Az újság legelső száma 2011 szeptemberében jelent meg. Azóta számtalan kézirat, leírás volt benne olvasható, köztük riportok, beszámolók, a húsvéti és karácsonyi lelkigyakorlatokon, az egyházmegyei és az országos karizmatikus találkozón elhangzottak. Az évente megismétlődő međugorjei zarándoklatok, valamint rövidebb kirándulások is követhetőek voltak képekben és a résztvevők élménybeszámolói alapján. Időről-időre olvashatóak az egyházközség múltjával kapcsolatos történetek, a hozzájuk kapcsolódó képekkel és dokumentumokkal. Ugyanígy helyet kaptak benne a hittel kapcsolatos személyes vallomások, egyházközségünk ünnepei, és egyházközségünkön belül működő csoportok bemutatása.
Hosszan lehetne sorolni azokat a munkatársakat, segítőket, akik a kezdetektől részt vettek és vesznek a lap összeállításában, az egyes rovatokat vezetik, beszámolókat írnak, fotóznak, hangfelvételeket készítenek, segítenek a gépelésben, az ötletadásban, a leírtak ellenőrzésében és javításában. Hogy a felsorolásból ki ne maradjon senki - ami szinte lehetetlen - nem említünk neveket... Köszönjük szépen mindnyájuknak! Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak, hogy ez a lap megjelenhessen!

Az újság legelső számának elején ez volt olvasható: "Folyamatosan változó világunkban szükség van a megújulásra.
Egyházközösségünk a „nagy” katolikus egyház mása kicsiben. Ez a katolikus egyház az idők folyamán képes volt megújulni, időről-időre új lendületet és frissességet kapott.
Az elmúlt évek során templomunk sok külső változáson ment keresztül: tornyot építettünk, új orgonát és lámpatesteket szereztünk be, új szőnyegek kerültek a szentélybe, kicseréltük a nyílászárókat és szigeteltük az épület külső falát.
A külső átalakulás után itt az ideje a belső, lelki építkezésnek, melynek első „köve”, ez a kis újság.
A lap neve: Mária Szívében, mely utal arra, hogy plébániánk nevében is Neki van szentelve, és így mint gyermekei, az Ő szívében vagyunk mindannyian.
Elindításával célunk egyértelműen a közösség építés, egymás megismerése, lelki életünk elmélyítése. Az első keresztények idejében az apostolkodás szinte „magától” ment. A külső szemlélők látva a közösségben élők egymás és Isten iránti szeretetét vonzónak tartották azt, és csatlakoztak az egyházhoz.
Nekünk valami hasonló lenne a feladatunk… Hitelesen és életszerűen bemutatni kereszténységünket, hogy az mások számára is követendő legyen.
Testvérek, ezzel a kis kiadvánnyal valamit elkezdtünk, fogadják szeretettel a kezdeményezést és a lapot, hiszen Rólunk és Nekünk szól! A bevezetőben említett megújuláshoz és egyházközösségünk megerősödéséhez kérjük a Jóisten és a Szűzanya áldását!"

 
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva