Túl a közös imákon

Az ökumenikus imanyolcad szép napjai elmúltak. Visszatekintve a közösen eltöltött, lelkiekben gazdag estékre, megpróbálhatunk a magunk számára tanulságokat levonni. Az Úr világosan látta tanítványai jövőjét, tudta, hogy csetlő-botló emberekre, sőt, bűnös lelkekre bízza isteni műve sorsát.
Látta előre a szakadásokat, a hamis tanítókat, a csalókat, azokat, akik vallási mezbe öltöztetik bűnös szándékaikat, a bárányokra támadó farkasokat, isteni tanításával visszaélő szörnyetegeket. Tudta Ő jól, miért fontos könyörgése a mennyei Atyához. Az ökumenikus találkozásaink Jézus könyörgését kívánják folytatni. Igyekszünk olyan buzgón esedezni, ahogy ő tette, tudva jól, mekkora felelősség van rajtunk a közös múlt és a jelen hanyagságai, botlásai miatt.
Ha tanulságot szeretnék levonni jelenlegi helyzetünkkel kapcsolatban, legelőször az a kesernyés gondolat jut eszembe, hogy még milyen hosszú az az út, amely előttünk áll az egység megvalósulásáig. A második világháború idején, kisgyermekként láthattam, hogy egyetlen jól célzott bomba pillanatok alatt képes volt földig rombolni hatalmas épületeket. Később azt is láthattam, milyen keserves hónapokra volt szükség ahhoz, hogy az az épület  újra felépüljön. Valamiképp így vagyunk a keresztények egységével is: amit évszázadokkal előbb tönkretett a mindkét oldalon pusztító bűn, hiúság és önzés s az utána beállt gyanakvás és előítélet, azt most  igyekszünk  újból felépíteni keserves és aprólékos munkával.
Másfelől azonban – s ez volna a második tanulság – a feltétel nélküli jóakarat kézzel tapinthatóan növekszik a különböző közösségekhez tartozó keresztények között.  A mi vallási csoportjainknak az Atya nem azt adta feladatul, hogy nagy horderejű döntéseket hozzunk, melyek kihatnának az egész kereszténységre, hanem az apró, szeretettől átjárt gesztusokat tegyünk egymás felé. Hogy tiszteljük egymást és bizalommal forduljunk testvéreink felé, felajánlva azokat az értékeket, amelyekkel egymást gazdagítani tudjuk. Ha ezt a feladatot teljesíteni tudjuk, méltó fiai leszünk mennyei Atyánknak és hiteles tanítványai Jézus Krisztusnak.

Ullrich Ágoston
esperes

(csepel.hu)

Vissza a főoldalra »
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva