Jakob atya lelkigyakorlata

Az indiai Kerala államból származó Jakob Matthew kármelita atya és Shiny Sabu evangelizációs útjuk során elsőként a királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban tettek látogatást. A délután Jakab atya tanításával kezdődött, aki Isten irgalmas szeretetéről és az ember Krisztustól kapott szabadságáról beszélt.

- Dicsőség az Úrnak! - kezdte Jakob atya
- Miért dicsőítjük az Urat?
- Mert szeretjük őt.
- Nagyon jó, mert szeretjük!
- Mire van szükségünk az élethez?
- Szeretetre!
- Igen, irgalmas szeretetre van szükségünk. „Én azért jöttem, hogy életemet váltságdíjul odaadjam értetek.” Ez az „értetek”, ez a „sokak”, ezek mindannyian, mi vagyunk! Jézus az én bűneimért halt meg. Nekem kellene meghalnom, de ő halt meg énhelyettem. Ez az ő irgalma. Miért irgalmas velünk? Mi az ellenségei voltunk, a bűneink által! De ő irgalmas velünk, miért? Mert ő
jóságos. A szeretet mindig jóságos és jót tesz. A szeretet irgalmas. Az van a Szentírásban: „Irgalmas és könyörületes az Úr.” Folyamatos, állandó szeretetben kitart mellettünk.
Az van a Szentírásban: „Ábrahám, én megáldalak téged.” Mindannyian Ábrahám gyermekei vagyunk. Ábrahám a mennyben van. Te vagy most Ábrahám, és neked áldássá kell válnod! Áldás vagy mások számára? Igen! Áldás vagyunk. Ha igent mondassz, már áldás vagy. Jézus Krisztus által.

Őáltala, aki nekem erőt ad, mindenre képes vagyok. Hiszed? Akkor mondd: mindenre képes vagyok. „Azokat fogjátok cselekedni, amiket én cselekszem, és még nagyobbakat!” Nagyobb műveket fogtok cselekedni, mint amiket Jézus tett. Elhiszed? Ha hiszel őbenne: Ámen, alleluja!

Jézus Krisztus igéje által megszabadulunk! Isten igéje szabaddá tesz minket. A szomorúság, bűntudat, félelem, bizonytalanság, nyugtalanság, komplexusok, ez mind nem Istentől jön. Ez a gonosztól jön, az ellenségünktől! Kinek akartok szolgálni? Jézusnak, vagy az ördögnek? Mondjátok: „Jézusnak akarok szolgálni!” - akkor megy a Fekete-tengerbe az ördög, nincs esélye közöttünk! Ha mindenki boldog, mosolygós, a gonosz másokat keres magának. Mi mindig áldás legyünk másoknak.

Ezért vessétek minden gondotokat az Úrra! A gond csak tönkretesz benneteket! Isten igéjében az áll: vessétek gondjaitokat őrá! Mert ő gondoskodik rólatok! Nézzetek Szűz Máriára! Ő ott állt a kereszt alatt, rengeteg fájdalommal, s ott is azt mondta: Uram, a te akaratod teljesüljön! Felvette a fájdalmakat, Isten erejével. Akkor mindenki számára áldássá vált. Egyetértetek velem? Mindenkit megáldott, az egész világon. Ezt kell tennünk: Jézus, én megáldom magam, az enyéimet, a halottaimat és minden embert! Ha ezt teszed, örül az Úr! Azt mondja: Az én lányom vagy! Ő az én lányom, mert megáld mindenkit. - Ez a mi hivatásunk.
Habakuk prófétánál olvassuk: „rossz dolgok jönnek, de én nyugodtan várom azt, ami a népre következik.” Sok borzalom van körülöttem, de én? Én ezt nyugalommal várom. Mert az Úr mindent jóvá fog majd tenni. Jó időt fog majd nekünk hozni. Várok. Meddig várok? Nem húsz évet! Addig, amíg én is meghalok! Akkor majd azt mondja Jézus: „Gyere, hűséges szolgám, gyere be az országomba és vegyél részt abban, amit idő kezdetétől fogva számodra készítettem! Az Atya jobbján, Jézus felköti az övét és szolgálni fog. Téged fog szolgálni. Így van a Lukács evangéliumban: Akkor én foglak szolgálni benneteket. A mennyei Jeruzsálemben én rendezem a fogadást nektek! Készüljünk erre!

Mindent áldani és mindent felajánlani, de Jézusra tekintve! Ha elkezdtek intrikázni: ó, a férjem, a barátom, a szomszédom...! Akkor nem Jézusra tekintetek! Jézus Krisztusra tekintve eszetekbe jut, hogy ő a másik ember bűneit is megbocsátotta. Akkor egy idő után már nem tudsz rá haragudni. „Jézus áldd meg, mosd tisztára a te drágalátos szent véreddel!” Ha ezt sokáig mondod, akkor a testvéred megváltozik, Jézus Krisztus vére által.
Aki hisz, az mindenre képes! Aki hisz, az hatalmas. Tekintsetek Szűzanyára! Ő hitt abban, amit az angyal mondott neki. Azt mondta: bízom a te szavadban. Amikor ott állt a kereszt alatt, akkor is hűséges volt. Te is tégy így! Ha bízol az Úrban, ha rosszul megy is sorod, dicsőítsd az Urat!
„A bűneimért, sikertelenségeimért, minden rossz megtapasztalásaimért dicsőítelek téged és köszönöm neked!” - Miért mondunk ezekért köszönetet? Azért, mert ő mindent meggyógyított.

Jakob atya a Filippi levél 4,11-es szakaszával folytatta: „’Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy megelégedjem mindazzal, amim van. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni, mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem, mindent elviselek abban, aki erőt ad.’

Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Mindent. Őáltala. Ezért kötöttem meg a keresztet ezzel a szalaggal. Így nem tud elmenni tőlem, itt kell, hogy maradjon nálam. Ebből van az erőm. Mindig a megfeszített és feltámadott Krisztusra tekintek. Nélkülözés, szomorúság, sértettség, megaláztatás, alávetettség - ezeket nem tudjuk megspórolni, amíg élünk. „Tudok bővelkedni, tudok szűkölködni.” Az emberek mondhatnak bármit rólam, olyat is, ami nem igaz - én örülök. Mert egyvalaki engem megvéd. A keresztre-feszített és feltámadt Krisztus. Ha büszke vagyok rá, ő is büszke lesz énrám. Szűzanya ott állt Jézus keresztje alatt, mert ez az Atyának az akarata volt. Nem volt szép látvány, egy édesanyának. A világ legjobb édesanyjának. Így vagyunk mi is az életben, ott állunk Jézus keresztje alatt. Ha ezt a nagyrabecsüljük, gondjainkat átadhatjuk neki.

Mondjátok: „Jézus, én téged akarlak.” A döntés a fontos. Amikor rózsafüzért, kilencedet imádkozol, elmész a templomba, lelkigyakorlatra, úgy ringatózol, mint a Dunán egy félbevágott kókuszdió. A kókuszdió nem tud elmerülni, úszik a vizen, amerre a folyó megy. Elhatározotság, szilárdság, meggyőződés. A döntés Jézus mellett, ez a fontos. Természetesen vannak hibáink, de ránézek a keresztre és azt mondom: Jézus! Jézus, irgalmazz mindenkinek! Mindenkinek, aki az ellenségem!  Nem vagyok hibátlan, haragos vagyok, bánatos vagyok, de ha a keresztre tekintek, akkor más a tekintetem. Jézus mindenkit szeret és mindenkinek irgalmaz. Jézus, olyan szeretnék lenni, mint te! Ez a mi kérésünk. Hozzád hasonóvá szeretnék válni!
Ezt nem tudom mind teljesíteni, de nem is szükséges, mert Jézus már megtette. A döntés és a szívbéli hála a fontos. Jézus, megmenekültem, mert te megváltottál engem! Szabad vagyok! Megváltott! Ha ezt csak félig-meddig hisszük, az ördög örökké itt fog táncolni mellettünk. Hibáitok lehetnek, de ezt kell tudni: Engem Jézus megváltott! Akkor jön az áldás! Ha félig meddig hisszük, még állnak a gátak. Amint az akadályok megszűnnek, a láncok lehullanak, jön az áldás. Fogadjuk el az ő ajándékait!’

A hangfelvételt Gaiger Péter készítette. Fotó: Papp Tamás

(Megjelent: Mária Szívében, 2013. május)


« Vissza «
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva