„Új templom Csepelen”

Ezzel a címmel olvasható az Új Ember 1967-ben megjelent számában egy tudósítás Királyerdő katolikus templomának felszenteléséről, melyre lassan 50 évvel ezelőtt, 1967. augusztus 6-án került sor. A Szeplőtelen Szív tiszteletére szentelt templomot az akkor nyolc éve működő, mosókonyhából átalakított kápolna helyére emelték, és végre kielégíthette a királyerdei hívek igényeit. Többek között a május elejétől folyó lelkes társadalmi munkának és az önzetlen adományoknak volt köszönhető, hogy három hónappal az építés megkezdése után Királyerdőben már a templom felszentelését ünnepelhették. Ezen felül megmozdult az egész Székesfehérvári Egyházmegye, a papság és a hívek, akik segítették és adományaikkal támogatták a csepeli templom építését, melyet ajándékul szántak Shvoy Lajos megyéspüspöknek 40 éves püspöki jubileumára.
A Historia Domusban található két rózsaszín papírra nyomtatott újságcikk, melyeket az Egyesült Államokból küldtek Királyerdőre. A két írás a  Magyar Rádió „Szülőföldünk” című adására reflektál, és foglalkozik az épít-kezéssel. A rádióban elhangzott felvétel teljes anyaga ma már nem található meg az archívumban, azonban a két amerikai lap hírt ad az elhangzottakról:

„A csepeli Királyerdőn munkások segítenek egy katolikus templom felépítésénél, - jelenti a budapesti rádió helyszíni tudósításában. A Kalamár József utcában egy régi, „elavult kápolna” helyére épül az új katolikus templom, melyet augusztus 20-án szentelnek fel. A plébános, akinek csak a keresztnevét, Pál, lehetett érteni, elmondotta a rádióban, hogy az alapoktól kezdve felépíteni egy templomot nem kis dolog” – Majd így folytatta: „Az építésnek a kezdete bizony nem volt könnyű. Sokáig kellett várnunk. S akkor egy nagy-nagy és erős baráti kéz nyúlt utánunk, Horváth Richard, az Elnöki Tanács tagja, országgyűlési képviselő, aki segített az engedélyt megszerezni. – Nagy segítséget nyújtott még Potyondi Imre szemináriumi rektor, Ásguti Ádám, budafoki főesperes, akik mind segítettek abban, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyét megkapjuk az építkezéshez. Azóta sok-sok munka van benne, a hívek sok-sok szerető munkája.

Amennyit ezek a csepeli munkásemberek dolgoztak, csináltak ebben az ügyben, szinte legenda. Hányan voltak, akik külön szabadságot vettek ki azért, hogy dolgozhassanak itt. Leszállnak a buszról, munka után, kezükbe veszik a vakolókanalat, megragadják a téglahordó eszközöket és dolgoznak. Vannak, akik reggel, munkába menet előtt négy-öt órával eljönnek és segítenek építeni.
- Ki volt a főtervező?
- Hát sokan voltak. Barátok, ismerősök, mérnökök, én magam is sok részt rajzoltam benne, sok részt álmodtunk meg közben, és most, íme megvalósulva félig, és rövidesen az egész.
- Sok pénz kellett ide...
- Hetvenkétezer forintot költöttünk, ennek a duplája, talán háromszorosa kell még. Talán a jó hívek segítségével sikerül. Hálás köszönetet kell mondanom a székesfehérvári egyházmegyének; nagylelkű segítséggel kölcsönözte nekünk ezt az összeget, 100.000 forintot adtak nekünk kölcsönben, - majd később, hosszú évek során visszafizetjük, - amiből meg tudtuk indítani az építkezést és be is fogjuk fejezni.
- Csepelen három plébánia van. A Szeplőtlen Szűz plébániának hány híve lehet?
- Hát lakója van 25.000, hogy mennyi a hívő? Gondolom 10-12.000, aki katolikusnak vallja magát és aki igény tart a katolikus anyaszentegyház munkájára.” - (FE)
Az Új Ember néhány mondatban összefoglalja a királyerdei templom felszentelését. Shvoy Lajos püspök úr reggel 9-kor érkezett Királyerdőre, a főpásztort az egyházközség világi vezetői köszöntötték, majd Ásguti Ádám főesperes átnyújtotta a templom kulcsát. „Ezután került sor a templom felszentelésére, melynek végén Székelyfi Pál, a templom lelkésze mondott köszönetet az egyházmegye főpásztorának, papságának és híveinek cselekvő támogatásukért, mindenekelőtt pedig a királyerdei híveknek áldozatos munkájukért. Az ünnepélyes főpapi szentmisét a nemzeti nyelvi liturgia szerint Shvoy Lajos püspök koncelebrálta az egyházmegyei papság képviselőivel, a templom énekkara pedig Kodály Zoltán Magyar miséjét adta elő. Shvoy püspök arról szólt, hogy mit jelent az oltár és az oltár fölé emelt istenháza a hívő életében. A szertartás végeztével a püspök külön megáldotta az udvaron ugyancsak újonnan emelt lourdes-i barlangot.”

Urunk, áldásodat kérjük mindazokra, akik idejüket, erejüket, energiájukat, javaikat áldozták arra, hogy Királyerdőben ez a templom annyi év várakozás után felépülhessen. Áldd meg ezt az épületet, őrizd meg, és gondozd azokat, akik ebben a házban összegyűlhetnek a te nevedben!

Így épült Királyerdő temploma, képek »
Templomunk felszentelése képekben »


« Vissza «
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva