Királyerdõ temploma

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Látogató, Isten hozta a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom honlapján!
Az oldal királyerdei közösségünk életét, hitét mutatja be és Isten házát, ahol együtt lehetünk. 
Észrevételeit, kérdéseit a kapcsolat menüpontban megadott e-mail címre várjuk, igyekszünk mielőbb válaszolni.
A Jászberényi templomban tartott szentmisén a csepel-királyerdei Mária Szíve Kórus a Jászberényi főtemplom kórusával együtt énekelte Horváth Ottó (1917-1975) Szent Rita tiszteletére írott háromszólamú vegyeskari miséjét, melyet először az Egyetemi templomban mutattak be 1963. május 14-én.
A szerzőt születésének 100. évfordulója alkalmából Jászberény városa posztumusz kitüntette a Szent Rozália-díjjal, s neve felkerült a Rozália-kápolna falán lévő márványtáblára a kitüntetettek közé. Az ünnepség és a díjátadó szeptember 3-án volt, s rá egy hétre, szeptember 10-én megvalósult a régen dédelgetett tervünk: együtt énekelhettük a Szent Rita misét a jászberényi főtemplom kiváló énekkarával.

Szent Rita mise, Jászberény, 2017 »
A Szent Rita mise Királyerdőn, a Mária Szíve kórus előadásában, 2013 »
A Jászkürt újság cikke: Igazgyöngyként szólt Szent Rita miséje

A Szent Rita mise hananyaga: Kyrie,Gloria - Sanctus, Benedictus - Agnus Dei

Püspöki szentmise az 50 éves Csepel-királyerdői templomban

2017. augusztus 6-án, vasárnap ünnepelte felszentelésének 50 éves jubileumát a Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom. Az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyéspüspök tartotta. A Székesfehérvári Egyházmegye képes beszámolója »
50. évforduló

"1967. augusztus 6-án Shvoy Lajos megyéspüspök szentelte fel a templomot. A Szeplőtelen Szív tiszteletére szentelt építményt a korábban nyolc éve működő kápolna helyére emelték. A királyerdei híveknek a székesfehérvári egyházmegye papsága és a hívek segítettek, adományokkal támogatták az építkezést. A két és fél hónap alatt elkészült Isten házát ajándékul szánták főpásztoruknak, Shvoy püspök úrnak a 40 éves püspöki jubileumára." Fotó: Gubis Mariann
Teljes cikk: csepel.hu »
„Hódolattal köszöntöttük az Úr Jézust új templomunkban, mi pedig mély hálával köszöntük az Úr Jézus után azoknak, akik két kezük munkájával és egyebekkel támogatták építkezésünket. (...) Adja Isten, hogy ez a templom Isten nagyobb dicsőségét és híveink lelki javát szolgálja.”
- Székelyfi Pál, királyerdei plébános, 1967.

Elérkezett templomunk felszentelésének 50. évfordulója!
Ünnepségünket 2017. augusztus 6-án, vasárnap 10 órai kezdettel tartjuk, a jeles alkalom püspöki szentmisével kezdődik, melyet Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök úr mutat be.
Templomunk építésének, valamint felszentelésének képei végignézhetőek:

Templomunk építése »
Templomunk felszentelésének képei »
Úrnapi virágszőnyeg

Minden évben Úrnapján (Corpus Christi), az Úr Testének és Vérének ünnepén a templomunk bejáratáig levezető járdán színes virágszirmokból, zöld ágakból, fűből virágszőnyeget készítünk. Az ötletet 2001-ben Varga Erzsébet, templomunk akkori kántora hozta. Elmondta, hogy a Szent Imre téren, a Kisboldogasszony templom körül minden évben készítenek egyet az ottani fiatalok. Mi - akkori fiatalok - nagy lelkesedéssel fogadtuk az ötletet, hogy a templomunkban is megteremtsük ezt a hagyományt. Azóta is minden évben kérjük a hívek segítségét színenként szétválogatott szirmok, zöld ágak, levelek és fű gyűjtésére. Tovább »

Virágszőnyegek 2005 óta »


„Új templom Csepelen”

Ezzel a címmel olvasható az Új Ember 1967-ben megjelent számában egy tudósítás Királyerdő katolikus templomának felszenteléséről, melyre lassan 50 évvel ezelőtt, 1967. augusztus 6-án került sor. A Szeplőtelen Szív tiszteletére szentelt templomot az akkor nyolc éve működő, mosókonyhából átalakított kápolna helyére emelték, és végre kielégíthette a királyerdei hívek igényeit. Többek között a május elejétől folyó lelkes társadalmi munkának és az önzetlen adományoknak volt köszönhető, hogy három hónappal az építés megkezdése után Királyerdőben már a templom felszentelését ünnepelhették. Tovább »

Urunk, áldásodat kérjük mindazokra, akik idejüket, erejüket, energiájukat, javaikat áldozták arra, hogy Királyerdőben ez a templom annyi év várakozás után felépülhessen. Áldd meg ezt az épületet, őrizd meg, és gondozd azokat, akik ebben a házban összegyűlhetnek a te nevedben!
Szent Kereszt buzgó hívei
Kik most ide jöttetek,
Királyerdő keresztjénél
Isten hozott titeket!

Jézus Krisztus Szent
Legyen a mi vezérünk
Melynek tiszta fénye
A jó útra térhetünk.

Szent Kereszt buzgó hívei,
Kik most ide jöttetek,
Királyerdő keresztjénél
Isten hozott titeket!

2016. május 23-án, délután öt órakor szentelte fel Ágoston atya a Királyerdei Művelődési Ház udvarán felállított feszületet, mely eredetileg a HÉV végállomása mellett, Betű utca és a II. Rákóczi Ferenc út sarkán állt. A Feszületet Szigeti Béla és Schneider József állíttatta 1930-ban, nevük az alapzat kövébe vésett feliraton is olvasható. „A keresztállítás fontos esemény a keresztények, különösen a katolikusok életében – mondta Ágoston atya. – Szerte az országban számtalan Feszület és imahely található, mert számunkra Krisztus kereszthalála a legfontosabb. Értünk, mindenkiért halt meg a kereszten.”
Forrás: www.csepelivaroskep.hu;
A képgalériában található felvételeket Tóth Beáta készítette. Képek »
Az egyházközség 75. évfordulóján tartott ünnepi szentmisén zászlószentelésre is sor került. A zászlót, mely mindkét oldalán a Szűzanyát ábrázolja, az Oltáregylet felkérésére Szederkényi Nikolett festő-restaurátor készítette, hernyóselyem szövetre, eredeti zászlótechnikával, alapozva, olajfestékkel. Egyik oldalán Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ábrázolás látható, mely annak a képnek a mintájára készült, ami hajdanán a királyerdei egyházközség kegyképe volt, kifejezetten Királyerdőnek festette egy kiskunmajsai festő. A kegyképnek mára nyoma veszett, képeslap azonban maradt róla. Ez a kép látható a zászló egyik oldalán, körülötte a felirat: „Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom Csepel-Királyerdő 1940-2015” Másik oldalára a Magyarok Nagyasszonya képe került, körülötte a kéréssel: „Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk!” A kétoldalán festett zászlót október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a 8 órai mise kezdetén szentelte fel Ágoston atya. Képek »A nagyheti lelkigyakorlatot Balla Barnabás pálos atya tartotta.
Hang: Nagyhétfő », Nagykedd », Nagyszerda »
A lelkigyakorlat képei »
A nagyheti szertartásokon készült képek »Csepeli betlehemes

A Csepeli Hagyományóvóhely december 24-én délután betlehemes játékot adott elő.
Kérésünkre Szalai Rita beszélt a betlehemes csepeli történetéről, a helyi szokások felelevenítéséről. Köszönjük a hívek közösségének a lelkes fogadtatást, hogy befogadta a templomba, sőt kéri évről-évre, hogy itt is felhangozzon a hagyományos, csepeli betlehemes játék. 

Tovább »
Képek »Áldott, boldog karácsonyt kívánunk!

Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket, kerületünk minden lakóját!

2015. december 24.
15.00 - Csepeli betlehemes
a Csepeli Hagyományóvóhely előadása
23.30 - A Mária Szíve Kórus
karácsonyi koncertje
0.00 - Éjféli szentmise

december 25., 26.
10.00
– Szentmise

december 31.
0.00 - Éjféli szentmise

Szentmisék szokott rendje:
vasárnap: 8.00, 10.00;
kedd, csütörötök: 8.00;
szerda, péntek, szombat: 18.00
A királyerdei római katolikus egyházközség története, I. - 1939-1955Elkészült, olvasható!
A könyv a királyerdei római katolikus közösség kezdeti éveit mutatja be, mely összefonódik a lazarista atyák és rendtagok, valamint az irgalmasnővérek működésével 1934-től, Királyerdő területének parcellázásától 1949-ig, a rend tagjainak kiutasításáig. 
A gyűjtemény abból a célból is íródott, hogy emléket állítson a lazarista atyáknak és nővéreknek, akiknek volt bátorságuk letelepedni Királyerdő érintetlen vadonjában, ahová az emberek az ország minden tájáról érkeztek, egy jobb élet reményében, megbirkózni a homokkal, a nincstelenséggel és a kiszolgáltatottsággal. A könyv korabeli dokumentumokat mutat be, melyek a plébánia gyűjteményén túl, a Székesfehérvári Püspöki Levéltárnak, a Széchenyi Könyvtár Hírlaptárának, Mikrofilmtárának, Plakát- és kisnyomtatványtárának anyagából, és az Építészeti Múzeum gyűjteményéből származnak. Ezen felül személyes tárgyak, szemtanúk elbeszélései és lejegyzett emlékei gazdagítják a gyűjtemény anyagát.
Keménytáblás könyv, 20x26 cm, fűzött kötéssel, 160 oldalLátogatóban Szendi Józsaf atyánál

December 8-án Veszprémben jártunk, meglátogattunk Szendi József atyát. Szendi atya 1957-59 között volt Királyerdő plébánosa, ma nyugalmazott Veszprémi érsek.

Képek »


Az első Keresztút a Tamariska dombon

A szentmise utáni hirdetésekben, itt Királyerdőben, Ágoston atya több esetben is „foglalkozott” a Tamariska dombon megépült Keresztúttal. Először akkor, amikor mozgósítani szerette volna a híveket a részvételre, hogy minél többen képviseljük plébánia-közösségünket a Keresztút felszentelésekor. Sikeres volt a mozgósítás. A rendkívüli rossz idő, eső ellenére is nagyon sokan voltunk. Királyerdőből is szép számmal vettünk részt az ünnepi eseményen, amikor Spányi Antal megyés főpásztorunk megáldotta, felszentelte a mi „Via Dolorosánkat”, ahogyan beszédében Németh Szilárd, országgyűlési képviselő fogalmazott. Képek »Egyházközségünk 75 éves

Szeptember 12-én, Szűz Mária neve napján egyházközségünk kettős ünnep tartott. Ezen a napon megemlékeztünk arról, hogy a lazarista atyák 75 évvel ezelőtt kiköltöztek Királyerdőre, és szervezetten is kezdetét vette a római katolikus hitélet.
Szeptember 12-én egy újabb felajánlásra is sor került: a királyerdei templomot Ágoston atya és a lazarista Mihály atya felajánlotta az Úr Jézusnak és a Szűzanyának, engesztelésül a magyar nemzet bűneiért. Az ünnepnapon zászlószentelésre is sor került, melynek az üzenete ugyanez: a Szűzanya oltalma alá helyeztük magunkat és az egész magyarságot. Az ünnepség képekben »


Međugorje 2015. augusztus 24-28.

Idén augusztusban egyházközségünk ismét međugorjei zarándoklatra indult.
Az utazásról és az ott töltött napokról két zarándoktársunk készített felvételeket.Augusztus 6. - Templomszentelésünk napja!

Sok éves, kényszerű várakozás után a 1967. tavaszán a XXI. kerületi Tanács megadta az engedélyt a Királyerdei Egyházközségnek, hogy az évekkel azelőtt, hatalmi szóval leállított kápolnaépítést befejezze. A hívek egy szívvel-lélekkel végzett, odaadott közös munkája eredményeként az előírt három hónapos határidőn belül felépült a templom. 1967. augusztus 6-án tartotta meg Shvoy Lajos püspök úr a szentelési szertartást. A nap eseményeit Székelyfi Pál atya jegyezte a Historia Domusba.

Templomunk felszentelése képekben »Így épült Királyerdő temploma

Miután a Királyerdő lakóinak lelki gondozásáért felelős lazarista atyákat a kommunista hatalom 1948 őszén kitiltotta Csepel területéről, hivatalosan megszűnt az önálló királyerdei lelkészség. A lazarista templom és anyaház építkezését leállították, korábban bérelt házait, köztük a Schmidt villa épületét elvették, saját tulajdonú ingatlanját és Csepel város által adományozott  templomtelkét államosították. Az őket követő két királyerdei plébános a Jézus Szíve templomban misézett és Csepel II. Plébánián látta el a királyerdei egyházkerület hivatalos teendőit. Tovább »

Templomunk építése képekben »Szentmiseközvetítés

A Magyar Katolikus Rádió augusztus 2-án 10.00-kor a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplomból közvetítette a reggeli szentmisét.

» Meghallgatás
» A Magyar Katolikus Rádió honlapja"Légy erős és bátor! Éleszd fel magadban Isten kegyelmét"

- ez volt a mottója az idei regionális karizmatikus találkozónak, amelyre 2015. május 1-én került sor Törökbálinton, a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. Nagyszerű zene, jó előadók, püspöki mise, közbenjáró imaszolgálat.

Előadók: Regina Collins nővér », Éberlein Sidó Éva », Ullrich Ágoston atya », Sipos Gyula ».
A szentmise főcelebránsa: Spányi Antal püspök.
Zenei szolgálat: Te DeumLocsolóbál és táncház, 2015

Egyházközségünk húsvét hétfőn Locsolóbált rendezett, melyre a béke téri templom közösségi termében biztosított helyet Kispál Gyuri atya, akinek a lehetőséget ezúton is hálásan köszönjük! A két egybenyitott teremben éppen elfértünk. A Botosánka Trió csángó muzsikát játszott, a szünetben pedig a királyerdei Island együttes énekelt, majd a két zenekar előadott egy koprodukciót, melyben a „Piros alma” című moldvai népdalt az O'Keefe's Slide ír népzenével komponálta egybe. A zene és a tánc mindent elfeledtetett, így a locsolás végül elmaradt, az élmény azonban mindenért kárpótolt... Képek »A nagyheti lelkigyakorlaton az Emmánuel Közösség három tagja tartott elmélkedéseket. Első nap Bene Zoltán az Atya végtelen, jóságos és irgalmas szeretetéről beszélt, második napon Marik József Jézus Krisztusról, a második isteni személyről, a harmadik napon Marik Erzsi a Szentlélekről szólt, és arról, hogy a Szentháromság milyen szeretettel, ajándékainak mérhetetlen mennyiségével halmoz el bennünket.

Hang: Bene Zoltán », Marik József », Marik Erzsi »
A lelkigyakorlat képei »
A nagyheti szertartásokon készült képek »Farsang 2015

2015. február 7-én (szombaton) 17- 21 óráig egyházközségünk első ízben rendezte meg farsangi mulatságát. A készülődés a farsangot megelőző hétvégén, közös álarckészítéssel indult.

2014. január 18-25.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Január 18-től 25-ig, minden este 18 órai kezdettel közös istentiszteletet tartottak a helyi egyházak lelkipásztorai a Krisztus-hívők egységéért.
A 2015. év imahetének anyagát a brazil keresztény egyházak állították össze, témájául a szamariai asszony történetét választották. "Jézus így szólt hozzá: Adj innom!”(Jn 4, 7). Az idei imahét hívás az élő víz forrásához, Jézushoz. Hogy mi is adjuk át hitünk örömét a világnak, ahogyan a szamáriai asszony a Jézustól kapott élő vízzel elárasztotta Sikem városát.

» Képes beszámoló az imahét első estéjéről
» Az imahét kiadványa


Karácsony 2014


Korábbi bejegyzések az "ESEMÉNYEK" menüpont alatt találhatók! »

Az oldal tetejére

Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012 - Minden jog fenntartva