogaszony templomban az esti szentmise után ez alkalommal a templomban tartjuk a felnőttek katekézisét, ami karácsonyi lelki készület is lesz.

5./ KARÁCSONYI MISEREND ITT – TEMPLOMUNKBAN:
Pénteken délután 3 órakor vigília mise – éjfélkor az Úr Jézus születésére emlékező éjféli szentmise.
Karácsony napján szombaton – és Szent Család vasárnapján templomunkban ½ 11 órakor lesznek a szentmisék.

6./ Köszönet, akik munkájukkal, adományaikkal széppé tették templomunkat e jeles napokra.

7./ A kínai katolikusok Wuhan-i vértanú szentjének ereklyéi kerültek ide templomunkba e napokra.
Szent Jeon-Gabriel Perboyre vincés misszionárius pap volt. Ő is nnak a lazarista szerzetes közösségnek volt tagja, most vértanú szentje, akik itt Csepel Királyerdőben is szolgáltak.
Amikor e szentet ereklyéiben tiszteljük, tiszteleltünket és hálánkat fejezzük ki az egykor itt dolgozó vincés – lazarista atyáknak. Wuhan és a kínai katolikus szentjeiről ismertetést hallhatunk a szentmisék után melyet kérésemre Répa Lajos olvas fel.

Kertész Péter plébános
ADVENT 3. VASÁRNAPJA - 2021.12.12.

1./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban minden hétköznap reggel – szombaton is – 6 órakor hajnali szentmise lesz.

2./ Templomunkban e héten
- kedden 8 órakor
- szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor lesznek a szentmisék.

3./ A Szent Imre téren az Önkormányzat által felállított Betlehemnél délután 4 órakor lesznek a harmadik ádventi gyertyagyújtás.
Az Etalon kiadó DVD és könyv kiadványai lesznek kaphatók a Szent Imre téri templomnál a délutáni gyertya gyújtás és az esti szentmise időszakában.

4./ Szerdán délután 5 órakor a Brenner János téren szobránál mécses gyújtunk és kérjük imáinkban közbenjárását.
E napon délelőtt 9 órakor az Önkomrányzat is mécsest gyújt és néma főhajtással emlékezik meg Brenner Jánosról.

5./ A Képviselőtestület tagjait pedig szeretettel hívom szerdán este 6 órakor rövid megbeszélésre.


CSEPEL BELVÁROS

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR SZENTMISE RENDJE:

(SZENT IMRE TÉR)

December 24. – Karácsony vigíliája – 15 óra - vigília mise
24 óra - éjféli szentmise

December 25. – Urunk születése – vasárnapi miserend

December 26. – Szent Család vasárnapja – vasárnap miserend

December 31. – Szilveszter napja – 18 óra – év végi hálaadás

Január 1. – Újév napja – vasárnapi miserend

(vasárnap miserend: ½ 8 – ½ 10 – ½ 12 és 18 óra)CSEPEL KIRÁLYERDŐ

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR SZENTMISE RENDJE:

(SZENT ISTVÁN ÚT)

December 24. – Karácsony vigíliája – 15 óra – vigília mise
24 óra – éjféli szentmise

December 25. – Urunk születése – szentmise ½ 11 órakor

December 26. – Szent Család vasárnapja – szentmise ½ 11 órakor

December 31. – Szilveszter napja – 17 órakor év végi hálaadás

Január 1. – Újév napja – szentmise ½ 11 órakor

Kertész Péter plébános
ADVENT 2. VASÁRNAPJA - 2021.12.05.

1./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban minden hétköznap reggel – szombaton is – 6 órakor hajnali szentmise lesz.

2./ Templomunkban e héten
- kedden 8 órakor
- szombaton 5 órakor
- vasárnap ½ 11 órakor lesznek a szentmisék
- valamint december 8-án, szerdán Szeplőtelen fogantatás ünnepén délután 5 órakor mely szentmisét temetése évforduló napján Ágoston atyáért ajánlunk fel.

3./ A Szent Imre téren az Önkormányzat által felállított Betlehemnél a adventi vasárnapokon délután 4 órakor lesznek a gyertyagyújtások.

A jövő vasárnap gyertyagyújtás alkalmával az Etalon kiadó DVD és könyv kiadványa lesznek kaphatók a templomnál a délutáni gyertya gyújtás és az esti szentmise időszakában.

4./ A Képviselőtestület tagjait szeretettel hívom és kérem jelenlétüket december 15-én, szerdán este 6 órakor rövid megbeszélésre. A meghívó levelet kérem, hogy a sekrestyében Répa Lajostól vegyék át.

Kertész Péter plébánosADVENT 1. VASÁRNAPJA - 2021.11.28.

1./ Megkezdődött az új egyházi év, melyet jelez az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása.

2./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban minden hétköznap reggel – szombaton is – 6 órakor hajnali szentmise lesz.

3./ Itt templomunkban e héten
- kedden 8 órakor
- első pénteken 5 órakor
- szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmisék.

Pénteken a szentmisét követően Szentségimádás.

4./ A Szent Imre téren az Önkormányzat által felállított Betlehemnél a adventi vasárnapokon délután 4 órakor lesznek a gyertyagyújtások.

5./ Megköszön az elmúlt vasárnapi Karitász gyűjtés adományait, melynek összegem 36 000.- forint volt.

Kertész Péter plébánosKRISZTUS KIRÁLY - 2021.11.21.

1./ A mai vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja – Krisztus Király ünnepe. Egyben emlékezünk e napon Szűz Mária templomi bemutatására.

Szent Erzsébet ünnepét követően pedig a mai nap templomi perselyadományait a Kaitász munkájának segítsége ajánljuk fel és juttatjuk.

2./ A hét miserendje –
- kedd – reggel 8 óra
- szombat – délután 5 óra
- vasárnap – ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után felnőttek katekézise lesz a Szent Imre közösségi házban.

4./ Szombaton a szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját.

A Szent Imre téren minden adventi vasárnapon délután 4 órakor lesz az Önkormányzat által állított adventi koszorú egy-egy gyertyáját.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - 2021.11.14.

1./ A hét miserendje
         - kedd – reggel 8 óra
         - szombat – délután 5 óra
         - vasárnap – ½ 11 óra.

2./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után ifjúsági katekézis lesz a templom Filoména termében.

3./ Szombaton – Krisztus Király ünnepét megelőzően az esti szentmise után Szentségimádást tartunk mellyel kapcsolódunk az Eucharisztikus Kongresszus hálaadásához.

4./ Krisztus Király vasárnapi perselyadományunkat – Szent Erzsébet ünnepét követően a karitász munka segítéséhez ajánljuk fel.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 32. VASÁRNAP - 2021.11.07.

1./ A hét miserendje:
         - kedd - reggel 8 óra
         - szombat - délután 5 óra
         - vasárnap - ½ 11 óra.

2./ Csütörtökön a Belvárosban az esti szentmise után ¾ 7 órakor a Szent Imre házban felnőttek katekézise.

3./ Sajnálatosan újra kötelező a templomban is a maszk viselése és a kézből való szentáldozás.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 31. VASÁRNAP - 2021.10.31.

1./ Hétfő MINDENSZENTEK ÜNNEPE – parancsolt ünnep.
Itt templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise.

Aki e napon akadályozva van a szentmisén való részvételben, már eleget tehet a szentmisén való részvételnek a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban a vasárnap esti elővételezett mindenszenteki szentmisével, mely 6 órakor kezdődik.

Itt jelezzük, hogy a Szent Imre téri templomban Mindenszentek napján ½ 8, ½ 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

A Csepeli temetőben pedig délután 4 órakor lesz szentmise a ravatalozónál.

2./ Kedd HALOTTAK NAPJA – ugyancsak délután 5 órakor tartunk templomunkban szentmisét.

A Belvárosban  reggel 7, ½ 8 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

3./ November 1. és 8-a között aki temetőt látogat és ott a megholtakért imádkozik, vagy Mindenszentek ünnepén és halottak napján templomban áhítattal imádkozik a megholtakért – teljes búcsút nyerhet azt a halottakért felajánlva a szokásos további feltételekkel  - szentáldozáshoz járulva (ha szüksége szentgyónás is végezve) és imádkozik a pápa szándékára egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet.

4./ Első pénteken délután 5 órakor szentmise és Szentségimádás lesz.

5./ Szombaton délután 5 órakor, vasárnap pedig a szokott rendben – ½ 11 órakor szentmise.

6./ Köszönet az elmúlt vasárnapi missziós gyűjtés adományaiért, melynek összege 50.000.- forint volt.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2021.10.24.

1./ A mai vasárnap perselyadományait a missziók javára juttatjuk.
   
2./ A héten szentmiséink rendje:

kedden reggel 8 óra,
szombaton 5 óra,
vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön felnőtt katekézis – hittanóra a Csepel Belvárosban. Az esti szentmisét követően a Szent Imre közösségi házban ¾ 7 órától.

4./ Előre jelezzük, hogy Mindenszentek ünnepén és Halottak napján itt templomunkban délután 5 órakor lesznek szentmisék.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2021.10.17.

1./ A mai vasárnap missziós vasárnap. Foglaljuk imáinkba a missziók szent ügyét. A jövő vasárnap perselyadományokat az egyház e céljaira továbbítjuk.

2./ A héten szentmiséink rendje:

kedden reggel 8 óra,
szombaton 5 óra,
vasárnap ½ 11 óra.

3./ Csütörtökön ifjúsági katekézis – hittanóra a Csepel Belvárosban. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő fiatalokat..

4./ Október hónapot a rózsafüzér imáján keresztül is különösen a Szűzanyának szenteljük.

5./ Október 23-án, szombaton reggel 8 órakor a Szent Imre téri templomban az 56-os megemlékezésre érkező lengyel delegációval lesz 56 hőseire emlékező szentmise, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - 2021.10.10.

1./ A héten szentmiséink rendje:

kedden reggel 8 óra,
szombaton 5 óra,
vasárnap ½ 11 óra.

2./ Szerveződik az ifjúsági és felnőttek katekézise – hittanórája a Csepel Belvárosban. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Most csütörtökön este ½ 7 órára a felnőtt korosztályt várjuk. a jövő hét csütörtökén pedig a középiskolás és főiskolás, egyetemi korúakat. A tervezett találkozások két hetente ismétlődnek.

3./ Október hónapot a rózsafüzér imáján keresztül is különösen a Szűzanyának szenteljük.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 27. VASÁRNAP - 2021.10.03.

1./ A mai vasárnap hálaadás az esztendő terményeiért, amiért mi is köszönetet mondunk a Teremtő és Gondviselő Istennek.
   
2./ A héten szentmiséink rendje:

kedden reggel 8 óra,
pénteken – Magyíarok Nagyasszonya ünnepén - délután 5 óra
szombaton a Szent Imre téri templomi bérmálás miatt itt a szentmise elmarad,
vasárnap ½ 11 óra.

3./ Szerveződik az ifjúsági és felnőttek katekézise – hittanórája a Csepel Belvárosban. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

4./ Október hónapot a rózsafüzér imáján keresztül is különösen a Szűzanyának szenteljük.

    

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 26. VASÁRNAP - 2021.09.26.

1./ A héten szentmiséink rendje:
- kedden reggel 8 óra,
- első pénteken 5 óra és Szentségimádás
- szombaton délután 5 óra
- vasárnap ½ 11 óra.

2./ Az iskolai tanév megkezdésével az idei évben is folytatódnak a hit és erkölcstan órák, október hónaptól pedig az óvodai hittanórák.
A Szent Imre téri templomban csütörtökön az esti szentmise után, ½ 7 órakor ifjúsági hittanóra.
Októbertől pedig tervezett felnőttek részére is katekézis melyre kérjük a jelentkezéseket a Szent Imre téri templom sekrestyéjében.

3./ Csütörtökön és pénteken lesz a megbeszélés rendjében ½ 5 órakor az elsőáldozók első szentgyónása. Az első áldozás szombaton délután 5 órakor lesz.

4./ Ugyancsak csütörtökön, az esti szentmise után a bérmálkozók, további készülete a Szent Imre téri templomban.

5./ Előre jelzem, hogy október 9-én szombaton a Belvárosban tartandó bérmálás miatt itt 5 órakor nem lesz szentmise – mivel ugyanezen időben kezdődik a bérmálási püspöki szentmise.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2021.09.19.

1./ A héten tovább a szokott időben lesznek a szentmisék
- kedden reggel 8 óra,
- szombaton délután 5 óra
- vasárnap ½ 11 óra.

2./ Az iskolai tanév megkezdésével az idei évben is folytatódnak a hit és erkölcstan órák, október hónaptól pedig az óvodai hittanórák.
A Szent Imre téri templomban csütörtökön aza esti szentmise után, ½ 7 órakor ifjúsági hittanóra.
Októbertől pedig tervezett felnőttek részére is katekézis.

3./ Pénteken az esti szentmise után a bérmálkozók, szombaton ½ 10 órakor pedig az elsőáldozók további készülete a Szent Imre téri templomban.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2021.09.12.

1./ A mai vasárnap zárul az 52. Eucharisztikus Világkongresszus itt Budapesten ½ 12 órai szentmisével a Hősök terén, melyet Ferenc pápa mutat be a jelenlévő püspökök és papok koncelebrálásával.

Akik személyesen nem tudnak jelen lenni, lélekben bekapcsolódhatnak ezen ünnepi eseménybe a TV közvetítésen keresztül.

2./ A héten tovább a szokott időben lesznek a szentmisék: kedden reggel 8 óra, szombaton délután 5 óra, vasárnap ½ 11 óra.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2021.09.05.

1./ A Szent Imre téri templom Kisboldogasszony ünnepén tartja búcsúnapján. Mivel ez a nap munkanap, a mai vasárnap ½ 10 órakor a búcsúi szentmise, majd a templomban a Sekrestyeszínpad rövid műsora.

Ma kezdődik a Hősök terén az Eucharisztikus Kongresszus a délutáni ünnepi szentmisével.

A hét folyamán személyes jelenléttel, imádságainkkal kapcsolódjunk be e nagy eseménybe, az Oltáriszentség köszöntésébe, ünneplésébe.

2./ Kedden reggel templomunkban szentmise – annak végén az Oltáriszentség előtt elimádkozzuk az Oltáriszentség litániáját.

Ezt megtesszük szombaton és vasárnap is szentmiséink végén.

2./ Kisboldogasszony ünnepén, szerdán a Szent Imre téri templomban   ½ 10 órakor lesz a napi – ünnepi szentmise.

3./ Előre jelezem, hogy szeptember 12-én, vasárnap az Eucharisztikus Kongresszus zárónapján, amikor Ferenc pápa zárja ünnepi szentmiséjével az Eucharisztikus Kongresszust,  templomainkban a következő lesz a miserend:

A Szent Imre téren reggel ½ 8 és esete 6 órakor,

Királyerdőben pedig délelőtt 9 órakor.

Aki személyesen nem  tud jelen lenni a pápai szentmisén, a TV közvetítéseken keresztül tud imádságos lélekkel bekapcsolódni e nagy eseménybe.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2021.08.29.

1./ A hét első péntek is lesz. Így kedden 8 órakor, pénteken és szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor lesznek a szentmisék.

2./ A Szent Imre téri – templomban szombaton ½ 10 órakor folytatódik az elsőáldozási készület.

3./ A Szent Imre téri templom Kisboldogasszony ünnepén tartja búcsúnapján. Mivel ez a nap munkanap, a jövő vasárnap ½ 10 órakor lesz a búcsúi szentmise, majd a templomban a Sekrestyeszínpad rövid műsora.

E napon kezdődik a Hősök terén az Eucharisztikus Kongresszus a délutáni ünnepi szentmisével.

A hét folyamán személyes jelenléttel, imádságainkkal kapcsolódjunk be e nagy eseménybe, az Oltáriszentség köszöntésébe, ünneplésébe.

4./ Kisboldogasszony ünnepén, szerdán a Szent Imre téri templomban ½ 10 órakor lesz a napi – ünnepi szentmise.

5./ Előre jelezem, hogy szeptember 12-én, vasárnap az Eucharisztikus Kongresszus zárónapján, amikor Ferenc pápa zárja ünnepi szentmiséjével az Eucharisztikus Kongresszust, templomainkban a következő lesz a miserend:

A Szent Imre téren reggel ½ 8 és esete 6 órakor, Királyerdőben pedig délelőtt 9 órakor.

Aki személyesen nem tud jelen lenni a pápai szentmisén, a TV közvetítéseken keresztül tud imádságos lélekkel bekapcsolódni e nagy eseménybe.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2021.07.25.

1./ Hétfő Szent Joachim és Szent Anna ünnepe.
E naphoz kötődik Ferenc pápa ez évben első alkalommal meghirdetett NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJA.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmiséink.

3./ A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira várják a szervezők a regisztrációs jelentkezést, melyhez információt ad a kongresszus honlap oldala: iec2020.hu

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2021.07.18.

1./ Köszönet a Péter fillérek adományáért. melynek összege 40.000.- forint volt.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmiséink.

3./ A mai vasárnap este 6 órakor a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban ezüstmisét mond Mayer László atya, aki 25 évvel ezelőtt Csepel Belvárosban kezdte papi szolgálatát.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2021.07.11.

1./ A mai vasárnap Szent Benedekre, Európa fővédőszentjére is emlékezünk. Nagyos is szüksége van ma Európának az ő közbenjárására, oltalmára.

2./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton 5 órakor és a jövő vasárnap ½ 11 órakor lesznek szentmiséink.

3./ Pénteken Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. E napon volt az utolsó lourdesi jelenés 1858-ban.

4./ A jövő vasárnap este 6 órakor a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban ezüstmisét mond Mayer László atya, aki 25 évvel ezelőtt Csepel Belvárosban kezdte papi szolgálatát.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2021.06.27.

1./ Kedden reggel a 8 órai szentmisében az apostolfejedelmekre, Szent Péterre és Pálra emlékezünk.
Ünnepüket követi a jövő vasárnap a „Péter fillér” gyűjtés, melynek adományait a Szentatya szándékaira továbbítjuk.

2./ A héten első péntek. Délután 5 órakor szentmise, majd Szentségimádás. A szentmise előtt gyónási lehetőség.

3./ Szombaton 5 órakor elővételezett szentmise, vasárnap pedig a szokott időben a ½ 11 órai szentmise.

4./ Köszönet azokért az adományokért, melyekkel a kedves hívek templomunk, plébániánk működését segítik.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2021.06.20.

1./ A mai vasárnap emlékezünk Szakos Gyula püspök atya halálévfordulójára.

2./ Csütörtökön Székesfehérváron az apostolutód egy áldozópapot és két szerpapot szentelhet Egyházmegyénkben.
Imádkozzunk a szentelendőkért és a jövőbeni papi hivatásokért.


3./ A héten kedden reggel 8 órakor szentmise.

Pénteken 5 órakor gyászmise lesz temetése napján +Gráf Károlynéért, aki oly hűséges őrzője és gondozója volt mindenben templomunknak.

Szombaton 5 órakor, vasárnap pedig a ½ 11 órai szentmise.

Kertész Péter plébánosÉVKÖZI 11. VASÁRNAP - 2021.06.13.

1./ A mai vasárnap 13-a lévén a Fatimai jelenés emléknapja, egyben Páduai Szent Antal ünnepe. Imádkozzunk az ő nevét viselő Antal püspökért is a mai napon.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Szombati délután és vasárnap délelőtt szentmisék a szokott időben.

Kertész Péter plébánosÚRNAPJA - 2021.06.06.

1./ A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Itt a templomban és a templomkertben tartjuk meg az Úrnapi körmenetet. A körmenet végi harangszóval pedig a Korona vírus járványban elhunytakért imádkozunk.

2./ A Szent Imre téri templomban hétfőn este 6 órakor folytatódik a jegyesek oktatása.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ E hét pénteken Jézus Szíve ünnepe. – Délután 5 órakor is lesz e napon itt templomunkban is szentmise.

5./ A szombati és vasárnapi szentmisék a szokott időben.

Kertész Péter plébánosSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP - 2021.05.30.

1./Vasárnap - Szentháromság ünnepe egyházmegyénk máriaremetei zarándoknapja ahol ½ 11 órakor lesz püspöki szentmise. E nap egyben a hősök vasárnapja is.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Péntek első péntek délután 5 órakor szentmise majd Szentségimádás.

Fél 5 órakor Trianon szomorú sorsáa szólalnak meg templomaink harangjai.

4./ Szombaton – Úrnapja előtt az 5 órai szentmisét követően az Eucharisztikus Kongresszusra előkészülve világméretű Szentségimádás lesz, melyhez mi is csatlakozunk templomunkban végzendő Szentségimádásunkkal.

5./ A jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Tekintettel, hogy a járványügyi előírások érvényben vannak, itt a templomban és a templomkertben tartjuk meg az Úrnapi körmenetet.

6./ A Szent Imre téri templomban hétfőn este 6 órakor folytatódik a jegyesek oktatása.
Szombaton pedig ½ 10 órakor az elsőáldozók közös készülete lesz ugyancsak a Szent Imre téri templomban.

Kertész Péter plébánosPÜNKÖSD - 2021.05.23.

1./ A mai vasárnap Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésnapja.

2./ Pünkösd másodnapja bár munkaszüneti nap – egyházilag nem ünnep.
Megkezdődik az évközi időszak.

3./ Kedden reggel 8 órakor, szombaton délután 5 órakor és vasárnap ½ 11 órakor szentmisék – azt követően a májusi litánia.

4./ A jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja, egyházmegyénk máriaremetei zarándoklata, ahol ½  11 órakor lesz püspöki szentmise.

Kertész Péter plébánosURUNK MENNYBEMENETELE - 2021.05.16.

1./ Május hónapban a szentmiséket követően a Szűzanya köszöntésére elimádkozzuk a Loretoi litániát.

2./ 300 évvel ezelőtt állították fel a középkori Pesti városfalnál Nepomuki Szent János szobrát, amely ma a Szent Imre téren található. Őseink az 1938. árvíz idején Csepel védőszentjévé választották.
Nepomuki Szent János oltalmát kérve kerül – / került / sor közös megemlékezésre az Önkormányzattal szobránál.

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes oktatás.

4./ A jövő vasárnap PÜNKÖSD ÜNNEPE – a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésnapja.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2021.05.09.

1./ Május hónapban a napi szentmiséket követően a Szűzanya köszöntésére elimádkozzuk a Loretoi litániát.

2./ A hét csütörtöke ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, a húsvét utáni 40. nap, - URUNK MENNYBEMENETELE, melyről szentmiséinkben a jövő vasárnap emlékezünk.
Egyházmegyénkben ezen a napon, tehát csütörtökön minden templomban Szentségimádást tartunk a délutáni órákban. Ehhez kapcsolódunk mi is itt templomunkban, amikor 5 órakor szentmise és azt követően a szentségimádási óra, melynek zárása lesz a májusi litánia végzése. Bár ezen a napon itt templomunkban a külön imacsoportok szoktak együtt lenni - kérem, hogy ezen alkalommal legyenek együtt a szentmisén és az azt követő Szentségimádáson!

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes oktatás.

4./ Szombaton megkezdődött ez elsőáldozók előkészülete. Kérem, hogy a megbeszéltek szerint a szülők figyeljenek oda a hitoktatóktól folyamatosan küldendő hittananyagok elsajátítására gyermekeikkel - és nem utolsó sorban várjuk a családokat a vasárnapi szentmisékre!

5./ Köszönet a tisztítószer adományokért, melyet még a hét folyamán is kaptunk továbbításra.

6./ Ismételten kérjük, hogy temetések alkalmával a katolikus szertartást ne a temetkezési vállalkozóknál kérjük, hanem az illetékes plébánostól a saját területi plébánián.

7./ A Püspöki Kar intézkedést adott ki a részben már csökkenő járványhelyzetre. Lassan – lassan törekedjünk visszatérni templomainkba a vasárnapi szentmisékre, de továbbra is figyelve a járványügyi előírásokra.  

8./ A jövő szombati 14. Élő Rózsafüzér Zarándoklat  Budapest körül a  korábbi évek szokása szerint érinti templomunkat is. A megjelent program  szerint ½ 10 óra magasságába érnek ide a Királyerdei templomhoz.

Kertész Péter plébánosA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi intézkedései

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a Covid-19-járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:
1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.
2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.
3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. május 7.

A Magyar Katolikus Püspöki KonferenciaHÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2021.05.02.

1./ Május hónapban a napi szentmiséket követően a Szűzanya köszöntésére elimádkozzuk a litániát. Ezt tesszük már a mai szombaton – holnap a ½ 11 órai, kedden a reggel 8 órai és az első pénteki 5 órai szentmiséket követően. Pénteken a litániához kapcsolódóan Szentségimádást is tartunk.

2./ A mai vasárnap – anyák napja.  Az édesanyákért és a nagyanyákért kérjük ma Mária oltalmazó szeretetét, segítségét.

3./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban megkezdődik a jelentkezettek részére a jegyes oktatás.

Szombaton ½ 10 órakor pedig az elsőáldozási előkészület, melyre a jelentkezett gyermekek és szüleik külön levelet is kaptak.

4./ Köszönet a tisztítószer adományokért, melyet a hét folyamán eljuttatunk a Kisegítő  Iskolában tanul gyermekek családjai részére.

5./ Ismételten kérjük, hogy temetések alkalmával a katolikus szertartást ne a temetkezési vállalkozóknál kérjük, hanem az illetékes plébánostól a saját területi plébánián.  

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA - 2021.04.25.

1./ A mai VASÁRNAP Jó Pásztor vasárnapja, amikor imádkozunk a papi hivatásokért – „Hívj Urunk munkásokat aratásodba!”

Egyben ma, Szent Márk apostol ünnepén imádkozunk az esztendő jó és bő terméséért.

2./ Szentmisék a héten a szokott rendben – kedden 8 órakor, szombaton délután 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor.

3./ Szombat – május 1. – Szent József ünnepe – akire ez esztendőben külön is emlékezünk a neki szentelt Szent József évben.

E napon, mely első szombat is, kezdődnek a májusi litániák.
Itt templomunkban a szentmiséket követően imádkozzuk el a Május Királynőjét köszöntő litániákat.

4./ Köszönet a tisztítószer gyűjtéshez történt hozzájárulásokért. Az adományokat a Kisegítő Iskolában tanuló gyermekek családjaihoz juttatjuk el.

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA - 2021.04.18.

A „Corona” vírus járvány közepette öröm számunkra, hogy újra tarthatunk nyilvánosan, közösen szentmiséket templomunkban.
Továbbra is figyelemmel kell lennünk a járványügyi előírásokra, így a maszk használata, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés, a kézből való áldozás, a szenteltvíz használat mellőzése, a perselyadományok szentmise végén való gyűjtése.

Továbbra is ügyeljünk arra, hogy aki bármilyen formában is érzi a vírus hatását szervezetében, maradjon távol a közösségtől.

A szentgyónás végzésének lehetősége továbbra is a sekrestyében kérve történhet a belső hittanteremben.

Megköszönöm ezúton is azokat a juttatott adományokat, melyet a zárlat idején kaptunk, akár összegyűjtött adományként, vagy banki, átutalásban, postai befizetésben.
Ez mindenkor azt jelenti, hogy a kedves testvérek ezen időben is gondoltak, gondolnak a templom fenntartására.

A korábban meghirdetett tisztítószer gyűjtést a jövő vasárnappal bezárólag folytatjuk és az adományokat eljuttatjuk a rászoruló családoknak a Kisegítő Iskolán keresztül.

Kertész Péter plébánosISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - 2021.04.11.

Kedves Hívek!

A mai vasárnap húsvét ünnepét követően az Isteni Irgalmasság Vasárnapja.

Ezen a vasárnap jelezhetem a kedves hívek felé, hogy újra találkozhatunk templomainkban a szentmisék alkalmával.

A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban péntek este 6 órakor lesz az első nyilvános szentmise, mely nap Soubirous Szent Bernadett emlékezete.
Szombaton este 6 órakor a vasárnapi elővételezett szentmise.
Vasárnap a szokott időrendben, ½ 8, ½ 10, ½ 12 és este 6 órakor.

Királyerdőben pedig szombaton délután 5 órakor és vasárnap pedig ½ 11 órakor tartunk szentmisét.

A hétköznapi szentmisék a továbbiakban az adott napok eddigi időpontjában lesznek.

Öröm számunkra, hogy sokunk fohászát meghallgatta az Úr !
Szeretettel várjuk a találkozást!

Köszöntéssel

Kertész Péter plébánosHÚSVÉT VASÁRNAPJA - 2021.04.04.

Kedves Hívek!

Mennyivel örömtelibb lenne, ha nem e sorokon keresztül tudnám küldeni köszöntésemet, hanem a templomban, a szentmise imádságos közösségében tudnám e szavakat elmondani és mindannyian a Feltámadott szeretetteljes áldásával és békéjével térhetnénk haza otthonainkba szeretteink közé.

A járványügyi helyzet továbbra is kell, hogy elgondolkoztasson minket, felelősségteljes óvatosságra intsen!
Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánába - visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk – továbbra is azt jelzem, hogy akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja megnyitni templomait a szentmisékre.

Reméljük imádságos szívvel, hogy a húsvét vasárnapját követő Isteni Irgalmasság Vasárnapja még közelebb hozza Isten ajándékaként a mielőbbi templomi találkozás örömét.

Kérem továbbra is a kedves hívek megértését!

Áldott és békés húsvéti napokat kívánva, s örömmel ünnepelve:

 KRISZTUS FELTÁMADT !

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter plébánosVIRÁGVASÁRNAP - 2021.03.28.

Kedves Hívek!

A járványügyi helyzet továbbra is kell, hogy elgondolkoztasson minket, felelősségteljes óvatosságra intsen!
Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánába - visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk – továbbra is azt jelzem, hogy akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja megnyitni templomait a szentmisékre.

Így a nagyheti három szent napon és húsvét napjaiban sem tudunk nyilvános szertartásokat, szentmiséket tartani.

A Szent Imre téri templom előtere napközben nyitva a betérő, imádkozó hívek előtt rátekinthetőségi lehetőséggel a Szentsírra.
Kérem továbbra is a kedves hívek megértését!

Megköszönöm azokat a segítő adományokat, melyet e napokban is eljutnak postai vagy banki átutalásokon, templomi perselyadományokon keresztül.

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel a megjelenő hirdetéseket a plébániák honlapjain, melyben jelezni fogom a nyilvános szentmisék újra kezdésének lehetőségét.

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA - 2021.03.21.

Kedves Hívek!

A járványügyi helyzet újabb és megdöbbentő számú helyzete kell, hogy továbbra is elgondolkoztasson minket, felelősségteljes óvatosságra intsen!
Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánában -  visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk – továbbra is azt jelzem, hogy akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja megnyitni templomait a szentmisékre.
A Szent Imre téri templom előterem napközben nyitva a betérő, imádkozó hívek előtt.
Kérem továbbra is a kedves hívek megértését!

Megköszönöm azokat a segítő adományokat, melyet e napokban juttattak postai vagy banki átutalásokon keresztül.
Így köszönöm meg a katolikus iskolák támogatására juttatott 50.805.- forint adományt.

A mai vasárnap a világegyház a Szentföldre gondol adományaival. Ezt mi majd egy később meghirdetett időpontban fogjuk megtartani és e nemes szándékra juttatni.
A szentföldi kegyhelyek fenntartása az egész világegyháznak kell, hogy szívügye legyen, hiszen Urunk Jézus által megszentelt emlékhelyek fennmaradásáról van szó. Akiknek alkalmuk nyílt a korábbiakban szentföldi zarándoklatra, ők különösen is érzik e zarándoklat lelki erejét, fennmaradó örömét. E napokban újra maguk elé idézhetik a Getszemáni kertet, az utolsó vacsora termét, a kereszút sikátorait, majd azt a templomot, amely magában őrzi a Kálvári hegyét és a Szentsírt.

A nagyböjti időre meghirdetett tisztítószer gyűjtés eddig érkezett adományait is megköszönve, a későbbiekben történő hirdetés szerint folytatni fogjuk.

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel a megjelenő hirdetéseket, melyben jelezni fogom a nyilvános szentmisék újra kezdésének lehetőségét.

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter plébánosNAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA - 2021.03.14.

Kedves Hívek!

A járványügyi helyzet újabb és újabb figyelmeztetése mégis csak kell, hogy elgondolkoztasson minket.
A napi kilencezer körüli új fertőzött, a kórházba kerültek, a lélegeztető gépre kerültek megdöbbentő száma mind figyelmeztetés az óvatosságra, a védekezésre.

Most is úgy ítélem, hogy nem félelem, hanem elővigyázatosság a nyilvános szentmisék mellőzése, de a reményt nem adjuk fel, hogy mielőbb újra együtt lehetünk a közösen bemutatott és együtt imádkozott szentmiséken. Találkozhatunk Jézussal és szívünkbe fogadhatjuk a szentáldozásban.

Amikor e héten – március 19-én Szent Józsefet köszöntjük és ünnepeljük, kérjük nagy bizalommal mint a Szent Család gondviselőjét, hogy Szent Fia mostani földi családját is védelmezze a Szűz Anyával együtt közbenjárásával e Szent József évben. Aki teheti e napon köszöntse őt a Szent József litánia elimádkozásával.

Valósuljon meg mielőbb Ferenc pápa járvány idejére megfogalmazott imájának gondolata, - „hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után”.

Mivel közigazgatásilag Budapest vagyunk, akkor tudjuk majd újra a szentmisékre megnyitni templomainkat – a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony és a Csepel Királyerdő Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomokat, ha a Budapest – Esztergomi Főegyházmegye is újra meg tudja nyitni templomait a szentmisékre.
Ebben továbbra is kérem a kedves hívek megértését!

A nagyböjti időre meghirdetett tisztítószer gyűjtést a későbbiekben történő hirdetés szerint fogjuk folytatni.

Imádságos köszöntéssel

Kertész Péter atyaNAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA - 2021.03.07.

A MKPK e járványügyi helyzetben az egyes egyházmegyékre bízza a liturgikus rend szabályozását.
Egyházmegyénk főpásztora mai napon kiadott rendelkezése pedig ezt felelősségteljes vállalással az egyes közösségek lelkipásztorára ruházza.

A magam részéről megfontolva – több irányba is tájékozódva arra kérem a kedves híveket, hogy itt a főváros szomszédságában azt az iránymutatást kövessük, amit Budapest is tart.

Ennek értelmében március 8-tól, hétfőtől nyilvános szentmiséket nem tartunk. Az ezen időszakra kért szentmiséket a pap az adott napon a nép nélkül végzett szentmiséjében felajánlja.

A híradásokból hallva a járvány terjedését – helybeli orvossal is konzultálva, ahol öt teszt vizsgálat közül átlagosan négy pozítív lett, szükséges a felelősségteljes óvakodás. Annak a reményében, hogy a vírus fertőződéséből mielőbb megszabaduljunk, most célszerűbbnek látszik az elővigyázatosság.
Ennek szellemében kérem a kedves hívek megértését.

A TV csatornák, a Katolikus és Mária rádió rendszerességgel közvetít szentmiséket. Ezen adásokba bekapcsolódva töltekezzünk lélekben e napokban.
Remélem mielőbb az „újra indulásról” tudom majd a kedves híveket tájékoztatni. Addig is imádkozzunk egymásért – a járvány mielőbbi megszűnéséért.

Kertész Péter atyaNAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA - 2021.02.28.

1./ A mai szentmise perselyadományaival az országos gyűjtéshez járulunk hozzá a katolikus oktatási intézmények- iskolák javára.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Első pénteken 5 órakor szentmise – majd azt követően közös keresztutat imádkozunk.

4./ A Püspöki Kar ez év nagyböjtjére is meghirdette a tartós élelmiszer gyűjtést.
A Belvárosban esztendők óta e gyűjtést mi tisztítószerek adományozására váltottuk fel, melyet a kisegítő iskola növendékei és családjaik részére juttatunk el.
Kérem, hogy itt is ehhez a célhoz kapcsolódjunk. A tisztítószer adományokat március 7 és 14 között itt a sekrestyében kérném leadni, melynek szétosztásában az iskola vezetése vállalta fel a korábbi esztendőkhöz hasonlóan

Kertész Péter atyaNAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA - 2021.02.21.

1./ A mai nap a szentmisék végén hamvazunk.

Az Istentiszteleti Kongregáció rendelkezése szerint az idei évben a hamvazást úgy végezzük, hogy a hamu megáldása után a pap csak egyszer monda el a hamvazás alatti felszólítást: „Emlékezzél ember – porból vagy és porrá leszel!”
Ezt követően hamut hint a jelenlévők fejére. A női testvéreknél csak úgy lehet megtenni, hogy arra az időre sapkájukat, kalapjukat leveszik fejükről. Kérjük tőlük ennek mostani megértését!

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Pénteken délután 5 órakor keresztutat imádkozunk.

4./ Ne felejtkezzünk meg a nagyböjti idő pénteki hústilalmi napjairól!

5./ A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a katolikus oktatási intézmények- iskolák javára.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 6. VASÁRNAP - 2021.02.14.

1./ A mai vasárnap könyörgő nap a világ éhezőiért.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

3./ Szerda HAMVAZÓ SZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE!
SZIGORÚ BÖJTI NAP - tartózkodunk a húsétel fogyasztásától, 21 és 60 év között pedig csak háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól.

A nagyböjti idő pénteki napjai is hústilalmi napok! – Próbáljuk e napokat böjtben megtartani!

4./ Hamvazó szerdán itt templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise, melynek keretében hamuszentelés és hamvazás.

Az Istentiszteleti Kongregáció rendelkezése szerint az idei évben a hamvazást úgy végezzük, hogy a hamu megáldása után a pap csak egyszer monda el a hamvazás alatti felszólítást:

„Emlékezzél ember – porból vagy és porrá leszel!”

Ezt követően hamut hint a jelenlévők fejére. A női testvéreknél csak úgy lehet megtenni, hogy arra az időre sapkájukat, kalapjukat leveszik fejükről. Kérjük tőlük ennek mostani megértését!

Szombaton este és vasárnap is a szentmise végén hamvazás lesz.

5./ A nagyböjti idő péntekjein délután 5 órakor kérem, hogy imádkozzák el itt a templomban a keresztutat.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 5. VASÁRNAP - 2021.02.7.

1./ A mai vasárnap a Balázs áldásban kérjük a vértanú Püspök közbenjárását a torokbaj és minden más testi betegséggel szemben.

2./ Csütörtök a Szűz Anya lourdesi megjelenésének ünnepe – egyben a betegek világnapja.
Remélhetően a vírus járvány mielőbbi megszűnése után lehetőségünk lesz a Betegek szentségének közös felvételére itt templomban szentmise keretében.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 4. VASÁRNAP - 2021.01.31.

1./ A héten kedd, február 2-a Urunk templomi bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe.
Templomunkban délután 5 órakor lesz szentmise és gyertyaszentelés.

2. Szerda Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. E naphoz kötődő Balázs áldásban a jövő vasárnap kérjük a vértanú püspök közbenjárását a torokbaj és minden más betegség ellen.
Közbenjárásában most különösen is bízunk és remélünk.

3./ Első pénteken 5 órakor szentmise, majd Szentségimádás.

4./ Szombaton 5 órakor, vasárnap ½ 11 órakor a szentmisék.

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 3. VASÁRNAP - 2021.01.24.

1./ A mai vasárnap Isten Igéjének vasárnapja – egyben a Keresztény egységhét zárása.

2./ Szentmisék templomunkban a szokott és hirdetett rendben:

kedd – reggel 8 óra
szombaton – délután 5 óra
vasárnap pedig ½ 11 óra

Kertész Péter atyaÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - 2021.01.17.

1./ A mai vasárnaptól templomunk vasárnapi szentmiséje ½ 11 órakor kezdődik.

E mai vasárnap a Keresztény Egységhét kezdete is. Az idei évben „szűkebb” formában tartjuk meg itt Csepelen is. Katolikus részről hétfőn este 6 órakor a Jézus Szíve templomban lesz közös imádság.

2./ Kedd reggel 8 órakor szentmise. E nap Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

3./ Szerda Szent Fábián és Sebestyén ünnepe. Szent Sebestyénhez kötődik őseink fogadalma a pestis járvány megszűnéséért. Most is van miért kérni az ő segítő és oltalmazó közbenjárását.

Csütörtök Szent Ágnes vértanú ünnepe. – Shvoy Lajos püspök atya halál évforduló napja – ( + l968. )

Péntek Boldog Batthyány Strattmann László emlékezete.

4./ Szombaton délután 5 órakor – vasárnap pedig ½ 11 órakor a szokott szentmisék.

A jövő vasárnap a Keresztény Egységhét zárása. Ferenc pápa erre az Évközi 3. vasárnapra tette új megemlékezésként az ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJÁT.

Kertész Péter atya
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2021.01.10.

1./ A mai vasárnapon emlékezzünk mindannyian saját keresztelésünkre is, ami istengyermeki életünk kezdete volt. Legyünk ehhez mindig méltók!

2./ A jövő vasárnaptól a délelőtti szentmise fél órával később, tehát ½ 11 órakor kezdődik, mivel Püspök atya ideiglenes jelleggel Zámbó Károly atyát helyettesítésre küldte.
Kérem a megértést, mert így tudom biztosítani, hogy mindkét templomban meglegyenek a vasárnap délelőtti szentmisék.

A kedd reggeli és szombat délutáni szentmisék a szokott időben maradnak.

3./ Várom az elsőáldozásra, az esetlegesen elmaradt keresztelésekre, az őszi bérmálásra és az ez évre tervezett házasságra készülők jelentkezését.

Kertész Péter atya
KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA - 2021.01.03.

1./ Ma  vasárnap Jézus Szent Nevének emlékezete is.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise

3./ Szerda, január 6-a VIZKERESZT ünnepe – parancsolt ünnep. Itt délután 5 órakor lesz a szentmise és az ünnepélyes vízszentelés.

Tekintettel a munkanapra a Szent Imre téri templomban kedden este 6 órakor az ünnepre elővételezett szentmise. Szerdán ott reggel ½ 8, ½ 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék

4./ A hitoktatókon keresztül várjuk az elsőáldozásra, elmaradt keresztelésre vagy az őszi bérmálásra való jelentkezést.

Kertész Péter atyaSZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - 2020.12.27.

1./ Ma Szent Család vasárnapja van mely nap egyben Szent János apostol ünnepe. Szentmisénk végén bort szentelünk.

2./ Hétfőn az aprószentekre emlékezünk. Engeszteljünk az el nem fogadott életekért.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.

4./ Csütörtök Szent Szilveszter napja. Az 5 órai szentmise keretében tartjuk meg az év végi hálaadást.

5./ Péntek újév napja – parancsolt ünnep. Szentmise délelőtt 10 órakor.
E nap egyben első péntek. Remélve, hogy ez évben már megtarthatjuk hazánkban az Eucharisztikus Kongresszust, kezdjük első pénteki nagy kilencedet Jézus Szíve szándéka szerint. Január és szeptember hónapjaihoz kapcsolódva.
Újév napjára tekintettel e napon most délutáni külön szentségimádást nem tartunk.

6./ Szombaton 5 órakor, vasárnap 10 órakor szentmise.

7./ Várom azon jegyespároknak jelentkezését, akik a jövő esztendőben szeretnének házasságot kötni. Kérem, hogy akiknek ez évben elmaradt a vírus járvány miatt az esküvőjük, időpont egyeztetésre keressenek fel.

Kertész Péter atyaADVENT 4. VASÁRNAPJA - 2020.12.20.

1./ A Szent Imre téri Betlehemnél ma délután 4 órakor lesz a negyedik adventi gyertya gyújtása.

2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise lesz.

3./ Szerdán reggel 6 órakor lesz a Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban az utolsó adventi hajnali szentmise.

A karácsonyi ünnepkörben templomunk miserendje:

december 24-én – Karácsony vigília napján délután 5 órakor lesz az előre hozott „éjféli” szentmise

december 25, 26 és 27-én – Karácsony és Szent Család ünnepnapjain, valamint január 1-jén, Újév napján délelőtt 10 órakor lesz a szentmise

december 31-én – Szilveszter napján pedig délután 5 órakor tartjuk szentmise keretében az év végi hálaadást.

A hirdetőtáblán, az Egyházközségek honlapjain, valamint a Csepeli Hírmondóban olvasható részletesen is, hogy a csepeli katolikus templomokban mikor lesznek karácsony ünnepkörében a szentmisék.

Kertész Péter atyaADVENT 3. VASÁRNAPJA - 2020.12.13.

1./ Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án Ferenc pápa meghirdette a Szent József évet 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig. Hozzá hasonlóan mi is bizalommal forduljunk a Szent Család Gondviselő Őre, az Egyház védőszentje felé.
Boldog IX. Piusz pápa 150 ével ezelőtt, 1870. december 8-án nevezte meg így Szent Józsefet: - az Anyaszentegyház oltalmazója.

2./ A Szent József év meghirdetésével az ádventi idő mai harmadik vasárnapja való az örvendezés vasárnapja lett, amikor meggyújtottuk az ádventi koszorú harmadik gyertyáját.
A Szent Imre téri Betlehemnél délután 4 órakor lesz a gyertyagyújtás.

3./ Kedden reggel 8 órakor szentmisénkben a boldoggá avatott Brenner Jánosra emlékezünk. E napon mécses gyújtunk a Brenner János téren álló szobránál.
Ezen a napon kezdődik karácsony ünnepe előtt a Szállást keres a Szent Család ima kilenced is.

4./ Szombaton az esti szentmise előtt, vasárnap pedig a 10 órai szentmise kezdetekor gyújtjuk meg az ádventi koszorú negyedik gyertyáját.

5./ A mostani vírus időszakra tekintettel előre jelezzük, hogy itt a Királyerdei templomban

december 24-én – Karácsony vigília napján
délután 5 órakor lesz az előre hozott „éjféli” szentmise

december 25, 26 és 27-én – Karácsony és
Szent Család ünnepnapjain, valamint január 1-jén, Újév napján délelőtt 10 órakor lesz a szentmise

december 31-én – Szilveszter napján pedig
délután 5 órakor tartjuk szentmise keretéven  az év végi hálaadást.

Mivel nem tudni, hogy esetlegesen milyen további intézkedések, „lazítások” vagy „szigorítások” lesznek az ünnepekre, így előre tudjuk jelezni és rögzíteni szentmiséin időpontjait.

A hirdetőtáblán, valamint a Csepel Belvárosi és Királyerdei Egyházközségek honlapjaink olvasható részletesen is, hogy a csepeli katolikus templomokban hogyan lesznek karácsony ünnepkörében a szentmisék.

6./ Ismételten megköszönöm a kedves hívek templomi perselyadományait, valamint az egyházi hozzájárulások juttatását, ami ezen időkben is biztosítja a templom és plébánia működését.


Kertész Péter atyaKARÁCSONY  ÜNNEPKÖRÉNEK SZERTARTÁSI RENDJE CSEPEL KATOLIKUS TEMPLOMAIBAN

A mostani nehéz és bizonytalan helyzetre szeretnék előre jelezni kedves híveinknek a karácsonyi ünnepkörre előre tervezett templomi szolgálataink – szentmiséink rendjét, amit kérünk hogy fogadjanak megérftéssel.

DECEMBER 24. –  KARÁCSONY VIGILIA NAPJA
Belváros – Szent Imre tér
14 óra – vigília mise
18 óra – előre hozott „éjféli” szentmise

Béke tér – Jézus Szíve templom
15 óra – Betlehem nyitása
18 óra – előre hozott „éjféli” szentmise

Királyerdő
17 óra – előre hozott „éjféli” szentmise

DECEMBER 25, 26 és 27. – KARÁCSONY ÜNNEPEI és SZENT CSALÁD VASÁRNAP
valamint JANUÁR 1. – ÚJÉV NAPJA
a szokott vasárnapi miserend – Belváros:  ½ 8, ½ 10, ½ 12, és 18 óra
Jézus Szíve templom: 7, 9, 11 és 18 óra
Királyerdő: 10 óra

DECEMBER 31. – SZILVESZTERI ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Belvárosban és a Jézus Szíve templomban – 18 órakor
Királyerdőben – 17 órakor

Kertész Péter és Kispál György
csepeli plébánosokADVENT 2. VASÁRNAPJA - 2020.12.6.

1./ Köszönet a Szent Erzsébet ünnepéhez kötődő karitász gyűjtésért, melynek összege itt templomunkban 70.000.- forint volt.

2./ Az adventi időben a Szent Imre téri templomban minden hétköznap – reggel 6 órakor roráté szentmise van.

3./ Itt templomunkban e héten kedden, mely nap a Szeplőtelen fogantatás ünnepe -  délután 5 órakor lesz szentmise, melyet temetési évforduló napján Ágoston atyáért ajánlunk.

4./ A szombati és vasárnapi szentmisék a szokott rendben és időben.

5./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra a járvány időszakában! Az előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást. Ügyeljünk a méltó,  kézből történő szentáldozásra!

Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást. Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!
Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért.

Kertész Péter atyaADVENT 1. VASÁRNAPJA - 2020.11.29.

1./ A mai vasárnap  az új egyházi év kezdete. A szombati és vasárnapi szentmisék kezdetekor ünnepélyesen gyújtjuk meg itt a templomban az adventi koszorú gyertyáit.

2./ A Szent Imre téri templomban minden hétköznap – szombati napokon is reggel 6 órakor roráté szentmise van.

Itt templomunkban e héten kedden 8 órakor és első pénteken délután 5 órakor lesz szentmise, majd az első pénteki Szentségimádás.

A szombati és vasárnapi szentmise a szokott rendben.

4./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra a járvány időszakában! Az előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást. Ügyeljünk a méltó, kézből történő szentáldozásra!
Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást.
Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!

Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért.

5./ A Szent Imre téri templomnál a mai vasárnap a szentmisék időszakában az Etalon kiadó kiadványai kaphatók.

6./ Előre jelezzük, hogy december 8-n, a jövő hét keddjén Ágoston atya temetési évforduló napján nem reggel, hanem délután 5 órakor lesz szentmise, melyet érte ajánlunk fel.

Kertész Péter atyaKRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA - 2020.11.22.

1./ A mai vasárnap KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE, az egyházi év utolsó vasárnapja.
Szent Erzsébet ünnepét követően pedig a mai nap templomi adományait a karitász munka támogatásához ajánljuk fel.
E gondolathoz tartozik Borbély Lénárd polgármester úr levele, felhívása is – mely olvasható lesz a hirdetőtáblán is.

2./ A jövő vasárnap már az új egyházi év kezdete. Szombaton az esti szentmise kezdetekor és az ádventi vasárnapokon ünnepélyesen gyújtjuk meg itt a templomban is az adventi koszorú gyertyáit.

3./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra a járvány időszakában! Az előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást. Ügyeljünk a méltó,  kézből történő szentáldozásra!
Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást.
Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!

4./ Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, valamint e hónapban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára felajánlható búcsúnyerés szándékával is.


Kertész Péter atya „EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETET”

Az idei esztendőben a koronavírus járvány miatt a csepeli önkormányzat nem rendezi meg a hagyományossá vált Szent Erzsébet Jótékonysági Bált, melynek célja évek óta a rászoruló vagy hátrányos helyzetű családok, közösségek támogatása.
Kérem, legyen partnerem és csatlakozzon Ön is a jótékonysági akcióhoz, hogy minél több szempár ragyogjon és jóleső boldogság töltse el az ajándékozott és ajándékozó szívét! A mottó „egy cipősdoboznyi szeretet!”

Mit kell tennie?
Egy jó állapotban lévő cipősdobozt töltsünk meg ajándékokkal (játék, iskolai eszközök, édesség, higiéniai eszközök stb.). Fontos, hogy a feldíszített dobozra írja rá, milyen korú lánynak/fiúnak szánják a meglepetést. Az akció keretében lehetőségük van tartós élelmiszercsomag összeállítására is. Kérjük, hogy az ajándékdobozra vagy az élelmiszercsomagra írják rá: „Szent Erzsébet – Csepel” Az összeállított cipősdobozokat vagy az élelmiszercsomagokat 2020. december 15-ig Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata portáján (Csepel, Szent Imre tér 10.)van lehetőségük leadni. A szeretet mindenkié!

Csepel, 2020. november 16.
Segítségét, támogatását megköszönve: Borbély Lénárd polgármester

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - 2020.11.15.

1./ Kérem, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra! A járvány időszakára előírt védekezéseket tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást.
Aki életkora, vagy éppen betegség miatt nem tud részt venni a szentmiséken, a médiákban közvetített szentmiséken keresztül is lélekben csatlakozhat és végezzen lelki szentáldozást.
Itt a templomban pedig ügyeljünk a kézből történő és méltó szentáldozásra!

2./ Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, valamint e hónapban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára felajánlható búcsúnyerés szándékával is.

3./ A mai vasárnap Ágoston atya halálévforduló napja.
Temetése évforduló napján – december 8-án is szentmisét ajánlunk érte.

4./ A héten Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Így a jövő vasárnap tartjuk a szokásos karitász gyűjtést.

5./ A jövő vasárnap egyben az egyházi év utolsó vasárnapja – KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE. E nap előestéjén, tehát szombaton az előző esztendőhöz hasonlóan az Eucharisztikus Kongresszusra készülve az esti szentmise után Szentségimádást tartunk, Így csatlakozva az országos, de mondható világviszonylatban is tartandó Szentségimádáshoz.
Aki azonban személyesen nem tud jelen lenni, otthon végzett imáival is csatlakozhat az imádkozók közösségéhez.


Kertész Péter atyaÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  - 2020.11.08.

1./ Kérem, hogy egymás egészségét is tiszteletben tartva a vírus időszakára előírt védekezések tartsuk be - az arcmaszk viselését, a távolságtartást.
Legyen gondunk a méltó kézből történő szentáldozásra!

2./ Szentmiséinkben imádkozunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, valamint e hónapban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára felajánlható búcsúnyerés szándékával.MINDENSZENTEK ÜNNEPE - 2020.11.01.

1./ MINDENSZENTEK  NAPJÁN az üdvözült lelkekre emlékezünk.
A korona vírus járványára tekintettel ez évben e nap délutánján a temetőben nem lesz szentmise.
A Szent Imre téri templomban az esti szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk a halottak esti megemlékezést. Előtte ½ 6 órakor első vasárnapi szentséges litánia lesz.

2./ HALOTTAK  NAPJÁN itt a Királyerdei templomban reggel 8 órakor és délután 5 órakor lesznek szentmisék.
E napokban a halottakért nyerhető búcsút az Apostoli Szentszék a következők szerint módosította – terjesztette ki: (ld. mellékelve)

3./ Kedden reggel és első pénteken is lesznek a szokott rendben a héten szentmisék.

4./ Köszönet az október hónapban megtartott gyűjtések adományaiért.
A Péter-fillér gyűjtése 40.350.- forint volt. a Missziós gyűjtés pedig 59.970.- forint.A halottak napi búcsú elnyerésének lehetősége

Az Apostoli Penitenciária rövid dekrétumot tett közzé, mely a világjárvány rendkívüli körülményeire alkalmazza a mindenszentek és halottak napja ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének feltételeit.
Az Apostoli Penitenciária Ferenc pápa különleges rendelkezése révén elrendeli erre az évre: a teljes búcsút, melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért, kiterjesztik a hónap végéig.
November 2-án, halottak napján, az elhunyt lelkekre való emlékezés kapcsán teljes búcsút nyerhetnek azok, akik templomot látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. E búcsú elnyerhető november hónap bármelyik napján.
Az idősek, a betegek és mindazok, akik súlyos oknál fogva nem hagyhatják el a lakásukat, a szokásos feltételeket elvégezve: a szentgyónást, a szentáldozást és a Szentatya szándékára végzett imádságot, teljes búcsút nyerhetnek. Az imádság – Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végezve, az elhunytakért fohászkodva – lehet rózsafüzér imádság, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, az elhunytakért végzett egyéb imádság, vagy az Istennek felajánlott irgalmasságcselekedet, felajánlva életünk fájdalmait, nehézségeit.
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2020.10.25.

1./ A héten a szentmisék a szokott rendben.

2./ Szombaton végezzük az utolsó októberi közös rózsafüzért.

3./ A jövő vasárnap MINDENSZENTEK ÜNNEPE. Itt délelőtt 10 órakor lesz szentmise.

A korona vírus járványára tekintettel ez évben Mindenszentek napján délután a temetőben nem lesz szentmise.
A Szent Imre téri templomban az esti szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk a halottak esti megemlékezést. Előtte ½ 6 órakor első vasárnapi szentséges litánia lesz.

4./ HALOTTAK NAPJÁN itt a Királyerdei templomban reggel 8 órakor és délután 5 órakor lesznek szentmisék.

5./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2020.10.18.

1./ A mai vasárnap perselyadományait a missziók javára juttatjuk.

2./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - 2020.10.11.

1./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

2./ A jövő vasárnap MISSZIÓS  VASÁRNAP, amikor perselyadományaikat a missziók munkájának segítéséhez ajánljuk.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP - 2020.10.04.

1./ A mai vasárnap hálát adunk az év terményeiért és tartjuk az elmaradt Péter-fillér gyűjtést.

2./ Október hónapban azokon a napokon, amikor szentmisék vannak, közösen imádkozzuk a rózsafüzért, melyet ajánljuk fel a most terjedő járvány mielőbbi megszűnéséért is.
Őseink is ezt tették az ő korukban tapasztal járványok idején.

3./ A jövő évi naptárak, kalendáriumok kaphatók.

Külön figyelmükben ajánlom Katona István ny. egri segédpüspök atya kiadásában megjelent Szent Fausztina nővér életét és lelkiségét bemutató könyvet, akinek ünnepét Ferenc pápa az egész világra kiterjesztette október 5-i  megemlékezéssel.
Szent Fausztina nővér képét pedig azoknak ajánlom különösen, akik rendszeresen imádkozzák az Irgalmasság rózsafüzérét is.ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP - 2020.09.27.

1./ Örömmel emlékeztünk meg az elmúlt vasárnap az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójáról.

Egyben megköszönöm a kedves hívek adományait a Szentföld javára tartott gyűjtéshez, melynek összege 36.060.- forint volt.

2./ A héten kedden reggel szentmise.

3./ Október a rózsafüzér hónapja, melyet szentmiséink előtt imádkozunk. Így pénteken, mely első péntek -  az Oltáriszentség előtt, a szombat esti, majd a vasárnap délelőtt szentmisék előtt.

E hónapban legyen a Szentolvasó imádságának egyik közös szándéka a mostani világjárványtól való szabadulásunk, a világ elsődlegesen lelki gyógyulása, Istenhez térése.

4./ Mivel az apostolfejedelmek ünnepéhez kötődő Péter-fillérek gyűjtése is elmaradt, a világegyház ezt október első vasárnapján, vagyis a jövő vasárnap tartja meg. 
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - 2020.09.20.

1./ Örömteli és hálaadó szívvel emlékezünk meg a mai nap ünnepi szentmiséjében az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójáról.

Köszönet mindazoknak, akik ez időben sokat tettek, ha kellett küzdöttek e templom felépítéséért vagy azóta is gondját viselik és előkészítették e jubileum méltó megünneplését.

2./ Ugyancsak köszönet azoknak, akik részt tudtak venni a Tamariska dombi keresztút járáson.

A három Csepeli Katolikus Plébánia nevében a héten 600.000.- forintot juttattam el az Önkormányzatnak hozzájárulásunkként a helyreállítási munkák költségeihez.
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - 2020.09.13.

1./ Köszönet az elmúlt vasárnapi gyűjtés adományaiért a megrongált Tamariska dombi kálváriához, melynek összege itt templomunkban 90.150.- forint volt.

2./ A mai -  szombat esti szentmise után szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, hogy tekintsék meg a Csepel-Királyerdei Egyházközség alapítására, életére visszaemlékező filmet és tekintsék meg a készült kiállítási anyagot, mely a további napokban is megtekinthető lesz.

A jövő vasárnap pedig 10 órára hívjuk és várjuk a kedves híveket az egyházközség 80 éves fennállása alkalmával felajánlott hálaadó szentmisére.

3./ Szentatyánk kérése szerint a nagyböjti időben elmaradt gyűjtést a Szentföld javára a mai vasárnap tartjuk meg adományaink felajánlásával és e célra történő továbbításával.

4./ A mai vasárnap tartja egyházmegyénk a bodajki zarándoklatot, melynek keretében a felújított kegyhely megáldása is történik.

Kedves Hívek!

Mindenekelőtt megköszönjük a három Csepeli Katolikus Plébánia Híveinek adományait a megrongált Kálvária helyreállításához. Az adományok összege 596.650.- forint volt, melyet továbbítani fogunk az Önkormányzatnak, akik a helyreállítás munkáit koordinálják.
Ahogy a korábbiakban jeleztük, szeptember 14-én, hétfőn - SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPÉN este 6 órakor közös keresztutat imádkozunk a Tamariska dombi kálváriánál.
Akik részt tudnak és kívánnak lenni, kérjük, hogy szájmaszkot viseljenek és a kellő távolságot tartsák meg egymástól.
Akik nem tudnak jelen lenni, vagy e helyzetben nem kívánnak jelen lenni, kérjük, hogy otthonukban végezzék lélekben velünk együtt a keresztút imáját akár saját gondolattal, vagy a Hozsanna énekkönyvben található imaszöveg szerint.

Imádságos köszöntéssel
Kertész Péter és Kispál György plébánosok

Csepel, 2020.09.13.

KÁLVÁRIA ADOMÁNYOK: BELVÁROS: 292.000.-; CSILLAGTELEP: 214.500.-; KIRÁLYERDŐ: 90.150.-
Összesen: 596.650.-
Bp. Csepel, 2020.09.06-i gyűjtés


ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP - 2020.09.06.

1./ A mai vasárnap perselyadományait Csepel katolikus egyházközségei a megrongált kálvária helyreállítási munkáihoz ajánlják fel, melynek szervezését a Csepeli Önkormányzat vállalta és végzi.

2./ Kedd – Kisboldogasszony ünnepe, Reggel 8 órakor ünnepi szentmise.

3./ Szerdán délután 5 órakor Lach Edéné hamvainak beszentelése szentmise keretében.

4./ Szombaton délután 5 órakor a vasárnapra elővételezett szentmise,
majd azt követően az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójára emlékezve filmvetítés és kiállítás megnyitása lesz.

– Az ünnepi szentmise e jeles évfrodulóra szeptember 20-án, vasárnap 10 órakor.

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP - 2020.08.30.

1./ Hétfőn 5 órakor a szeptember 5-i elsőáldozásra készülő fiúkat és testvérpárokat várom próbára a Szent Imre téri templomba.

2./  A héten megkezdődik az iskola – remélhetően a hit és erkölcstan órák is mihamarabb rendeződnek az órarendekben. Szeretettel várjuk e foglalkozásokra a gyermekeket iskolájukban.

Az óvodai hittan oktatás október hónapban kezdődik.

3./ A héten első péntek, délután szentmise és Szentségimádás.

4./ A Szent Imre téri Kisboldogasszony templom búcsúját tartjuk a jövő vasárnap a fél 10 órai szentmisén, mely egyben a tanévnyitó Veni Sancte is lesz a gyermekeknek. A szentmise végén a templom téri keresztnél rövid ima, szentségi áldás lesz, majd alkalmas idő esetén rövid műsorral köszöntjük templomunk búcsú napját.

5./ A Királyerdei Egyházközség alapításának 80. évfordulójára pedig szeptember 12-én az 5 órai szentmise utáni vetítéssel, majd szeptember 20-án, vasárnap a 10 órai ünnepi szentmisével emlékezünk.2020.08.20.

Megdöbbenve értesültünk, hogy Csepelen, a Tamariska dombon ismételten megrongálták a Kálvária stációit / a 10., 11., 13. és 14. állomásokat/.

Az Önkormányzat szervezésében felállított keresztút helyreállítását az Önkormányzat vállalta magára, de szükségesnek és méltányosnak érezzük, hogy katolikus egyházközségeink is hozzájáruljanak e munkálatokhoz.

Ezért szeptember első vasárnapjára – szeptember 6-ra a három Csepeli Katolikus Egyházközségben közös gyűjtést hírdetünk meg, melyhez bizalommal kérjük a kedves hívek támogató hozzájárulását.

Egyben hívjuk a kedves híveket, hogy szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéneste 6 órakor engesztelő lelkülettel közös kereszut járást végezzük a Tamariska dombi kálváriánál, még akkor is, hogy ha  a helyreállítási munkák addigra nem készülnek el.

Budapest Csepel, 2020. 08.20. – Szent István király ünnepén

Kertész Péter és Kispál György
csepeli  plébánosokÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - 2020.08.16.

A szokott heti szentmisék mellett kiemelkedő ünnepünk csütörtök, augusztus 20.  –  országalapító Szent István királyunk ünnepe.
E napon10 órakor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz.ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - 2020.08.09.

1./Kedden emlékezünk Székelyfi Pál atya halálának 22. évfordulójára. E napon reggel 8 órai szentmisénket ajánljuk érte.

E napon – kedden este 6 órára szeretettel hívom a Képviselőtestület tagjait rövid megbeszélésre – az Egyházközség alapításának 80 éves évfordulójára készülve.
Kérem, hogy a meghívó levelet a sekrestyében olvassák el, és tudomásulvételét aláírásukkal igazolják.

2./ Szombat NAGYBOLDOGASSZONY, Szűz Mária mennybevételének ünnepe.
Délelőtt 10 órakor és este 5 órakor is lesz szentmise.


ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP - 2020.08.02.

A hét szokott miserendje az első pénteki délutáni szentmisével, szentségimádással bővül.

A hét szentmiséi a szokott rendben:

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP - 2020.07.26.

1./ A mai vasárnap Szent Anna és Szent Joachim – Urunk Jézus nagyszüleinek ünnepe.

Mi a nagyszülőkre, a nagymamákra és nagyapákra emlékezünk imádságos szívvel. Megköszönve és kérve továbbra is családjuk iránti szeretetüket.

2./ A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - 2020.07.19.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra


ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - 2020.07.12.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra

Most már vissza kell térnünk a vasárnapi szentmiséken való személyes részvételre és lehetőségünk van a személyes szentgyónások végzésére is.

A hét kedves ünnepe csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony napja.


ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP - 2020.07.05.

A hét szentmiséi a szokott rendben

kedd – reggel 8 óra
szombat – délután 5 óra – elővételezett szentmise
vasárnap – délelőtt 10 óra

Most már vissza kell térnünk a vasárnapi szentmiséken való személyes részvételre és lehetőségünk van a személyes szent gyónások végzésére!


ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP - 2020.06.28.

1./ Hétfőn – Szent Péter és Pál apostolok ünnepén reggel 8 órakor is lesz szentmise.

2./ Kedden ugyancsak reggel 8 órakor szentmise.

Délután 6 órakor pedig a Képviselőtestület tagjait hívom rövid megbeszélésre, tájékoztatásra az elmúlt időszakra visszatekintve.

Kérem, hogy aki közülük jelen van, a sekrestyében aláírásával jelezze a meghívás elfogadását.

3./ A héten első péntek, délután 5 órakor szentmise majd Szentségimádás.

4./ Szombaton a szokott időben délután 5 órakor, de a jövő vasárnaptól vasárnaponként csak délelőtt 10 órakor lesz szentmise – visszatérve a járvány előtti időszakra.


ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2020.06.21.

A vírus járvány enyhülése miatt a továbbiakban nem kötelező a szentmisék alatt a szájmaszk használata. Bekapcsolódhatunk a szentmise énekeibe. Továbbra sem használunk szentelt vizet. Elmarad a béke köszöntés kézfogása. Kézből történik méltóképpen a szentáldozás. Az adományok gyűjtése a szentmisék végén történik.

1./ Hétfőn este 6 órakor a Szent Imre téri templomban folytatódik a jegyes kurzus.
2./ Szerdán - Keresztelő Szent János ünnepén Székesfehérváron pap és diakónus szentelés lesz a Prohászka templomban még csak a papaság és a szentelendők rokonságának részvételével.
3./ Szombaton Szent László királyra emlékezünk.
4./ Szentmiséink rendje a héten:
- kedd - 8 óra
- szombaton - délután 5 óra
- vasárnap 8 és 10 óra


ÚRNAPJA - 2020.06.14.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken. Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.
Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor.
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze.
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

1./ Úrnapján ma nem tudjuk a szokásos körmenetet megtartani. Ezért a reggel 8 órai szentmise végén itt a templomban az első és második oltár evangéliumi szakaszaival, könyörgéseivel emlékezünk és kérjük a Szentségi Jézus áldását.
A 10 órai szentmise végén pedig a harmadik és negyedik oltár szertartásait végezzük.
2./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.
3./ Mivel e hét péntekje JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE – délután 5 órakor is lesz szentmise, majd elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - 2020.06.07.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken. Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.
Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor.
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze.
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

1./ Kedden reggel 8 órakor szentmise.
2./ A NEK tervezett programja szerint Úrnapja előtt, 13-re, szombatra országos szentségimádás szerveződött, amely megtartásra is került. Így templomunkban szombat 5 órai szentmise után szentségimádást tartunk.
3./ A jövő vasárnapi úrnapi körmenet megtartására még nincs lehetőség.
Így itt templomunkban a 8 órai szentmise végén az első két oltár evangéliumi szakaszaival és a könyörgésekkel emlékezünk, a 10 órai szentmise végén pedig a 3. és 4. oltár evangéliumi szakaszait olvassuk és részesülünk a szentségi áldásban.
PÜNKÖSD  VASÁRNAPJA - 2020.05.31.

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.

Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor. Lehetőségek szerint figyelemmel tartsuk be!
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze. (Erre ne csak a szentmisék alatt figyeljünk, hanem az azt követő litánián is!)
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Ha egy áldoztató van, akkor egyes sorba kövessük egymást, ha lehetőség van több áldoztató lesz, és akkor a hozzánk közelebb eső áldoztatóhoz menjünk. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:
szombaton  5  órakor  elővételezett  szentmise,
vasárnap  pedig  reggel  8  és  délelőtt  10  órakor.

Továbbiakban hétköznapokon kedden  reggel 8 és majd első pénteken délután 5 órakor.

1./ Pünkösd ünnepe az Egyház születésnapja. A mai vasárnap egyben a hősök vasárnapja is.
A 10 órai szentmise végén imádkozzuk el közösen május hónap utolsó Máriát köszöntő litániáját.
2./ Pünkösd másodnapja – Szűz Mária az Egyház Anyja ünnep. Itt templomunkban délelőtt 10 órakor lesz szentmise.
4./ Csütörtökön Trianon 100 éves szomorú évfordulóján megszólalnak templomaink harangjai délután ½ 5 órakor.
5./ Szombaton 5 órakor, a jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján pedig reggel 8 és 10 órakor lesznek templomunkban szentmisék.URUNK MENNYBEMENTELE - 2020.05.24.

ÚJRA  EGYÜTT A  SZENTMISÉKEN !

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra.

Akár milyen kellemetlen, viselnünk kell a templomban a szájmaszkot. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására a padokban való helyfoglaláskor. Lehetőségek szerint figyelemmel tartsuk be!
Megyéspüspökünk kérése szerint a szentmiséken még a nép közösen ne énekeljen, az éneket a kántor végezze. (Erre ne csak a szentmisék alatt figyeljünk, hanem az azt követő litánián is!)
Az áldoztatás továbbra is kézbe történik. Itt is figyeljünk a távolság megtartására. Ha egy áldoztató van, akkor egyes sorba kövessük egymást, ha lehetőség van több áldoztató lesz, és akkor a hozzánk közelebb eső áldoztatóhoz menjünk. Természetesen a szentáldozáshoz jövet a szájmaszkot levesszük. Bal kezünkből „trónust” készítünk, majd ott az áldoztató előtt jobb kézzel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget.
A szentmisék alatt adomány gyűjtés nincs. Amikor a templomból távozunk, akkor helyezünk ki kosarat, amelybe tegyük felajánlott adományainkat.

Ezen időszakban templomunk miserendje vasárnapra érvényesen:

szombaton 5 órakor elővételezett szentmise,
vasárnap pedig reggel 8 és délelőtt 10 órakor.

Továbbiakban hétköznapokon kedden reggel 8 és majd első pénteken délután  5 órakor.
A szentmisékhez kapcsolódóan májusi litániát végzünk.A Szent Imre téri Kisboldogasszony templom miserendje vasárnap: ½ 8, ½ 10, ½ 11 csendes szentmise, ½  12, du. 3 és este 6 óra.
Az Egyházközség facebook (fészbuk) oldalán még megtartjuk a vasárnap délután 3 órai szentmisét, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia
Hétköznapi miserendünk: Hétfő, kedd és szerda reggel 7 óra, Csütörtök, péntek és szombat (elővételezett szentmisével) este 6 óra.
Május hónapban a hét első napjaiban a reggeli szentmisét, a hét második felében pedig az esti szentmisét követően végezzük a litániát, - vasárnap pedig a délután 3 órai szentmise végén.

Szeretném megköszönni az ezen időszakban is eljuttatott adományokat, egyházi hozzájárulásokat, melyre igen nagy szükségünk van, hiszen két jelentős hónap adományai maradtak el.

A karantén miatt félbe maradt jegyes oktatásokat június hónapban folytatjuk majd a templomban, melynek időpontjáról az érintetteknek értesítést küldök. Rövidesen az elsőáldozásra készülőket is összehívom a templomba. Részükre is email értesítést küldök, úgy, amint felkerestem őket a NEK ez évi elmaradása miatt az új hely és időpont jelzésével.

KERTÉSZ PÉTER plébánosÚJRA  EGYÜTT A  SZENTMISÉKEN ! - 2020.05.17.

Kedves Testvérek!

Örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, hogy újra együtt lehetünk templomainkban a szentmiséken.
Figyelemmel kell azonban továbbra is lennünk a járványügyi előírásokra. Ügyelni kell egymás között a távolság betartására és akár milyen nehéz is elviselni a szájmaszk használata.
A Szent Imre téri Kisboldogasszony templomban május 21-én, csütörtökön kezdjük meg a megszokott szerinti hétköznapi szentmiséket. Mivel e nap Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetelének napja, délután 5 órakor hálaadó szentségimádást tartunk a májusi litániával, majd 6 órakor a napi szentmisét. Ugyan így pénteken este 6 órakor szentmise, majd májusi litánia. Szombaton este 6 órakor pedig már a vasárnapi elővételezett szentmise.
Vasárnapi tervezett miserend, most még bővítve, hogy a távolságok megtartása miatt ne legyünk oly „zsúfoltságban”.
½ 8, ½ 10, ½ 11 csendes szentmise, ½  12 és este 6 óra.
Egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán még megtartjuk a  vasárnap délután 3 órai szentmisét,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Királyerdőben május 22-én, Szent Rita ünnepén délután 5 órakor tarjuk az első szentmisét.
Ezt követően szombaton délután 5 órakor, vasárnap pedig most a még „átmeneti” időben reggel 8 és 10 órakor lesznek szentmisék!
Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

KERTÉSZ PÉTER plébános


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA - 2020.05.17.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járványban örömmel fogadunk minden hírt a  mozgási lehetőségek szélesítéséről. Remélhetőleg pár nap múlva már a szentmiséken is együtt lehetünk hétköznapokon és vasárnapokon is, de mindenképpen figyelni kell azon előírások megtartására, melyet a hatóságok kérnek tőlünk, vagy amit az egyházi rendelkezések kérnek.  

Addig is alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, esetlegesen meg is nyitjuk,  hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek a templomba és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán bekapcsolódhatunk a  vasárnapi szentmiskbe délután 3 órakor,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május  hónapban, melyet különösen is Égi Édesanyánknak, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát  czentochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlékében.

Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Kedves Hívek!
Köszönet azok felé, akik e mindannyiunk számára nehéz időszakban sem felejtkeztek meg templomaink anyagi támogatásáról, hiszen ez időszakban is vannak kiadások az adományok „szűkössége” mellett is.

Kérem, hogy esetleges ügyekben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil telefonszámon.

Május 18-án, hétfőn emlékezünk Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára. Köszönjük meg a Gondviselésnek hogy nekünk adta Őt szolgálatában.

A héten lesz Áldozócsütörtök, majd pénteken Szent Rita ünnepe. A Királyerdei hívek külön is tisztelik és köszöntik őt!
Figyeljük az Egyházközségek honlapjait, melyeken keresztül jelezni fogom, hogy mikor és milyen időpontokban tudjuk kezdeni templomainkban a közös szentmiséket!

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA - 2020.05.10.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is megmarad szűkebb mozgási lehetőségünk, amelynek feloldását egyre inkább várjuk. Még nyilvánosan bemutatott szentmiséket, közösségi liturgiákat nem tarthatunk.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, esetlegesen meg is nyitjuk, hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Továbbra is egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán bekapcsolódhatunk a vasárnapi szentmisékbe délután 3 órakor, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május hónapban, melyet különösen is Égi Édesanyánknak, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát czentochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlétében.
Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Kedves Hívek!
Köszönet azok felé, akik e mindannyiunk számára nehéz időszakban sem felejtkeztek meg templomaink anyagi támogatásáról, hiszen ez időszakban is vannak kiadások az adományok „szűkössége” mellett is.
A közeli napokban egy nagy munkát kell elkezdeni a Szent Imre téri templomnál. A február végi vihar megbontotta a tetőt. Hosszú keresés után találtunk olyan vállalkozót, aki felvállalta e nem kis rizikóval együtt járó munkát a magasság miatt. A közel 4 millió forintba kerülő munkához bizalommal kérem majd segítségeteket.

Kérem, hogy esetleges ügyekben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 / 20-917-7598 mobil telefonszámon.
E héten, szerdán emlékezünk a Szűzanya fatimai jelenésére, szombaton pedig Nepomuki Szent János ünnepe lesz akinek Szent Imre téri szobránál mindannyiunk nevében mécsest gyújtunk.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA - 2020.05.03.

Kedves Testvérek!

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is megmarad szűkebb  mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát még tartani nem lehet.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom kapuját a szélvédő üveg ajtónál nyitva tartjuk, hogy az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre.

Magam - még mindig csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként  délután 3 órakor a bemutatott szentmisémhez kapcsolódhassanak,  mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Május  hónapban is, melyet különösen is Égi Édesanyánk, Szűz Mária köszöntésének szentelünk, imádkozom a rózsafüzért és az őt köszöntő Lorettoi litániát czestochowai kegyképe, illetve fatimai kegyszobra jelenlétében.

Magam már az elmúlt vasárnapra írt hirdetésemben kértem, hogy május hónapban családjainkban imádkozzuk majd – ha lehet közösségben – a Május Királynőjét köszöntő litániát. Később örömmel olvastam  Ferenc pápa levelét is, melyben így ír:

„Kedves Fivéreim és Nővéreim! Immár közel van május, amikor Isten népe különleges erővel fejezi ki Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan e hónapban otthon, a családban imádkozzuk a rózsafüzért. Ezt az otthoni jelleget, amelyre a világjárvány megszorításai kényszerítenek minket, lelki szempontból is meg kell becsülni. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér – imádság (és a Lorettoi litánia) szépségét otthon, május folyamán. Együtt is lehet imádkozni vagy személyesen – döntsék el az adott helyzet szerint… Van egy titka az imádkozásnak: az egyszerűség. Könnyű rátalálni…
…szemléljük együtt Krisztus arcát Mária édesanyánk lelkületével, amely még jobban lelki családdá egyesít bennünket, és segít a megpróbáltatás legyőzésében. Imádkozom értetek… imádkozzatok értem. Szívből köszönöm és megáldalak titeket.” – írja levelében Ferenc pápa.

Sajátos helyzetünk a velünk „karanténban” lévő Czentochowai Szűzanya kegyképe, akit a mai vasárnapon – anyák napján – amikor mi a Mennyi Édesanyával földi életünkben kapott édesanyáinkat is köszöntjük a lengyel néppel együtt, ma május 3-án úgy is tekintünk rá, mint Lengyelország Kirákynőjére – akihez imádságos lélekkel így fordulunk:
„Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért  hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt a továbbiakban is lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki szentáldozást – természetesen a szentmise közvetítése elején felindított, őszinte bűnbánattal – melyhez kapcsolódó imádságunk: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

A mai vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja, amikor papi hivatásokért is fordulunk hozzá imádságainkban. Ez imádságos kérés legyen szívünkben e hónap folyamán. Kérem, hogy esetleges ügyeikben – gondolok itt elsősorban a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil telefonszámon.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa
HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA - 2020.04.26.

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is szűkebb a mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát tartani nem lehet.
Alkalmas időjárás esetén a Szent Imre téri Kisboldogasszony templom főkapuját a szélvédő üveg ajtóig nyitva tartjuk, hogy legalább az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czestochowai Szűz Mária kegyképre mely látogatásoknak szinte naponként tanúja vagyok.
Magam, mint plébános minden nap csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként délután 3 órakor szentmisét közvetítsük, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

A továbbiakban is  elimádkozom a rózsafüzért Szűz Mária kegyképe előtt, akihez bizalommal forduljunk, mint Égi Édesanyánkhoz: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki áldozást – természetesen a szentmise közvetítés elején felindított, őszinte bűnbánattal. A lelki áldozáshoz kapcsolódó imádságunk legyen:Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

A mai vasárnap a jó termésért való imanap van. E nehéz időben is bizalommal kérjük a Gondviselőt, hogy most is, de az egész esztendőben jusson, legyen kenyér minden család asztalára.
A héten első péntek is lesz. A januárban megkezdett nagykilencedben ismét csak lelki szentáldozásban tudunk részesülne, de hiszünk és bízunk Jézus Szent Szívének irgalmas szeretetébe.
A napon kezdjük a májusi litániákat is – melyet végezzünk családjainkban a Loretoi litániát imádkozva.
Legyen a hónap első szombatja Mária szeplőtelen szívének ajánlva.

Kérem, hogy halaszthatatlan ügyekben – gondolok itt elsődlegesen a temetésekre – előzetesen telefonon keressenek – a 06 /  20 – 917-7598 mobil számon.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - 2020.04.19.

Kedves Hívek!

Szent II. János Pál pápa – immár 20 éve  - 2000. április 30-át, Húsvét II. vasárnapját az Isteni Irgalmasság vasárnapjává nyilvánította az egész Egyházban. E napon a szentek sorába emelte boldog Fausztina Kowalska nővért, akit az isteni irgalmasság apostolaként ismer az egész világ.

2005. április 2-án lépett a földi világból a mennyei hazába II. János Pál pápa. Ez a nap abban az esztendőben az Isteni Irgalmasság vasárnapját megelőző szombat este volt. Hisszük, hogy már akkor az Isteni Irgalmasság örök szeretetébe fogadta nagy apostolát, akit XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén a boldogok sorába, Ferenc pápa pedig 2014. április 27-én a szentek sorába iktatott.
Jelmondata: „TOTUS TUUS!” – „EGÉSZENT A TIÉD!” vonatkoztatta a Szűz Anyára, akinek Jézushoz hasonlóan hűséges gyermeke akart lenni és az is maradt. Az Égi Anya pedig megmutatta iránta oltalmazó szeretetét, amikor oly csodálatosan megmentette életét. Az a köszöntés pedig, amellyel megválasztásakor lépett a világ elé benne is mindenkorra megmaradt: „NE  FÉLJETEK!” A mai vasárnap szentmisénkben, majd azt követően az Isteni Irgalmasság rózsafüzérében és litániájában bizalommal fordulunk az Isteni Irgalmassághoz.

A „korona vírus” járvány miatt továbbra is  szűkebb a mozgási lehetőségünk. Templomainkban nyilvános szentmisét és bármilyen vonatkozású közösségi liturgiát tartani nem lehet. Alkalmas időjárás esetén a templom főkapuját a szélvédő üveg ajtóig nyitva tartjuk (Csepel Belváros), hogy legalább az erre járók egy rövid fohászra betérhessenek templomunkban és egy tekintetet vethessenek a nálunk „fogságban lévő” Czentochowai Szűz Mária kegyképre mely látogatásoknak szinte naponként tanúja vagyok. Magam, mint plébános minden nap csak „nép nélküli” szentmisét mutathatok be, de megpróbáljuk más templomokhoz hasonlóan és eddigi törekvésünket követni, hogy egyházközségünk facebook (fészbuk) oldalán vasárnaponként  délután 3 órakor szentmisét közvetítsük, mely elérhető: Bp. XXI. Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

A továbbiakban is  elimádkozom a rózsafüzért  Szűz Mária kegyképe előtt, akihez bizalommal forduljunk mint Égi Édesanyánkhoz: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért  hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

Maradjunk együtt lélekben és imádságban! A rádió, televízió vagy facebook oldalakon közvetített  szentmisékben végezzünk lelki áldozást – természetesen a szentmise közvetítés elején felindított, őszinte bűnbánattal. A lelki áldozáshoz kapcsolódó imádságunk legyen: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! – Ámen.

Esztendők óta már Csepel Belvárosban az Isteni Irgalmasság vasárnapján, Királyerdőben pedig a rá következő vasárnap történt a Betegek szentségének közös templomi kiszolgáltatása. Ez évben ezt most megtartani nem tudjuk, de a későbbiekben, amikor a „zártság” feloldódik, még nagyobb reménnyel, bizalommal és hittel várjuk az Úr Jézussal való találkozást e szentmisében – a szentségekben.

Imádságos köszöntéssel
KERTÉSZ  PÉTER - Budapest Csepel Belváros és Királyerdő plébánosa

Sokan e napokban már elkészítik adóbevallásaikat. Püspöki Karunk kéri, hogy adója 1 %-val támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait.Technikai szám: 0011. A Katolikus Egyház technikai számát adóbevallásukon azok is tüntessék fel, akik ténylegesen adófizetésre nem kötelezettek.
A második 1 % felajánlásával pedig támogassa a Katolikus Karitász szolgáló szeretetét. Adószáma: 19666275-1-43.

Szükséges ügyintézésre kérem, hogy keressenek az alábbi mb. számon: 06 / 20 / 917 – 7598

Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva