Alleluja

Nekünk, keresztényeknek, Húsvét ünnepe a legnagyobb örömünk kifejezése. A magyar nyelv nem tudja visszaadni az ünnep lényegét, azt ugyanis, hogy az Isten Egyszülött Fia a halálból, a sötétségből, az alvilág mélyéről, a teljes reménytelenségből isteni hatalmával visszatért földi életünkbe győztesen, legyőzve az emberi lét legnagyobb kudarcát, a halált.
Ebben a győzelemben benne ragyog az ő üzenete, hogy a mi halálunkat is legyőzte, vagyis egykor visszatérve minket is feltámasszon. Megajándékoz bennünket ugyanazzal az örök élettel, amelynek Ő tökéletes birtokosa. Örök életet ajándékoz nekünk. Ennek az örök életnek ő a halhatatlan és mindenható királya. Ezt a megígért ajándékot ünnepeljük minden évben Húsvétkor, sőt minden vasárnap.
A nem hívő ember számára ez az öröm, ez az ünnep értelmetlenség, esetleg még nevetséges is – de hát ez így volt a kereszténység hajnalán, a Római Birodalom pogány világában is.
Nem csoda, hiszen ez sem akkor, sem ma nem fér bele szűk, háromdimenziós, időkertek közé szorult világunkba. Mintha a született vaknak a szivárványról, vagy a bárányfelhőről mesélnénk. Ám attól, hogy nem hisz nekünk, attól a valóság még valóság! Vigasztaló, hogy a nem hívő ember is egyszer meglátja azt, amit hirdetünk neki, s akkor ő is úgy fog örvendeni, akárcsak mi, keresztények.
Számunkra a test temetése nem csak gyász és fájdalom, hanem az örök élet ígérete is. Jézus megígérte nekünk, és Ő soha nem hazudik. Ő a győztes, és mi az ő oldalán állunk. Végtelen szeretetében mindnyájunkat átkarol, hogy fölemeljen, és megajándékozzon.
Húsvétkor a mi Urunk világon aratott győzelmét ünnepeljük, amely így a mi erőnk és reményünk is egyben. Mi boldog emberek vagyunk, mert mindnyájan nagyon fontosak vagyunk számára! Nincs elveszett ember, aki hozzá tartozik, vagy aki vágyódik utána. Még azokat is végtelenül szereti, akik gyűlölik őt, esetleg nem is tudnak róla semmit. Értük is mindent megtesz, hogy vele legyenek végtelen boldogságában.
Ezért örülünk, ez a mi húsvéti boldogságunk! Ezt kívánjuk minden kedves olvasónak.

Ullrich Ágoston
plébános

(csepel.hu)

Vissza a főoldalra »
Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva